wpu.nu

Alf Karlsson

Från wpu.nu


Relevans
Chef för terroristroteln och ansvarig för Palmes livaktsskydd vid Säpo.


Framförde 1985 uppgifter om att det förelåg ett hot mot Palme från enskilda medlemmar inom PKK
Avsnitt
Har inget eget avsnitt alt. ej angivet
Eget signalement
Ej angivet


Allmänt

• Sektionschef vid Säpo 1985
• 1986 Chef för terroristroteln och ansvarig för Palmes livaktsskydd vid Säpo
• Slutade på Säpo 1986-12-31.
• 1987-02-13 startade Alf Karlsson - nu tillsammans med P-G Vinge samt Anders Waldman en säkerhets- och avlyssningsfirma VINGE INTEGRATED PROTECTION (VIP) AB.

I utredningen

▪︎ Enligt  Stockholms vice länspolismästare Gösta Welander befann sig Alf Karlsson, ´hela tiden´ i Stockholmspolisens ledningscentral som förbindelseman mordnatten. Något som Karlsson själv, inför juristkommissionen förnekar. Han hävdar att han över huvud taget inte satte sin fot i ledningscentralen. Ord står sålunda mot ord.

▪︎ Enligt den jugoslaviske legosoldaten Ivan von Birchan blev han före mordet tillfrågad om att mörda Statsminister Olof Palme, men sade nej tack. Sedan skulle Birchan tre veckor innan mordet tagit kontakt med Alf Karlsson på Säpo och berättat att CIA hade planer på att mörda Olof Palme, men man tog honom inte på allvar.

Alf Karlsson ansåg att Ivan von Birchan inte var "trovärdig" och tog ingen notis om varningen

Efter tre fruktlösa samtal till Säpo gick enligt Ivan till polisen istället med sin information.

Poliskommissarie K-G Olsson vid Stockholmspolisen tog emot hans anmälan.

Olsson informerade i sin tur Säpo att det fanns en hotbild mot Olof Palme men inga åtgärder vidtogs.

Alf Karlsson förnekar att han fick en anmälan av Ivan före mordet och han påstår att den kom in efter mordet.


Uppslag i wpu

    Anledning Uppslag Registrerad Ad Acta Avsnittsanteckningar Uppslagsanteckningar

 [PDF] 

[Liggaren]

Pomn 

D11614-12

1991-11-14

1993-11-03

 [PDF] 

[Liggaren]

Pomn 

D22289-00

2018-10-11

2019-02-07

Tore Forsberg

 [PDF] 

[Liggaren]

Pomn 

T8517-00-A

2018-02-01

Hörd: Förhörd, FHL: Förhörsledare, Pomn: Omnämnd, Rel: Relaterar

Bilder