wpu.nu

Sida:Pol-1986-03-07 HA9803-00 Ivan-von-Birchan.pdf/25

Från wpu.nu

Den här sidan har inte korrekturlästs


träffade åter

på med på en privat fest med amerikaner och engelsmän. att han arbetade

tog sade då,

och träffades åter på en annan plats i

någon eller några dagar senare, varvid

erbjög ett jobb som innebar ait han skulle

var dock inte särskilt intresserad och inga affärer fullföljdes dem emellan.

flyttade

Då börjat arbeta 1979 eller 1980 Som

träffade han åter och det skedde i

bodde en čid på

pratade de i 1 - 2 timmar med varandra.

talacie om att han arbetade dvs Vid ovannämnda samtal, talade och

bl a

nämnde också, i samband med att han frågade om hans ålder, att han själv var 5 år äldre än dvs han skulle vara född

Trots att nu hade ett bra tillfälle att få reda på vem var, hans efternamn, då han

och gjorde han inte detta. menar att det inte var något han hade med att göra. lämnade sitt telefonnummer till sin dåvarande bostad på

sade att, hen mycket ofta skulle komma till Sverige i framtiden.