wpu.nu

Sida:Pol-1986-03-07 HA9803-00 Ivan-von-Birchan.pdf/34

Från wpu.nu

Den här sidan har inte korrekturlästs


Det var ett av huvudskälen till att den socialdemokratiska regeringen miste stå ut med Hans Holmérs dumheter. Det var också orsaken till att regeringen måste acceptera

Sven-Ake Hjälmeroth, som ny länspolismästare och acceptera alla dumheter han gjort som SÄPO-chef. ?egeringen tvingades att hålla tyst när det genom Expressen framkom att SAPO ville utvisa tjeckiska dipló mater.

Herr Minister, Ers Excellens märker nog att SÄPO ignorerar Er, regeringen, Socialdemokratiska partiet och hela parlamentet. Alla Ni måste förstå att SÄPO:s hierarki och SÄPO som institution är slavar under CIA och blint lyder alla order som CIA beordrar dem.

Jag måste informera Er och regeringen att Ni med yttersta brådska måste sanera hela polisens hierarki att Ni måste kasta ut alla SÄPO-agenter och på deras platser placera moraliska och lojala polismän sådana põlismän som besitter kompetens, lojalitet och patriotism för Konungariket Sverige och svensk lag. Den svenska regeringen måste veta att CIA är på väg att spendera 30 milj USdollar (trettio miljoner USdollar) för att eliminera och för att totalt förstöra alla vänsterpolitiska partier och speciellt socialdemokraterna.

Herr Minister, jag ber Er att ta mig på fullt allvar jag är en absolut helt normal person.

Som justieminister måste Ni sanera hela polisens hierarki därför att de är ansvariga för alla skandaler. Ni måste visa att Ni är minister och absolut inte ansvarig för skandalerna. Det är inte den socialdemokratiska regeringen, justiedepartementet eller Ni personligen som är ansvariga för skandalerna utan SAPO och polisens hierarki. Genom att rensa hos polisen bevisar Ni att de sjuka intrigerna är enbart stora lögner.

S

Jag tar denna chans att för Ers Excellens visa att jag hyser den djupaste respekt för Er som minister människa, fader, make och humanist.