wpu.nu

Sida:Pol-1989-12-28 A1517-02 Flödesschema för tips.pdf/3

Från wpu.nu

Den här sidan har korrekturlästs


SÄKERHETSPOLISEN Generaldirektören Mats Börjesson

1989-11-23. 1 (1)

Angående slutredovisning av Palmeutredningen

En genomgång av redovisningen av till säkerhetspolisen överlämnade utredningsuppdrag visar att per 1989-11-08 kvarstår 118 uppdrag som oredovisade. Det är angeläget att utredningen här kan slutföras.

Med anledning härav skall respektive enhet göra en grundlig genomgång med ledning av bifogade förteckning och slutredovisa uppdragen eller ange varför detta inte kan ske.

Redovisningen tillställs Örjan Wahlund före 1990-01-01.

Redovisning skall ske på blanketten spaningsuppslag i grövre brottmål, fortsättningsblad.

Handlingen skall enbart signeras. Namn på personal eller beteckningar på enheter vid säkerhetspolisen skall ej angivas.

(Namnteckning)
Mats Börjesson

(Namnteckning)
Krister Hedelius