wpu.nu

Sida:Pol-1989-02-07 A11419-00 Förhör-Sahlin.pdf/2

Från wpu.nu

Den här sidan har korrekturlästs


Han är så gott som helt säker på att han ej gjorde yttre spaningstjänst fram till 22:00 .


I samband med indikteringen påpekar  Sahlin  att det kan tänkas vara på så sätt att han någon gång under kvällen dessutom befunnit sig i Solna och då utfört riktad spaning mot

 Sahlin  håller det dock för mest troligt att han befann sig i "bunkern" fram till 22:00 .

Någon gång vid 22:00 -tiden
Det kom då att beslutas att man skulle



kan nu ej erinra sig vilken väg man åkte då man åkte till men  Sahlin  är tämligen säker på att man inte kom att färdas i närheten av Sveavägen.






Detta således någon gång mellan 23:00-23:30 .





har en vag minnesbild av att de skjutsade henne till någon söderförort och att de därefter åkte direkt till

Inte heller under denna färd kom dom att färdas på Sveavägen eller i dess när-