wpu.nu

Sida:Pol-1988-03-01-Q9592-00 Göran Bundy Iran Ambassadör.pdf/29

Från wpu.nu

Den här sidan har korrekturlästs


B: Ja, det är alldeles klart.

Framförallt när det gällde Volvo. Och Volvo var väl inne på den typen av affärer och jag tror att de misslyckades, gjorde en dålig affär därför att priserna sjönk.

Men det var den så kallade ......... och då var det meningen att man skulle betala den....... importen av Volvolastbilar med olja.

Volvo skulle lyfta olja i Iran som betalning för det här och sedan finna avsättning för det, kanske inte i Sverige direkt, men var som helst ute i de länder som var tabu för iransk oljeexport, nämligen Israel, Sydafrika och USA. Till de länderna fick ingen olja exporteras. Så att där skedde motaffärer i form av, med olja som insats.


FM: Är det bara Volvoaffären det ....?

B: Ja, det sedan var det ju tal om också att man skulle, därför att iranierna var ju ytterligt förgrymmade på Sverige därför, de klandrade inte bara oss utan de klandrade även västtyskarna för att de hade ett så enormt importöverskott.

Vi importerade praktiskt taget ingen olja från Iran. Över huvud taget kom från Gulfen väldigt. litet olja genom att vi, genom nordsjöoljan, blev allt mer beroende av den.

Det var enklare vad jag förstår. Såvitt vad jag kommer ihåg så sades det att ungefär 75 % av vårt oljebehov täcktes av nordsjöoljan. Fyndigheterna där.

Och man behövde väl förmodligen inte heller ligga på så väldiga lager, därför behövde man olja så var det bara liksom att ringa till en rigg och beställa och på ett par dagar så hade man en tanker i Sverige, så att det var mycket enklare och ofarligare om man tänker på de risker man tar att gå med tanker in i Gulfen.

Så även importen ifrån, vilket jag hade anledning att framföra till iranierna, att ni skall ju också inte stirra er blinda på er bilaterala statistik med Sverige utan ni skall titta också på de övriga oljeexporterande länderna i Gulfen som har fått se sin export till Sverige drastiskt minskad.

Jag tror att jag vid något tillfälle kunde peka på att det var ingen import heller ifrån Kuwait eller Saudi.., ja Saudi möjligen, men från Gulfländerna, det var praktiskt taget noll i statistiken.


FM: Men de klagade?

B: De klagade, oh ja. De klagade kolossalt, därför att vi kan inte fortsätta på det här viset att ni exporterar för över tre (3) miljarder och ni importerar inte för, jag tror inte vi importerade för, ja, jag kommer ni inte ihåg nu exakt siffran, men det var negligerbara, belopp som vi hade importerat från Iran för.