wpu.nu

Sida:Pol-1986-06-09 1330 EA9982-3 Telefonförhör med Roland Bergström .pdf/1

Från wpu.nu

Den här sidan har inte korrekturlästs


i grövre brottmål

02 Aralaanhal

09- Flals for lorturs lapel

195

vid person. I par te laton

-

03 Uppgiftsmolagare 04 telofon

Os datum

08 klockan Skoglund

860603 13.30 10 Brott med vilkat uppslaget hör samman

11 Spaningsuppslaget lämnet Palue

ligt besök

parbrev 12 Uppgiislamnarens efternamn och alla förnamn fråltt följd. 61 alsnamnet markeras)

| Far | manl-dag 1 nr Bergström, Roland

36 04 20 1057 12 Yuka/titel

14 Postadress {uidelningsadress och ortsadress, telefon bostaden

Törnskogsvägen 54, 191 48 Sollentuna, tfn 96 60 43 15 Arbetsplats (arbalagivare, postadress och lclcron arbelat)

Skanilia. Sveavägen 44, tin 788 26 30 ank 2301 16 Uppslaget avser

17 Hendelse (kort rubricering tex jakttagelse av Derson, fordon, gods, skottlossning otc med angivande ex lid misstanki

och plas) fordon

Dorson

E 63

gods 18 gak fanieckra först känd persons yrke namn, födelsetid, bostad, telefon och arbetsgivare- okand persons kon. Aldor, signalement och klādsel -

berörl fordons nog ny, fabrikat, typ, årsmodell larg mm samt annat gods mod noggrann beskrivning. Derefter övrige sakuppgittor med angivande av av halipunktor for tider och plalser samt bedömning av uppgiftslämnarens trovärdighel och ev sprit- aller narkol kapáverkan

F: Förhörsledare B = Bergström F: Ja, jag vill veta avseende lördagen 1 mars och det som rör en person, det är den här Stig Engström. Kan du berätta.
B: Ja, det som hände var att på lördag förmiddag någon gång mellan halv tolv och tjugo i tolv så ringer Stig till mig.


F: Till bostaden?
B: Ja. Och att han ringer mig, då hade han dess förinnan pratat med min chef som heter Ingmar Börjesson och fått veta att jag kunde hjälpa till med att tala om exakt när han stämplade ut på kvällen.


F: Den 28:e.
B: På fredagkvällen innan, ja. Och anledningen att han ville veta

det, det var ju då Palmemordet. Ich han påstod då att polisen och journalister ville veta en exakt tid eftersom det förekom olika tidangivelser. Ich så undrade han då om jag kunde ta reda på det i vårt datasystem. Och det sade jag att det kunde jag naturligtvis. Och så frågade jag ante om jag skulle meddela det till polisen. Men det sade han att det kunde jag ringa till honom och göra det för de ringde från många olika håll. Han nämnde någonting om att man ringde från tidningar i Islo bland annat. Han gav intryck av att det ringde från många håll, men

Forlsblad

19 Ovanstående uppalag

24 Tagit dat

kan anknyta till uppslag or

Spaningschel Signatur

Gitr spaningscher Registrator Signatur

Signatur

21

anknyter till uppslag or 2 Registrerat: 23 Arondol tilldelat Signatur

komm 2

| dalum

24 Färdig bearbetal: datum

25 Spanchef: sign

86.612

I signatur

Re

Med feta linjer avgränsade avsnitt