wpu.nu

Uppslag:A15834-00

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
Registrerat
1994-04-18
Ad acta
1994-07-06
Uppslagsanteckningar (PU)
Uppslagsanteckningar (wpu)Uppslag i samma avsnitt:

Rapport
Kort sammanfattning
BILDREKONSTRUKTION PC - Vilken väg tog OPs mördar
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1994-09-07 00:00
Avslutat


Avsnitt

Löpande nr

RIKSPOLISSTYRELSEN RKP-A Krinsp Ingemar Isaksson

15834

BILDREKONSTRUKTION.

Under tiden november 1993 - mars 1994 har undertecknad tillsammans med krinsp EwaMarie Aghede gjort en bildrekonstruktion avseende makarna Palmes rörelser under kvällen den 28 februari 1986 samt vittnesiakttagelser i anslutning till detta. Rekonstruktionen har skapats i dataprogrammet Freelance Graphics och är i två delar. Del 1 avser makarna Palmes promenad från bostaden till Gamla Stans tunnelbanestation, tunnelbanefärden samt promenaden från Rådmansgatans tunnelbanestation till biografen Grand.

Del 2 avser skeendet i och utanför biografen före, under och efter filmföreställningen. Vidare makarnas promenad längs Sveavägen, mordet samt mördarens flykt t.o.m. den sista säkra iakttagelsen av denne.

Rekonstruktionen finns sparad i RKP:s PC-nät, katalog I. De båda delarna ligger i varsin presentationsfil benämnda OPGSB3 resp. OPGSB4. Utöver detta finns de utprintade på såväl pappers- som overheadmedium. Detta material förvaras t.v. hos krinsp Aghede.

Stockholm 1994-04-11

Ingridien

Ingemar Isaksson

2575-99 Hall

Pol-1994-09-07 A15834-00 BILDREKONSTRUKTION Vilken väg tog OPs mördare.pdf

Pol-1994-09-07 A15834-00 BILDREKONSTRUKTION Vilken väg tog OPs mördare.pdf

Avsnitt

Löpande nr

RIKSPOLISSTYRELSEN RKP-A Krinsp Ingemar Isaksson

15834

BILDREKONSTRUKTION.

Under tiden november 1993 - mars 1994 har undertecknad tillsammans med krinsp EwaMarie Aghede gjort en bildrekonstruktion avseende makarna Palmes rörelser under kvällen den 28 februari 1986 samt vittnesiakttagelser i anslutning till detta. Rekonstruktionen har skapats i dataprogrammet Freelance Graphics och är i två delar. Del 1 avser makarna Palmes promenad från bostaden till Gamla Stans tunnelbanestation, tunnelbanefärden samt promenaden från Rådmansgatans tunnelbanestation till biografen Grand.

Del 2 avser skeendet i och utanför biografen före, under och efter filmföreställningen. Vidare makarnas promenad längs Sveavägen, mordet samt mördarens flykt t.o.m. den sista säkra iakttagelsen av denne.

Rekonstruktionen finns sparad i RKP:s PC-nät, katalog I. De båda delarna ligger i varsin presentationsfil benämnda OPGSB3 resp. OPGSB4. Utöver detta finns de utprintade på såväl pappers- som overheadmedium. Detta material förvaras t.v. hos krinsp Aghede.

Stockholm 1994-04-11

Ingridien

Ingemar Isaksson

2575-99 Hall