wpu.nu

Index:Pol-1986-06-09 1330 EA9982-3 Telefonförhör med Roland Bergström .pdf

Från wpu.nu


Förhör med Roland Bergström EA9982-3 T

Pol-1986-06-09 1330 EA9982-3 Telefonförhör med Roland Bergström .pdf

Läs uppslag EA9982-03

Det är egentligen inte tänkt att man ska läsa uppslagen här, direkt i dokumenten. Varje uppslag får en egen sida, där man kan förklara mer med tex bilder och kartor. Texten härifrån läggs automatiskt in på uppslagssidorna.

Uppgiftsmottagare / Förhörsledare Eric Skoglund


Uppgiftslämnare / Förhörd Roland Bergström
Förhöret påbörjat
Förhöret avslutat 1986-06-09 13:55
Typ av dokument Förhör
Originalfil File:Pol-1986-06-09_1330_EA9982-3_Telefonförhör_med_Roland_Bergström_.pdf
Författare [[:]]
Status Väntar på granskning
Sidor