wpu.nu

Sida:Pol-1986-03-27-13.55-N3178 Tips-Staffan Roy-Juri Lina.PDF/4

Från wpu.nu

Den här sidan har inte korrekturlästs


)

Protokoll över för hör med estniske nedborgaren tillika publicisten LINA, Jüri,Förhöret avhållet i rikskriminalens lokaler och med början klockan 15.30

Förhörsledare krinsp Igor Siloo. Förhörsvittne krinsp K G Åström, båda rikskriminalen.

Lina underrättades om anledningen till för höret och uppgav därefter:

Själv anlände han till riket 1979, då han erhöll sk politisk asyl. Han är ogift och sammanbor med sin noder, estn medborgaren Linda Lina, 75 år. Modern ankom till riket kort efter hans egen ankomst. - Sedan flera år arbetar han som publicist och producerar således olika artiklar till didskrifter och andra publikationer. Han skriver mest om Sovjet och dess politiska förhållanden till omvärlden främst väst.

Lina anser sig ha mycket god kunskap om vad han kallar den sovjetiska maffian i Svetige, som består av sovjetiska avhoppare, flyktingar från öst-europa, kurder m fl.

Som alla andra människor blev han via massmedia informerad och intresserad av mordet på statsministern. Under hard har han sedermera och genom egna iaktaagel inte minst genom rykten bland landsmän - kommit djupare in i händelsen. Snart nog förstod han att den i pressen omtalade nisstänkte 32-åringen var identisk med Viktor

- Han hade själv flera gånger pratat med som är en person som gärna tar kontakt med folk och är pratglad. Första gången han kom ik i kontakt med

hade han stått och pratat med en kamrat i Hallunda om allehanda politik och sovjetunionen i synnerhet. Härvid hade kommit fram och plötsligt börjat deltaga i samtalet.


anknyta uppslag