wpu.nu

Sida:Pol-1988-11-15 1055 KA10584-00 Förhör med Roger Öman om Oxen.pdf/20

Från wpu.nu

Den här sidan har inte korrekturlästs


I samband med att han förevisade vapnet för Öhman så sa Kujtim följande: "nu kan dom ju komma igen".

Beträffande lokaliteterna på klubb Oxen nämner Öhman att på toaletten framför allt kunde det förekomma att det gömdes olika föremål, framför allt då amfetamin och annan typ av pulver. Något vapen har inte Öhman sett varit gömt på toaletten. Ich ej heller hört talas om det. Öhman tillfrågad om det var några av personerna som besökte klubb Oxen som bar vapen kontinuerligt, och han uppger att så ej var fallet vad han vet. Beträffande om det förekom personer som agerade såsom torpeder eller för att inhysa skulder på klubben, så finns det en person som då Öhman tänker på och det är den person som pratade med PaUL Molander och förevisade då en pistol. I övrigt är det okänt beträffande torpeder på klubb Oxen.

Beträffande möjlighet att på kort varsel skaffa frarri vapen på klubb Oxen, så uppger Öhman att det förefaller ganska rimligt att man kunde få tag i vapen på kort tid med tanke på det klientel som vistades på nämnda klubb.

Beträffande om det förekom Walkie-Talkie på nämnda klubb, så uppger Öhman att något sådant har han aldrig observerat. Öhman tillfrågas om han i efterhand hört spekulationer huruvida någon som besökt klubb Oxen varit inblandad i mordet på Olof Palme, och han uppger då att då han besökt spelklubbar, framför allt då den på Götgatan, så har resonemanget gått så att den för mordet häktade 41-åringen ej är skyldig. Han kan aldrig ha gjort denna gärning, det är det rykte som har gått på spelklubbarna att det är fel man som polisen har. Dock har de inte förts fram något annat namn eller några andra spekulationer vem det kan vara. Öhman tillfrågad om Sigge Cedergren har kommenterat mordet då dom träffats efter mordet. Han uppger då att Sigge ogärna kommenterar det som hänt, han känner sig snarast besvärad.

F

Förhörsledare Öhman, Roger Emanuel

-

is ei om blanketten används som fortsaliningsblad,

Ex 1: Til originalpaum (i mr-fija)