wpu.nu

Sida:Pol-1986-03-02 Y8024-00-A Tapinskaja.pdf/1

Från wpu.nu

Den här sidan har inte korrekturlästs


Med anledning av inkommande uppgifter i annan handling har Pöint Hans Wranghult 1986-03-03 00:30 beslutat om omhändertagande enl UL 50 av

Uppgifter hade framkommit att han ev kunde vistas på adr i

Adressen besöktes klockan 06:50 av patrull 9133 med insp Björn Landgren och Anders Eriksson, Rolf Giritzlehner.

Efter påringning öppnades dörren efter ca 10 min av lägenhetsinnehavaren medborgare i Syrien.

Han uppgav att A hade bott hos honom under sommaren men sedan flyttat till en adress på i Husby.

Han hade under gårdagen varit i kontakt med A och kände till att A var kallad till polisen för förhör.

skulle följa med honom till polisen. Han kände inte till var han uppehöll sig för tillfället.

Med detta lämnades adressen