wpu.nu

Örjan Wahlund

Från wpu.nu
Foto

Plats för foto
Relevans
Avsnitt
Har inget eget avsnitt alt. ej angivet
Eget signalement
Ej angivet
Känner


I utredningen

Uppslag i wpu

    Anledning Uppslag Registrerad Ad Acta Avsnittsanteckningar Uppslagsanteckningar

 [PDF] 

[Liggaren]

Hörd Pomn 

A1517-00

2009-11-30

2009-12-10

 [PDF] 

[Liggaren]

Pomn 

A1517-01

2009-11-30

2009-12-10

 [PDF] 

[Liggaren]

Hörd Pomn 

A1517-02

2009-11-30

2009-12-10

 [PDF] 

[Liggaren]

Pomn 

A9585-00

1988-08-09

1988-04-23

Videoövervakning runt mordplatsen och Adolf Fredriks kyrkogård 1988-02-28

Hörd: Förhörd, FHL: Förhörsledare, Pomn: Omnämnd, Rel: Relaterar

Bilder