wpu.nu

Sida:Pol-1988-11-15 1055 KA10584-00 Förhör med Roger Öman om Oxen.pdf/10

Från wpu.nu

Den här sidan har inte korrekturlästs


Protokoll fört vid förhör med sjömannen Öhman, ROGER Emanuel, personnummer 490213_1053, Boende Östra Promenaden 51 B, 1tr, 602 29 Norrköping, telefon 011-18 1356. Anställd: Norrköpings Stuveri och Terminalanläggning, telefon okänt. Förhöret hållet lördagen den 18 februari 1989 på Urbergsgatan 62 nb, Norrköping, med början klockan 11.10.

Förhörsledare: krinsp Tuve Johansson. Förhörsvittne: krinsp Lennart Gustavsson. Bandupptagning.

Öhman underrättad om att han skall höras med anledning av att han den 28 februari 1986 befunnit sig på klubb Oxen i Stockholm.

Öhman tillfrågad om när han kom i kontakt med klubb Oxen, och han uppger då att han under sommaren 1995 via Sigge Cedergren, som då hade klubb Norrtullsgatan tillsammans med Kjelle Klang, informerade honom om att han hade eller skulle öppna en spelklubb på Oxtorgsgatan vid namn exen. Detta skedde under sommaren 1985. De som drev klubb Oxen när Öhman första gången besökte klubben var Sigge tillsammans då med kjelle Fernberg.

Öhman ombads namnge dom personer som var verksamma eller spelade på den klubb vid namn Oxen som han började gå på sommaren 1985. Han uppger då att bland annat Asa Beskow, Ann-Britt Jarnstedt, Lasse Eckart, Peter Molander, Unkas Lundgren, Sigge Cedergren samt Ann Tönninger ofta vistades på nämnda klubb. De som drev stället vid det här tillfället var som tidigare nämnts Sigge Cedergren och Kjelle Fernberg. Fernberg vistades företrädesvis på förmiddagen på klubben.

bylig oj om blanketten anvande som fortsallningsblad

Ex 1: Til originalpärm (i ne-följd)