wpu.nu

Hans Wranghult

Från wpu.nu


Foto

Plats för foto

Andra kända namn

Wranghult

Relevans
Avdelningschef för Kriminalavdelningen tillika biträdande spaningsledare direkt underställd Hans Holmér.
Avsnitt
Har inget eget avsnitt alt. ej angivet
Eget signalement
Ej angivet


Allmänt

Hans Olof Wranghult, född 1937-08-10, Polisöverintendent och avdelningschef över Kriminalavdelningen, Stockholms polisdistrikt vid tiden för mordet på Olof Palme.

Biografi & Karriär:

1937-08-10 Hans Wranghult föds
1962 Juris kandidat i Lund
1962-1964 Tingstjänstgöring
1965 Fiskal i Skånska hovrätten
1967 Avdelningsdirektör vid Rikspolisstyrelsen
1968 Expert i 1968 års brottmålsutredning
1970 Byråchef vid Rikspolisstyrelsen
1974 Expert i 1974 års körkortsutredning
1977-1979 Huvudsekreterare i sårbarhetskommittén
1981 Polisöverintendent i Stockholm
1983 Sakkunnig i 1983 års häktningsutredning.
1986 Biträdande Spaningsledare i Hans Holmérs Ledningsgrupp under Palmeutredningens första år
1987-1988 Databrottsforskning vid Stanford University
1988-1996 Länspolismästare i Malmöhus län
1989 Expert i 1989 års datastraffrättsutredning
1998–2001 Länspolismästare i Skåne län

Teorier


Uppslag i wpu

    Anledning Uppslag Registrerad Ad Acta Avsnittsanteckningar Uppslagsanteckningar

 [PDF] 

FHL Pomn 

A4456-01-A

Spaningscentralen

 [PDF] 

[Liggaren]

Pomn 

KI13316-00

1990-10-24

1990-10-26

 [PDF] 

[Liggaren]

Pomn 

KI13328-00

1990-10-24

1993-09-17

Hörd: Förhörd, FHL: Förhörsledare, Pomn: Omnämnd, Rel: Relaterar

Bilder