William Colby

Från WPU
Hoppa till navigeringHoppa till sökFoto

Plats för foto


Relevans
Stay Behind
Avsnitt
Har inget eget avsnitt alt. ej angivet
Eget signalement
Ej angivet


Allmänt

William Egan Colby (January 4, 1920-01-04 – 1996-04-27) var en amerikansk underrättelse officer som tjänstgjorde som Director of Central Intelligence (DCI) från September 1973 till Januari 1976.

Karriär

1940 Columbia Law School

1941 Tog värvning United States Army / Office of Strategic Service OSS som en sk "Jedburgh", eller special operator för uppdrag i det ockuperade Europa.

1944 augusti Befälhavare för Team Bruce i ockuperade Frankrike

1945 April Ledare för NORSON Group Operation Rype för sabotage i Norge mot järnvägsspår för att förhindra tyska trupperna omgruppering tillbaka till Tyskland.

1947 Examen Columbia Law School

194? Donovan, Leisure, Newton & Irvine Law Firm

1949 National Labor Relations Board in Washington

1950 CIA Plans Division (Operations)

1951 april, Sverige, Stockholm, politisk attaché vid USAs ambassad. Täckbefattning för uppdrag för Office of Policy Coordination (OPC) var en amerikansk organisation för hemliga psykologiska operationer och paramilitära ingripanden.

1953 Italien, Rom.

1959 CIAs "deputy chief of station" i Saigon, Sydvietnam.

1959-1962 "CIAs chief of station" in Saigon, Sydvietnam.

1962 "Deputy chief of CIA's Far East Division" Washington, USA.

196? "Chief of CIA's Far East Division" i Washington, USA.

1968 "Deputy chief of U.S./South Vietnamese rural pacification" CORDS.

1968-1971 "Chief of U.S./South Vietnamese rural pacification" CORDS.

1971, juli "Executive director of CIA" Washington, USA.

1973 "Deputy Director of Central Intelligence for Operations"

1973–1976 "Director of Central Intelligence" (DCI)

1977 Law firm Colby, Miller & Hanes
- Legal Counsel för Nugan Hand Bank


Resten av denna artikel är länkar till det material som finns registrerat på William Colby i wpu.nu.

Avsnitt

William Colby har inget eget avsnitt.

Dokument

Det finns inga dokument registrerade där William Colby är uppgiftslämnare. Det kan finnas uppslag där hens namn är maskat eller felstavat.

Det finns inga dokument registrerade där William Colby omnämns. Det kan finnas men att det inte är markerat i uppslaget.

Förhör

Det finns inga registrerade uppslag med William Colby som uppgiftslämnare. Det kan finnas uppslag där hans namn är maskat eller felstavat.

Omnämnd

Det finns inga förhör där William Colby har omnämnts registrerade. Det kan finnas förhör där hon omnämns, men att namnet inte är taggat som "omnämnd person".

Bilder


Lägger till {{Person_i_utredningen}} till nya personer