wpu.nu

Sida:Pol-1986-06-09 1330 EA9982-3 Telefonförhör med Roland Bergström .pdf/3

Från wpu.nu

Den här sidan har inte korrekturlästs


i grovre brottmål

07 AVS

28 Lopanden

02 Arbetsenhet

telefon

04 Fortsätt

ningsblad

5

08

| UiSkrillsdattim

Fethorsprol

Prom Cmoria

03 Upprättat (d) av

| Uppgiislamnara (Giternamn och ornamn Skoglund

Roland Berlström 09 Brott med vilket uppgiften hör som man

Palme ED T:

lik Lisbeth. Han sade just det där gumma, jag fäste mig vid uttrycket. Då var det så, då hade jag gjort klart för Stig, jag är inte säker på att jag relaterar i exakt ordningsföljden på vårt samtal men jag tror att jag ganska väl ger innehållet i det. Och jag hade också gjort klart för Stig då att jag stod just då omklädd i träningsoverall och skulle iväg och spela

tennis. jag skulle spela tennis mellan klockan tolv och ett. F: När kom samtalet sade du? B: Det kom någonstans, jag var omklädd, jag skulle gissa att hon

var ungefär tjugo i tolv på ta en lördagens förmiddag. För jag var inte jäktad när han ringde så vi kunde spela en stund. Men jag sa att jag åker ner och spelar tennis i alla fall och så ringer jag dig när jag kommer tillbaks därifrån och så kan vi se om jag kan åka in. Jag uppfattade väl inte att det var någon sådan däromedelbar brådska att få den här tidsangivelsen utklarad. Hur som helst så är det också så att jag pratade

med honom tre gånger under lördagen. F: Ringde han eller ringde du? B: Första gången ringde han och de följande två gångerna ringde

jag. Och därför kan det finnas en viss risk att jag sammanblandar vad vi pratade om vid de olika tillfällena. Men det var också så att det vi redan pratat om återkom vi lite till beroende på att jag uppfattar Stig som ganska , ja, upprörd, vilket jag inte tyckte var något konstigt alls. Men hur som helst så åkte jag iväg och spelade min tennis och när jag kom tillbaks så xaas var det lunchdags hemma och vi åt lite lätt lunch och sedan ringde jag till Stig och sa att nu är jag klar, nu kan jag åka in. Och då kommer åter det här igen "ja, det var braför de ligger på mig här och vill veta, och de ringer från alla möjliga håll". Så han gav alltså intryck av att det var många som var intresserade av det här. I den här vevan så berättade han då också att , han berättade att det

RPS . 8.-12. 22 006 sct. ALLF 480 B4 170 Ekonomitryck Blanketten 4321

Hylls ej om blankenon invänds som fortsäun ng sblad

Ex 1: Till originalpärm (i nr. följd)