wpu.nu

Sida:Pol-1989-02-07 A11419-00 Förhör-Sahlin.pdf/1

Från wpu.nu

Den här sidan har korrekturlästs


PROTOKOLL fört vid förhör med  Bertil Sahlin , -

Förhöret hållet på kriminalavdelningen i Solna polisdistrikt, tisdagen 1989-02-07 09:05 .

Förhörsledare: Kriminalinspektör Roger Jansson, rikskriminalen

Förhörsvittne: Ej tillgängligt


 Sahlin  har inledningsvis upplysts om att han höres med anledning av utredning angående mordet på Olof Palme.

 Sahlin  har vidare informerats om att han höres upplysningsvis med anledning av att utröna  Sahlins  och dennes kollegors förehavanden i samband med spaning i narkotikaärende fredagen 1986-02-28 .

.

I november 1985 påbörjades spaning i ett narkotikaärende


Sannolikt från någon gång under december 1985 kom narkotikaroteln i Solna att samarbeta med KSN i Stockholm i detta ärende.

Då spaning i ärendet bedrevs utgick man så gott som uteslutande från KSN:s lokaler i Stockholm.

Fredagen 1986-02-28 vill  Sahlin  minnas, att spaningsgruppen bestod av


 Sahlin  är så gott som helt säker på att han den aktuella dagen påbörjade sitt arbetspass någon gång på eftermiddagen, troligen 15:00 eller 16:00 .

Anknytning A11408