Uppslag:A14220-01-A

Från WPU
Hoppa till navigeringHoppa till sök


SPANINGSUPPSLAG
i grövre brottmål

Avsnitt
Löpande nr
14220-01-A
Registrerat
1990-10-02
Ad acta
1995-03-08
Avsnittsanteckningar
Uppslagsanteckningar
WIKNER,PONTUS,ERIK SANDIN,PA/VD2
Till SPC
Åter SPC
SPC Noteringar
PTR
PTR Datum
Ant/enhet
Redov/enhetKort sammanfattning
Protokoll fört vid förhör med polisinspektör Sandin, ERIK Olof, civil patrull 2733
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1990-09-28 13:05
Avslutat


Protokoll fört vid förhör med polisinspektör Sandin, ERIK Olof, född Han är anställd vid Trafikpolisen i Stockholm under adress Vretenvägen 6, Solna, telefon 08-7696805. Han höres i Rikskriminalens lokaler, Kungsholmsgatan 37, 7 tr, Stockholm, fredagen den 28 september 1990 med början klockan 13.05. Förhörsledare: krinsp Per Gustavsson. Förhörsvittne ej tillgängligt. Inga övriga närvarande. Bandupptagning.

Erik Sandin informeras om att förhöret ingår i förundersökningen av mordet på

statsminister Olof Palme.

Erik Sandin kommer fortsättningsvis under förhöret att kallas vid sitt tilltalsnamn Erik.

Vidare informeras Erik om att han skall höras närmare angående sina iakttagelser under kvällen den 28 februari 1986.

Erik uppger, att han kvällen den 28 februari 1986 tjänstgjorde i en civil polisbil tillsammans med kollegan Pontus Vikner.

Vidare uppger Erik, att han och kollegan befann sig någonstans kring Odengatan/ Döbelnsgatan när det utlarmades via polisradion att en skottlossning ägt run i hörnet av Sveavägen/Tuopelgatan i Stockholm. De beger sig då mot platsen genom att åka Döbelnsgatan i cikning söderut_fram till Apelbergsgatan, vilken man

ej om blanketten används som fortsattningsblad

Ex 2 Till spaningschefens pårm (i nr-följd inom )

Pol-1990-09-28 A14220-01-A Erik Sandin civil patrull 2733 pdf.pdf

svänger ner i riktning mot Sveavägen. Erik erinrar sig att i höjd med Apelbergsgatan/Döbelnsgatan så observerar han en polispiket, vilken kommer åkande från motsatt håll och alltså mot körriktningen. Polispiketen svänger ner Apelbergsgatan och kommer således före Eriks och kollegans fordon fram till Sveavägen.

Framme vid korsningen Apelbergsgatan/Sveavägen svänger man höger och åker Sveavägen norrut fram till hörnet av Tunnelgatan.

Erik erinrar sig att det vid hörnet av Sveavägen/Tunnelgatan fanns uppskattningsvis tre stycken polisbilar med blåljusen på. På fråga om han såg någon ambulans på platsen, så är Erik något osäker angående den uppgiften. Erik vill poängtera att han är väldigt osäker på huruvida ambulans eller ej fanns kvar på platsen när dom anlände dit.

Något offer för attentatet fanns då ej kvar på trottoaren. Det var ej heller känt vid den här tidpunkten vem som hade blivit skjuten.

När dom kommer fram till platsen meddelas via ODL att patrullerna skall avvakta tills signalement på gärningsmannen larmats ut.

De rullar sakta förbi brottsplatsen utan att lämna sitt fordon, och vidare fram till hörnet Sveavägen/Adolf Fredriks kyrkogata. I höjd med denna korsning så hör Erik att poliskommissarie Gösta Söderström säger att offret är identiskt med statsministern. Detta hör Erik i polisradion.

I samband därmet meddelas också ett signalement på gärningsmannen, vilket vad Erik kan påminna sig idag var mycket vagt. Eventuellt löd meddelandet beträffande gärningsmannens klädsel, att han skulle varit iklädd en blå regnrock.

När de kommer fram till hörnet. Adolf Fredriks Kyrkogata/Luntmakargatan observerar Erik och kollegan en parkerad Volkswagen Passat. Vilken färg det var på bilen kan Erik idag inte erinra sig.

Pol-1990-09-28 A14220-01-A Erik Sandin civil patrull 2733 pdf.pdf

Vidare uppger Erik, att det i anslutning till bilen fanns tre stycken personer av utländskt utseende. Någon närmare nationalitet kan Erik inte ange, men uppger spontant att de hade ett

arabisktliknande utseende. Huruvida alla tre personerna befann sig utanför bilen är Erik osäker på, men han har för sig att en av männen var på väg in i Passatan när de kom fram till korsningen.

Denne man som är på väg att kliva in i bilen stirrar mot Erik och kollegan.

Tillfrågad om Erik kan beskriva mannen som stirrade på dom lite närmare, så uppger han att det är svårt att lämna en åldersbeskrivning på personer med utländsk utseende. Han uppskattar åldern till omkring 30-45 år. Längden är osäker och han vill inte uppge någon längd, men säger att personen i varje fall var längre än bilen och icke någon kort man. Mannen var iklädd något ljusaktigt på kroppen. Huruvida det var vitt eller beigt kan Erik inte uppge. Han vill dock göra det tillägget att mannen i varje fall icke var iklädd en blåaktig jacka, och skulle så ha varit fallet så skulle de stannat för att kontrollera personen ifråga. Erik menar att mannen de såg invid den parkerade Passaten till klädsel icke överensstämde med det utlarmade signalementet på gärnings.com mannen.

De åker förbi Passaten och vidare Luntmakargatan bort.

Erik uppger vidare, att han har för sig att det redan i det här läget var klart att gärningsmannen sprungit upp för trapporna till Tunnelgatan, och att ODL därför meddelade via radion att en möjlig flyktväg därefter skulle kunna gå via restaurang Karelia på Birger Jarlsgatan.

Erik erinrar sig att de båda begav sig till Birger Jarlsgatan och restaurang Karelia. De parkerar bilen i hörnet av Birger Jarlsgatan och vid infarten till restaurang karelia.

På platsen sammanträffar de med två uniformerade poliser från Östermalms vaktdistrikt. De båda heter Erik Forsell och Conny Hellqvist.

Pol-1990-09-28 A14220-01-A Erik Sandin civil patrull 2733 pdf.pdf

Därefter åker de fyra upp till en spelklubb på Johannesgatan. Spelklubben var belägen en trappa ner från gatuplanet sett.

Om något ytterligare signalement på gärningsmannen gått ut i det här läget eller icke, kan Erik idag inte erinra sig. De fyra var i alla fall inne på nämnda spelklubb, och Erik uppger att någonting särskilt inträffade icke där. Han menar att eftersom man hade ett så vagt signalement som man hade så kunde man inte göra mycket, utan fick hoppas på att om nu gärningsmannen skulle ha befunnit sig inne på nämnda spelklubb, att han då på något sätt skulle ha avslöjat sig.

De stannade kvar på spelklubben i uppskattningsvis cirka tio minuter innan de åkte därifrån. Denna tidsuppgift är Erik osäker på, och tillägger att det är vad han minns idag.

Därefter åker de fyra till ett diskotek beläget Regeringsgatan 38.

Lokalen Regeringsgatan 38 uppger Erik, var i stort sett tom förutom på de personer som arbetade där. Man gick igenom hela lokalen och fann ingen utomstående.

Erik tillfrågas vidare om han och kollegan gjort någon iakttagelse strax efter det att larmet utgått om en skattlossning i hörnet Tunnelgatan/Sveavägen i Stockholm, och när de åkte från Odengatan vidare Döbelnsgatan fram till brottsplatsen. Erik uppger då att de icke gjort någon iakttagelse under färdvägen, typ springande man eller dylikt. Han tillägger vidare att han och kollegan talade om detta en hel del i efterhand, och de var överens om att man icke gjort någon sådan iakttagelse. De skulle då ha kommit ihåg detta.

F = Förhörsledare S Sandin, Erik Olof

F. Ja Erik, jag tänkte avsluta förhöret nu när klockan är 14.10. Du har ju

varit närvarande hela tiden när jag har dikterat in berättelsen på bandet, och jag tänkte då fråga om det är riktigt det jag har pratat in?

Pol-1990-09-28 A14220-01-A Erik Sandin civil patrull 2733 pdf.pdf

S. Ja, det stämmer.

Vill du lyssna igenom bandet? S. Nej, det behövs inte. F. Godkänner du förhöret? S. Ja, det gör jag.

Stockholm som ovan

Per Gustavsson Krinsp.

Pol-1990-09-28 A14220-01-A Erik Sandin civil patrull 2733 pdf.pdf