wpu.nu

Sida:Pol-1986-05-13 HE16-09.pdf/1

Från wpu.nu

Den här sidan har inte korrekturlästs


Uppföljning av

och

som ständigt sitter på kontoret, har vistats i Sthlm ca

1

honom i tidningar

samt

uppgav slutligen att han aldrig träffat

uppgav att han var den som var ansvarig för bokbordet i Hallunde Centrum januari och febuari 1986. Man hade tillstånd för torsdagar i Januari och i Febytari.

var på platsen vid 3-4 tillfällen under hela denna period.

den 28/2-86 var han på kontoret,

åkte hem för att

var klar med

var

mfl.

tror att

ach

var vid bokbordet i

C. Det är dessa tre som ansvarar för bokborden i Sthlm (85-86). det fanns yttterligare någon närvarande vet han ej.

son

inom EAP är

och bodde dessförinnan i

Grundarinnan

1 uppgav viadre att han under hösten 1985 och våren 1986 har varit i vecka för att för Shillerinstitutet Helga Zepp Larouche, hustru till EAP ledaren/grundaren. Han skiljer på Shilleroch EAP. Institutet är helt partiobundet och opolitiskt emedan EAP är parti, Shillerinst. är mycket stort ute i världen, större än EAP.

har varit medlem i organisationerna sedan

fram till kl 15.00 da

.

och innan

men sett ett foto

Ex 2 Till spaningschofons parm (nr foljo inom avsnitt)