wpu.nu

Sida:Ann-1999-09-13-JA25000-00 SOU 1999 88 Del 2 GRK Granskningskommissionens betänkande.pdf/161

Från wpu.nu

Den här sidan har korrekturlästs


SOU 1999:88 s. 431 Enskilda uppslag

kom in på vapen och Charles Morgan hade frågat vilket vapen Ivan von Birchan skulle använda för att likvidera en politiker.

Ivan von Birchan hade rekommenderat 44 Magnum eller 357 Magnum med hydrodynamisk explosivitet.

Därefter hade Charles Morgan erbjudit Ivan von Birchan två miljoner dollar för att mörda Olof Palme.

Orsaken till att Olof Palme skulle mördas var att SinderionReferens behövs , en hemlig organisation i USA med medlemmar som Henry Kissinger och Caspar Weinberger, inte ville riskera att Olof Palme valdes till generalsekreterare i FN.

Charles Morgan hade också sagt att den franske presidenten François Mitterand och ledaren för Italiens kommunistiska parti skulle mördas så småningom.

I början eller mitten av januari 1986 träffade han åter Charles Morgan på en gata i Stockholm. De gick till restaurang Hamlet för att prata och Charles Morgan erbjöd åter Ivan von Birchan två miljoner dollar för att mörda Olof Palme.

Charles Morgan hade vid detta tillfälle visat ett gult kuvert i C 4-format.

Kuvertet hade haft brutna lacksigill och utanpå fanns dels en örn, dels ”top secret” stämplat. Kuvertet innehöll en dossier om Olof Palme med bl.a. medicinska tester och en karta över Stockholm med olika punkter såsom Rosenbad, Gamla stan och Sheraton utmärkta.

Charles Morgan uppgav att USA ville få bort Olof Palme som fredsmäklare mellan Iran och Irak eftersom USA tjänade stora pengar på detta krig.

Vid tillfället tillfrågades också Ivan von Birchan om han kände Aron J, en israelisk fallskärmsjägare som arbetade för den israeliska säkerhetstjänsten.

Efter detta sammanträffande kontaktade Ivan von Birchan bl.a. Alf Karlsson, säkerhetspolisen (RPS/Säk), KG Ohlsson, Stockholmspolisens narkotikaavdelning, socialborgarrådet Inger Båvner samt ett par journalister på tidningen Gnistan.

För samtliga berättade han om mordplanerna på Olof Palme.

På mordkvällen hade Ivan von Birchan varit tillsammans med två kvinnor, som han namngav, till efter midnatt. Han hade fått kännedom om mordet genom att en vän ringt honom under natten.

På särskild fråga om Ivan von Birchan var bekant med Viktor Gunnarsson svarade Ivan von Birchan att han träffat Viktor Gunnarsson genom dennes flickvän.

Ivan von Birchan hade pratat en del med Viktor Gunnarsson och denne hade vid två tillfällen varit hemma hos Ivan von Birchan.

Viktor Gunnarsson hade ibland utgett sig för att vara CIA-agent, vilket Ivan von Birchan tagit som ett skämt. (Anledningen att detta togs upp av utredarna var att Ivan von Birchan förekom i Viktor Gunnarsson:s i och för sig mycket digra telefonbokVGs tel.bok sid. 3, se avsnittet om denne.)

I mitten av mars eller något senare bestämdes att säkerhetspolisen skulle överta ansvaret för ärendet.

Under tiden april-september 1986 höll säkerhetspolisen ytterligare sju förhör med Ivan von Birchan.

Vidare hölls fram till september 1986 totalt 26 förhör med 16 personer som på ett eller annat sätt hade anknytning till denne.

De kvinnor som Ivan von Birchan uppgivit att han varit tillsammans med på mordkvällen bekräftade detta.

Ett relativt stort antal personer bekräftade att Ivan von Birchan före mordet i allmänna ordalag