wpu.nu

Index:Pol-1986-03-07 HA9803-00 Ivan-von-Birchan.pdf

Från wpu.nu


Lämnade uppgifter om Ivan von Birchan

Pol-1986-03-07 HA9803-00 Ivan-von-Birchan.pdf

Läs uppslag HA9803-00

Det är egentligen inte tänkt att man ska läsa uppslagen här, direkt i dokumenten. Varje uppslag får en egen sida, där man kan förklara mer med tex bilder och kartor. Texten härifrån läggs automatiskt in på uppslagssidorna.

Uppgiftsmottagare / Förhörsledare Eric Skoglund


Uppgiftslämnare / Förhörd Karl-Gustav Köhler
Förhöret påbörjat 1986-03-06
Förhöret avslutat
Typ av dokument Förhör
Originalfil File:Pol-1986-03-07_HA9803-00_Ivan-von-Birchan.pdf
Författare [[:]]
Status Väntar på granskning
Sidor