wpu.nu

Index:Pol-1987-11-10 1850 E9645-00-A Claes Brewitz.pdf

Från wpu.nu


Pol-1987-11-10 1850 E9645-00-A Claes Brewitz.pdf

Läs uppslag E9645-00-A

Det är egentligen inte tänkt att man ska läsa uppslagen här, direkt i dokumenten. Varje uppslag får en egen sida, där man kan förklara mer med tex bilder och kartor. Texten härifrån läggs automatiskt in på uppslagssidorna.

Uppgiftsmottagare / Förhörsledare Jerker Söderblom, Jörgen Almblad


Uppgiftslämnare / Förhörd Claes Brewitz
Förhöret påbörjat 1987-03-13
Förhöret avslutat
Typ av dokument Förhör
Originalfil File:Pol-1987-11-10_1850_E9645-00-A_Claes_Brewitz.pdf
Författare [[:]]
Status Granskad
Sidor