wpu.nu

Sida:Pol-1988-11-15 1055 KA10584-00 Förhör med Roger Öman om Oxen.pdf/17

Från wpu.nu

Den här sidan har inte korrekturlästs


att göra beträffande aktuellt fotografi. Detta då han ej känner igen mannen ifråga något närmare. En konkret fråga rörande om Öhman har sett den person som förevisas vid namn Christer Pettersson på Oxen den 28 februari 1996, så uppger Öhman att han ej kan uppge att denna person har varit på Oxen nämnda datum.

Öhman tillfrågas om det skulle väcka uppmärksamhet om någon person ställde fram två helflaskor starksprit på bordet på klubb Oxen. Öhman uppger då att det passade sig inte att ställa upp flaskor på bordet, Polackerna gillade inte att sånt förekom.

dhman uppger att vid tiden för mordet så var det troligtvis polackerna som ägde klubben, och inte PaUL Molander som det tidigare varit. Det var av denna anledning som det var polackerna som protesterade mot att det var flaskor på bordet. Öhman tillägger här att det har hänt vid något tillfälle att någon har plockat upp spritflaskor på bordet, och dom personerna har då blivit tillsagda direkt att ta bort flaskorna från bordet. Beträffande den 28 februari 1986 kan Ühman ej minnas att några flaskor fanns framme på borden på klubb Oxen.

Öhman tillfrågad om det var någon person som lånade penna eller papper av honom på klubben aktuell kväll. Han uppger då att han ej har något minne av detta, Öhman tillfrågad om det var någon annan som lånade ut penna och papper eller blev tillfrågad om detta under kvällen, och Öhman uppger att han ej har något minne utav att förfrågan har förekommit rörande penna och papper nämnda da tum.

Öharan tillfrågas om det på klubben förekom att man lånade pengar, och i dessa fall då även spelkontrakt eller reverser eller bevis på att pengar utlånats, Han uppger att pengar mycket riktigt bytte händer på klubben, men att några papper ej förekom som bevisade nämnda faktum. Avslutningsvis kan sägas att beträffande kontrakt och reversskriverier på klubben har Öhman inget minne av något sådant.

Öhman tillfrågad om han kommer ihåg vilka kläder han bar aktuell kväll. Han uppger då att han troligtvis hade ett par jeans på sig, och eventuellt då en

lyje eiom blsakcttcn används som fortsaliningsblad.

Ex 1: Till originalpärn (i nr-töljd)