Uppslag:A14220-00-C

Från WPU
Hoppa till navigeringHoppa till sök


SPANINGSUPPSLAG
i grövre brottmål

Avsnitt
Löpande nr
14220-00-C
Registrerat
1992-01-21
Ad acta
1995-03-08
Avsnittsanteckningar
Uppslagsanteckningar
WIKNER,PONTUS,ERIK SANDIN,PA/VD2
Till SPC
Åter SPC
SPC Noteringar
PTR
PTR Datum
Ant/enhet
Redov/enhetKort sammanfattning
Protokoll fört vid förhör med polisassistent Vikner, Gustav Gordon PONTUS, född (    Anställd polisen i Sandviken, Bryggargatan 6, Sandviken, telefon 026-276100.
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1989-09-04 16:10
Avslutat


Protokoll fört vid förhör med polisassistent Vikner, Gustav Gordon PONTUS, född ( Anställd polisen i Sandviken, Bryggargatan 6, Sandviken, telefon 026-276100. Han höres på sin arbetsplats, Sandvikens polisstation, måndagen den 4 september 1989 med början klockan 16.10. Förhörsledare: krinsp Per Gustavsson och krinsp Inge Uvemo, RK-A2. Inga övriga närvarande. Bandupptagning.

Han höres i Palmeutredningen.

Pontus Vikner informeras vidare om att han skall höras angående sina iakttagelser under kvällen den 28 februari 1986. Den 28 februari 1986 tjänstgjorde Pontus Vikner i en civil polisbil tillhörande KSL2 i Stockholms Polisdistrikt, tillsammans med kollegan Erik Sundin.

Vikner uppger att han den aktuella kvällen gjorde så kallad 16.00-01.00-tur. Han jobbade i den så kallade områdespolislistan.

När de befann sig nere vid Stureplan så meddelades via ODL att någonting hade hänt i korsningen Tunnelgatan/Sveavägen. Vikner minns idag inte hur larmet löd men det var någonting liknade att en person sköt med smällare eller någon skottlossning.

De åkte fram mot platsen genom att köra Kungsgatan upp mot Sveavägen som han sedan svängde narrut ner mot Tunnelgatan. När de kom fram till korsningen att det fanns en polisbil parkerad. Han är

Pol-1989-09-04 A14220-00-C Pontus Wikner civil patrull 2733.pdf

idag osäker på om det fanns ytterligare polisbilar på platsen.

På marken låg en okänd person och runt denne fanns ytterligare ett antal personer. Vikner kan idag inte ange hur många. De båda gjorde dock den bedömningen att hjälp fanns att få på platsen varför dom ej stannade utan fortsatte Sveavägen norrut.

De gled sakta förbi platsen vidare Sveavägen norrut fram till korsningen av Adolf Fredriks Kyrkogata, vilken dom svänger höger i riktning österut. Vikner vill minnas att det samtidigt med detta framgår via polisradion att kriminalkommissare Söderström anropar ODL och frågar om det är känt vem offret är. Det blir tyst i etern en stund och eventuellt så upprepar Söderströn sin fråga. Han säger sedan att offret är identisk med statsministern. Det blir då åter tyst i etern.

I samband med detta är Vikner och kollegan framme i korsningen av Adolf Fredriks Kyrkogata och Luntmakargatan.

I den aktuella korsningen lägger Vikner märke till en parkerad Folkvagn Passat. Det var vid tillfället ganska mörkt ute men han uppskattar att bilens färg var grön eller mörkt orange. Det var en äldre Folkvagn Passat och han uppskattar årsmodellen till omkring 1975 eller där omkring.

Angående årsmodellen uppger Vikner att han i Sandvikens polisdistrikt sett en liknande Passat och därför tagit bilnumret på denna bil. Vid slagning i fordonsregistret framkom att den aktuella Passaten han sett i Sandviken var av årsmodell 1975.

I samband med förhöret förevisas Pontus Vikner en i förväg upprättad schematisk skiss över området kring mordplatsen Sveavägen/Tunnelgatan i Stockholm. Vikner ombeds att på skissen ange den plats där en Folkvagn Passat stod uppställd, vilken observerades av honom under kvällen den 28 februari 1986. Se bifogad skiss.

pärm (i nr-följd inom avsnitt)

Pol-1989-09-04 A14220-00-C Pontus Wikner civil patrull 2733.pdf

Bilen stod snett uppställd på Luntmakargatans östra sida och fronten riktad något norrut. Utanför bilen och vid förarsidan står två stycken okända män. Han beskriver båda männen till att vara omkring 185 centimeter långa, drygt 35 år. Beträffande klädseln så vill Vikner minnas att ingen av männen burit en kort jacka. Minnesbilden är i varje fall att jackorna gick en bit nedanför stussen. Han kan inte ange någon nationalitet på männen och säger att de i varje fall inte hade ett helsvenskt utseende.

De körde förbi platsen utan att stanna och hade för avsikt att sedemera kontrollera spelklubbarna i city.

Senare och efter det att den så kallade 42-åringen gripits och häktats misstänkt för mordet på statsminister Olof Palme, såg Vikner en bild av denna man i tidningen Arbetarbladet. Han tror att han såg denna bild i Arbetarbladet innan domen mot Christer Pettersson vunnit laga kraft. När han såg bilden i tidningen av Christer Pettersson tyckte Vikner att denne liknade en av de båda okända män han sett utanför den parkerade Folkvagn Passaten under mordkvällen. Någon eller några dagar efter denna publicering ringde Vikner till Palmeutredningen i Stockholm och meddelade sina iakttagelser beträffande tidningsbilden.

Beträffande den parkerade Passaten dom observerade under mordkvällen, så gjorde de så att säga ingen kontroll av den eller de personer som fanns intill utan man svängde till vänster och åkte Luntmakargatan norrut fram till korsningen Tegnérgatan. Vikner vill minnas att Passaten fortfarande står kvar under det att de fortsätter sin färd Luntmakargatan norrut.

Någonstans i bakhuvudet har Vikner den minnesbilden att ett signalement eventuellt kan ha gått ut på gärningsmannen och att denne kan ha varit klädd i en röd jacka. De fortsätter Tegnérgatan höger i riktning österut fram till Birger Jarlsgatan, vilken man svänger höger fram i riktning mot Stureplan.

Vikner uppger nu att avsikten med att så att säga köra runt kvarteret från

Pol-1989-09-04 A14220-00-C Pontus Wikner civil patrull 2733.pdf

att gärningsmannen kan ha sprungit över från brottsplatsen till Birger Jarlsgatan. Detta var en tanke de fick om att man eventuellt skulle kunna genskjuta gärningsmannen.

När dom befinner sig på Birger Jarlsgatan i höjd med Engelbrektsplan och strax utanför restaurang Alexandra, svänger man höger in på David Bagares gata fram till Smala Gränd vilken man åker norrut mot Snickarbacken. I korsningen Snickarbacken/Birger Jarlsgatan ser de en man som stämmer in på det signalement som utlarmades via ODL. Denne man bar på en röd täckjacka. De lämnade båda radiobilen för att kontrollera mannen och Vikner vill minnas att de frågade denne om han hade något ID-kort. Kort därefter meddelades via ODL ett nytt signalement på den man som avvikit från brottsplatsen Tunnelgatan/Sveavägen. Detta nya signalement avvek helt från det först utlarmade. I anledning därav kontrollerades inte mannen i den röda jackan ytterligare. Vikner kan idag inte lämna något signalement på personen.

Vikner tillägger att mannen de kontrollerat utanför restaurang Karelia på Snickarbacken inte hade reagerat nämnvärt över kontrollen. De hela verkade vara normalt.

Vikner tillfrågas om han och kollegan utanför Snickarbacken träffat eller sett några andra kollegor. Han drar sig då till minnes att de på platsen sammanträffat med två stycken fotpatrullerande poliser från VD2. En av kollegorna heter Forsell. Vad den andra kollegan heter minns inte Vikner idag.

De båda fotpatrullerande poliserna, som även var klädda i uniform, visste inte om vad som hänt varför de informerades om att statsministern hade blivit skjuten i hörnet Sveavägen/Tunnelgatan. De båda uniformerade poliserna fick åka med i den civila radiobilen då de hade för avsikt att kontrollera spelklubbarna i city.

De åker till en spelklubb på Johannesgatan. Spelklubben är belägen i källar

Pol-1989-09-04 A14220-00-C Pontus Wikner civil patrull 2733.pdf

flera bord. Inne på spelklubben hittades bland annat en röd täckjacka men Vikner vill mena att den nu i detta läge inte alls var aktuell längre.

Senare under kvällen besökte dom ytterligare spelklubbar, bland annat en belägen på Regeringsgatan. Den klubb de besökte var klubb 88.

Någon eller några dagar efter mordet hörde Vikner i lokalradion att polisen, angående utredningen då kring mordet på Olof Palme, var intresserad av Folkvagn Passat. Eventuellt skulle den ha varit synlig utanför Alexandra. När han fick höra detta i radion ringde Vikner till tipsmottagningen för att där redogöra för dom iakttagelser han och kollegan gjort under mardkvällen. När Vikner ringde svarade en kvinna och han berättade för henne att han var kollega och att han gjort en iakttagelse av en Passat under mordkvällen. Kvinnan svarade någonting liknande att denna bil ej längre var aktuell. Kvinnan vid tipsmottagningen frågade aldrig efter Vikners namn och han känner ej heller till om några anteckningar fördes över samtalet.

Några månader senare skrev Vikner en PM över de iakttagelser han gjort beträffande Passaten i hörnet Adolf Fredriks kyrkogata/Luntmakargatan under mordkvällen. Han vill minnas att något befäl uppmanade honom att skriva ner sin berättelse på ett spaningsuppslag. Vikner är dock något osäker idag huruvida han nedtecknade sina uppgifter på ett spaningsuppslag eller genom en PM.

Förhöret avslutat klockan 17.30.

F

Förhörsledare Vikner, Gustav Gordon Pontus

-

F. Ja Vikner, du har varit närvarande hela tiden när jag har dikterat in din

berättelse på bandet så jag tänkte avslutningsvis fråga dej om det är riktigt det jag har pratat in? v. Ja, det är riktigt.

Pol-1989-09-04 A14220-00-C Pontus Wikner civil patrull 2733.pdf

F. Vill du lyssna igenom bandet? V. Nej, det behövs inte. F. Godkänner du förhöret? V. Ja.

Sandviken som avan

Per Gustavsson Krinsp.

Pol-1989-09-04 A14220-00-C Pontus Wikner civil patrull 2733.pdf

A 2.

TECNCRGATAN

GRAND

ROSENGATAN

KAMMAKARGATAN

SVEAVÄGEN

LUNTMAKARGATAN

DÖBELNSGATAN

. KYRKOG.

AD.FREDR.KYRKOG.

JOHANNES

PLAN

TUNNELGATAN

TRAPPOR TUNNELGATAN

APELBERGSGATAN

SVEAVÄGEN

SCHEMATISK SKISS

SANDVIKEN, 890904

Para cland

PONTUS VIKNER.

Pol-1989-09-04 A14220-00-C Pontus Wikner civil patrull 2733.pdf