wpu.nu

Sida:Ann-1991-09-30 D11614-12 Ulf Lingärde.pdf/4

Från wpu.nu

Den här sidan har inte korrekturlästs


Tjeckoslovakien i friskt minne.

Den önskade kuppberedskapen måste bestå av en samordnande central enhet, stödd på lokala enheter i ett riksomfattande militärt nätverk.

Detta var ingen lätt uppgift att organisera eftersom landet redan hade beredskapssystem och nygamla IB01.

Dessutom satt som en stoppkloss, oavsättlig eftersom han redan hade avgått, och hade ögonen på allt som rörde sig inom landet.

jorie he. (Erc = 1 86

Nätverket ute i landet var enklast att åstadkomma och snart fanns ett lösligt system av beväpnade militära grupper lite varstans, rekryterade övervägande ur hemvärnet, armén och marinen.

Det organisatoriska kittet åstadkoms genom att spjälka av en del pålitliga personer ur SSI och ÖB/SÄK och bilda den sk Hemliga byrån.

Uttunningen väckte en del praktiska bekymmer men väckte inga direkta misstankar. Byrån skulle ursprungligen husera på marinstaben, men delar av den lämnade aldrig försvarsstaben och resten övertog en SSI-lägenhet ute på stan, i närheten av F1:s ovannämnda byrå.

Beslutet om avspjälkning togs av F4, och F5 informerade cheferna för UND, SÄK och SSI att organisationen fanns "för särskilt ändamål" och skulle lämnas i fred (jag har ett vittnesmål om denna orientering från en som var med).

Huvudsyftet att hålla utanför lyckades alldeles utmärkt.

Länken mellan denna lilla byrå (som nu inte längre existerar) och det riksspridda nätverket sköttes av de regionala säkerhetstjänster som finns ute på milona.

Det är inte många som känner till dem, och de bemannas av värnpliktiga ungdomar som under och efter sin grundtjänstgöring sköter diverse operationer.

De har inte så högt anseende centralt eftersom de ofta nog är "ganska galna", men det är dessa killar som ibland är synliga när militären opererar.

Jag upprepar avslutningsvis att syftet med hela denna organisation var en ren kuppberedskap mot en tänkt inre fiende. Något offensivt tänkande fanns inte vid denna tid.

Under 1980-talet spreds ett rykte att det fanns en högt placerad socialdemokratisk läcka mot öst, à la eller värre.

Misstankarna häftade länge vid

Inom FOA och psykförsvaret hade det vid denna tid bildats en tredje gruppering för "socialistisk moteld" och de gav bland annat ut en fictionbetonad bok under pseudonym som föga inlindat utpekade som läckan. Det skulle bli fler böcker.

FOA grundade t o m en enhet för studier i desinformation. Noga räknat var det två enheter, en i Karlstad som verkligen forskade i desinformation, och en i Stockholm som bedrev desinformation tillsammans med psykförsvaret och en fd IB-agent F6 på högerkanten (som synts i TV nyligen).

Den reella vändpunkten sker utan att några egentliga operationer inleds.

I Sverige finns tre subversiva huvudgrupperingar. Låt oss i detta dokument kalla dem P3a i näringslivet, P3b inom militären och FRA, samt P3c inom FOA och psykförsvaret.

(P3 var i början mitt interna arbetsnamn.)

I P3c:s närhet fanns olika forskningsgrupper för öststudier och från en av dessa kom nu det alarmer ande påståndet att Olof Palme var rysk spion.

Påståendet grundade sej på en noggrann analys av Palmes aktiviteter inom sexnationsinitiativet och palmekommissionen, parad ned en kompletterande analys av diverse ryska fältaktiviteter på svensk jord.


Slutsatsen väckte ett enormt uppseende och den trots allt ganska lösliga grupperingen i smått populistiska organ svetsades ihop till en enhet. De antog namnet Frihetsrörelsen.

De i samhället högt uppsatta personerna F1, F4, F7_och F8 tog ett historiskt beslut inför Gud och fosterlandet (varför utelämnade man kungen?) att Palme måste bort, röjas ur vägen.

F1 betonade att han stödde beslutet men att hans ämbetsmannaheder hindrade honom att formellt delta.

Alla var eniga om att hålla "tyst och hemligt intill evärdlig tid" om beslutet, men hittills är det åtminstone två som skvallrat ur skolan.