wpu.nu

Sida:Pol-1987-11-10 1850 E9645-00-A Claes Brewitz.pdf/3

Från wpu.nu

Den här sidan har inte korrekturlästs


Jag kan

Fror du att du kommer att minnas, får jag fråga så här, när vi kommer

till platsen, kommer du att kunna minnas exakt var du befann

dig då?

Ja, då kan jag se det.

Ja då avvaktar vi med vad du säger, viser det där på platsen

alltså.

Mm, det är mycket lättare.

Då gör vi som så att vi avbryter det indikterade förhöret och

då är du alltså medveten om att du tillsammans med Lennart (en polis) kommer att gå upp till din bostad och därefter kommer ni att bege er precis med den hastighet som du själv då gick den här kvällen fram till korsningen, till Rehnsgatan/ Döbelnsgatan och där ansluter vi sas, börjar förhöret igen.

Mm

Och då är den tiden som vi då kommer fram till intressant i

förhållande till den uppgift du har tittat på klockan.

Mm, visst.

Förhöret avbryts tillsvidare.

återupptages efter a det att Brewitz har gått Tulegatan fram till korsningen med Odengatan, där han följer trotDdengatans norra del fram och genar sen

en över Odengatan följer Odengatans trottoarens södra sida fram till korsningen Döbelnsgatan och har gått i rask takt Döbelnsgatan söderut den östra trottoaren. Mitt emot Döbelnsgatan port nr 63 Brewitz och klockan har då gått 5 minuter och 14 seku:9från det att han tittade på klockan 23.20 i sin bostad.

är nu som Brewitz lägger märke till att det kommer en springanperson på Döbelnsgatans östra trottoar i nordlig riktning mot . Avståndet mellan Döbelnsgatan 63 och korsningen med är uppskattningsvis 40 meter.

Det är så här, vi kan ju säga att vi möts liksom precis här.

Jag står här när han springer runt hörnet. : Jaha, är det samma typ av belysning och ljusförhållanden som

det var då?

Ja visst, det är precis likadant. Och jag tänkter liksom att

han kommer flåsande va.

Andades han tungt? : Javisst. Han hade sprungit

rungit alltså en bra bit. Då tänkte jag, sen verkade han liksom, han verkade väldigt uppjagad. Och det var då jag liksom funderade på om jag skulle pipa över på andra sidan istället.