Sida:Pol-1994-07-06 DH15856-00-F PM-Förhör-UP-GF-I-J.pdf/8

Från WPU
Hoppa till navigeringHoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


skulle vara, om det nu skulle vara så att det skulle vara någon man hemma hos. henne den här specifika natten. säger att det kan vara så, att möjligtvis har hört ljud ifrån en TV-apparat som då har slagit på före, efter eller i samband med telefonpåringningen.

tillfrågas om hon efter nyheten om Palmemordet ringer till någon och omtalar detta. Hon säger att hon inte minns detta, men att hon med största sånnolikhet inte gjorde detta. Hon tillfrågas också om hon eventuellt lämnar lägenheten och går ner och tittar på mordplatsen. Hon säger att det gjorde hon inte.

tillfrågas om hon kan erinra sig hur många dagar eventuellt veckor innan Palmemordet, som hon fick besök av eller träffade säger att hon inte kan minnas detta. Hon minns ej heller hur lång tid efter mordet, som hon träffade eller såg  Förhörsvittnet Tuve Johansson tillfrågar om hon har vetskap om var någonstans bodde under den här perioden, det vill säga under februari månad 1986. säger sig inte ha någon vetskap om detta.

säger att hon umgicks sporadiskt med under det här året och att hon troligtvis inte såg honom så ofta på grund av att han bodde utomlands. tillfrågas i vilket land bodde. säger sig inte alls ha någon vetskap om vilket land skall ha flyttat till.

tillfrågas om hon och vid något tillfälle har pratat om mordet på statsminister Olof Palme. säger att hon som alla andra svenskar givetvis har diskuterat mordet med och att dom har haft egna teorier om hur mordet eventuellt har gått till. Tillrättaläggande. säger att var och en har haft sina

tillfrågas vad har sagt och vad han har haft för teorier om mordet på statsminister Olof Palme. säger att både hon och är utav den uppfattningen att det är organiserat, att det är politiskt organiserat och att det inte är någon ensam gärningsman.

egna teorier.

delges att vi nu i förhöret skall gå in på den delen som berör och

resa till ner till Österrike, närmare bestämt , där dom besökte t och . Inledningsvis så tillfrågas om det stämmer att hon och företog den här resan och om hon kan erinra sig vilket år dom gjorde den här resan. berättar att hon och från åkte med tåg ner till  och . På fråga vilket år den här resan företogs så kan först inte erinra sig vilket år det är,