wpu.nu

Uppslag:A15834-01

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
Registrerat
1994-09-07
Ad acta
1994-07-06
Uppslagsanteckningar (PU)
BILDREKONSTRUKTION - Vilken väg tog OPs mördare
Uppslagsanteckningar (wpu)

Uppslag i samma avsnitt:

Rapport
Kort sammanfattning
BILDREKONSTRUKTION - Vilken väg tog OPs mördare
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1994-09-07 00:00
Avslutat


Avsnitt A

Löpande nr 15834

RIKSPOLISSTYRELSEN RKP-A Krinsp Ingemar Isaksson

BILDREKONSTRUKTION.

Under tiden november 1993 - mars 1994 har undertecknad tillsammans med krinsp EwaMarie Aghede gjort en bildrekonstruktion avseende makarna Palmes rörelser under kvällen den 28 februari 1986 samt vittnesiakttagelser i anslutning till detta. Rekonstruktionen har skapats i dataprogrammet Freelance Graphics och är i två delar. Del 1 avser makarna Palmes promenad från bostaden till Gamla Stans tunnelbanestation, tunnelbanefärden samt promenaden från Rådmansgatans tunnelbanestation till biografen Grand.

Del 2 avser skeendet i och utanför biografen före, under och efter filmföreställningen. Vidare makarnas promenad längs Sveavägen, mordet samt mördarens flykt t.o.m. den sista säkra iakttagelsen av denne.

Rekonstruktionen finns sparad i RKP:s PC-nät, katalog I. De båda delarna ligger i varsin presentationsfil benämnda OPGSB3 resp. OPGSB4. Utöver detta finns de utprintade på såväl pappers- som overheadmedium. Detta material förvaras t.v. hos krinsp Aghede.

Stockholm 1994-04-11
(Sign)
Ingemar Isaksson

25/15-94
(Sign)
(Sign)

Pol-1994-09-07 A15834-01 A 15834-1 Vilken v g tog OPs m rdare.pdf

Pol-1994-09-07 A15834-01 A 15834-1 Vilken v g tog OPs m rdare.pdf

Avsnitt A

Löpande nr 15834

RIKSPOLISSTYRELSEN RKP-A Krinsp Ingemar Isaksson

BILDREKONSTRUKTION.

Under tiden november 1993 - mars 1994 har undertecknad tillsammans med krinsp EwaMarie Aghede gjort en bildrekonstruktion avseende makarna Palmes rörelser under kvällen den 28 februari 1986 samt vittnesiakttagelser i anslutning till detta. Rekonstruktionen har skapats i dataprogrammet Freelance Graphics och är i två delar. Del 1 avser makarna Palmes promenad från bostaden till Gamla Stans tunnelbanestation, tunnelbanefärden samt promenaden från Rådmansgatans tunnelbanestation till biografen Grand.

Del 2 avser skeendet i och utanför biografen före, under och efter filmföreställningen. Vidare makarnas promenad längs Sveavägen, mordet samt mördarens flykt t.o.m. den sista säkra iakttagelsen av denne.

Rekonstruktionen finns sparad i RKP:s PC-nät, katalog I. De båda delarna ligger i varsin presentationsfil benämnda OPGSB3 resp. OPGSB4. Utöver detta finns de utprintade på såväl pappers- som overheadmedium. Detta material förvaras t.v. hos krinsp Aghede.

Stockholm 1994-04-11
(Sign)
Ingemar Isaksson

25/15-94
(Sign)
(Sign)

E 15-1

Omkring kl 23.21 Yvonne Nieminen och Ahmed Zahir lämnar lämnar en klubb på Johannesgatan.

De svänger in på David Bagares gata och går västerut mot Malmskillnadsgatan. När de gått 5-6 steg på David Bagares gata kommer det en man springande mot dem på motsatta sidan av gångbanan.

Nieminen får intryck av att mannen är jagad. Han vänder sig om 2-3 gånger under tiden han passerar dem. Han sprang inte speciellt fort. Han hade nedförsbacke. Mannen försökte stoppa ned eller ta upp något ur en väska som han bar i vänster hand. Mannen gjorde rörelser som han med den högra armen sökte dra upp ett blixtlås. Mannen hade jobbigt att springa. Halkade till

pga snömodd. Mannen tittade inte på Nieminen och Zahir .

Beskrivning av mannen: Ca 35-45 år, ca 175-178 cm lång, ljus hy, satt eller grov kroppsbyggnad. Mannen var iklädd mörk rock, troligen svart, uppknäppt och fladdrande. Rocken var ungerfär till knähöjd. Den måste varit av något tunnare material. Rocken var mörk även på insidan. I övrigt var mannen helt mörkklädd.

8

Pol-1994-09-07 A15834-01 A 15834-1 Vilken v g tog OPs m rdare.pdf

Pol-1994-09-07 A15834-01 A 15834-1 Vilken v g tog OPs m rdare.pdf

E 15-1

Omkring kl 23.21 Yvonne Nieminen och Ahmed Zahir lämnar lämnar en klubb på Johannesgatan.

De svänger in på David Bagares gata och går västerut mot Malmskillnadsgatan. När de gått 5-6 steg på David Bagares gata kommer det en man springande mot dem på motsatta sidan av gångbanan.

Nieminen får intryck av att mannen är jagad. Han vänder sig om 2-3 gånger under tiden han passerar dem. Han sprang inte speciellt fort. Han hade nedförsbacke. Mannen försökte stoppa ned eller ta upp något ur en väska som han bar i vänster hand. Mannen gjorde rörelser som han med den högra armen sökte dra upp ett blixtlås. Mannen hade jobbigt att springa. Halkade till

pga snömodd. Mannen tittade inte på Nieminen och Zahir .

Beskrivning av mannen: Ca 35-45 år, ca 175-178 cm lång, ljus hy, satt eller grov kroppsbyggnad. Mannen var iklädd mörk rock, troligen svart, uppknäppt och fladdrande. Rocken var ungerfär till knähöjd. Den måste varit av något tunnare material. Rocken var mörk även på insidan. I övrigt var mannen helt mörkklädd.

8

VANNESGATAN

REGEJINGSGATAN

Efter klockan 23.27 Yvonne Nieminen och Ahmed Zahir möter springande man.

QAVID BAGARES GATA

Pol-1994-09-07 A15834-01 A 15834-1 Vilken v g tog OPs m rdare.pdf

Pol-1994-09-07 A15834-01 A 15834-1 Vilken v g tog OPs m rdare.pdf

VANNESGATAN

REGEJINGSGATAN

Efter klockan 23.27 Yvonne Nieminen och Ahmed Zahir möter springande man.

QAVID BAGARES GATA

EAD1094 1986-02-28 .

 Ann-Cathrine Robrandt  och  Gerhard Samson  besöker restaurang Albatross.

Denna restaurang är belägen på Mäster Samuelsgatan  34  mellan Malmskillnadsgatan och Regeringsgatan.

Cirka klockan 23:15 lämnar de tillsammans restaurangen för att gå till Bolaget i hörnet Birger Jarlsgatan & Tegnergatan.

De går Mäster Samuelsgatan österut mot Regeringsgatan.

I hörnet Mäster Samuelsgatan & Regeringsgatan finns en digital klocka.

 Samson  tittar på klockan som visar 23:16 .

 Robrandt och Samson  fortsätter gående Regeringsgatan norrut på västra trottoaren.

Sida 10

Pol-1994-09-07 A15834-01 A 15834-1 Vilken v g tog OPs m rdare.pdf

Pol-1994-09-07 A15834-01 A 15834-1 Vilken v g tog OPs m rdare.pdf

EAD1094 1986-02-28 .

 Ann-Cathrine Robrandt  och  Gerhard Samson  besöker restaurang Albatross.

Denna restaurang är belägen på Mäster Samuelsgatan  34  mellan Malmskillnadsgatan och Regeringsgatan.

Cirka klockan 23:15 lämnar de tillsammans restaurangen för att gå till Bolaget i hörnet Birger Jarlsgatan & Tegnergatan.

De går Mäster Samuelsgatan österut mot Regeringsgatan.

I hörnet Mäster Samuelsgatan & Regeringsgatan finns en digital klocka.

 Samson  tittar på klockan som visar 23:16 .

 Robrandt och Samson  fortsätter gående Regeringsgatan norrut på västra trottoaren.

Sida 10

LASY LÄST MAKARGATAN

går Regeringsgatan norrut.

och

REGERINGSGATAN

MALMSKILLNADSGRAND

1

Pol-1994-09-07 A15834-01 A 15834-1 Vilken v g tog OPs m rdare.pdf

Pol-1994-09-07 A15834-01 A 15834-1 Vilken v g tog OPs m rdare.pdf

LASY LÄST MAKARGATAN

går Regeringsgatan norrut.

och

REGERINGSGATAN

MALMSKILLNADSGRAND

1

BRUNNSGATAN

fortsätter sin promenad.

och

KUNGSGATAN

Trappa

Trappa

11

REGERINGSGATAN

Pol-1994-09-07 A15834-01 A 15834-1 Vilken v g tog OPs m rdare.pdf

Pol-1994-09-07 A15834-01 A 15834-1 Vilken v g tog OPs m rdare.pdf

BRUNNSGATAN

fortsätter sin promenad.

och

KUNGSGATAN

Trappa

Trappa

11

REGERINGSGATAN

Klockan 23.25.

Ca 10-20 meter in på Regeringsgatan strax efter korsningen David Bagares gata blirpåsprungen bakifrån av en man.uppger att: Hon går på vänstra trottoar i riktning norrut.går till höger om henne och håller henne under armen. När hon blir påsprungen snubblar hon till, men ramlar inte. Hon utropar " drullputt ". Efter ca 1,5-2 meter vänder sig mannen om och stirrar med arga ögon på henne. Hon rättar till kläderna och vänder sig tillNär hon sedan tittar upp är mannen borta. Hon är säker på att han inte fortsatte Regeringsgatan norrut.

uppger att:

snubblar till och tar ett steg ut i gatan. Det kommer en man bakifrån och stöter till henne. Hon blir arg och säger något till mannen. Mannen mummlar något och fortsätter omedelbart i rask takt Regeringsgatan norrut. Mannen snubblade till.

riktar under några sekunder sin uppmärksamhet mot När han sedan tittar upp är mannen borta.

13

Pol-1994-09-07 A15834-01 A 15834-1 Vilken v g tog OPs m rdare.pdf

Pol-1994-09-07 A15834-01 A 15834-1 Vilken v g tog OPs m rdare.pdf

Klockan 23.25.

Ca 10-20 meter in på Regeringsgatan strax efter korsningen David Bagares gata blirpåsprungen bakifrån av en man.uppger att: Hon går på vänstra trottoar i riktning norrut.går till höger om henne och håller henne under armen. När hon blir påsprungen snubblar hon till, men ramlar inte. Hon utropar " drullputt ". Efter ca 1,5-2 meter vänder sig mannen om och stirrar med arga ögon på henne. Hon rättar till kläderna och vänder sig tillNär hon sedan tittar upp är mannen borta. Hon är säker på att han inte fortsatte Regeringsgatan norrut.

uppger att:

snubblar till och tar ett steg ut i gatan. Det kommer en man bakifrån och stöter till henne. Hon blir arg och säger något till mannen. Mannen mummlar något och fortsätter omedelbart i rask takt Regeringsgatan norrut. Mannen snubblade till.

riktar under några sekunder sin uppmärksamhet mot När han sedan tittar upp är mannen borta.

13

Druliputt

ANNESGATAN

REGENINGSGATAN

Ca kl. 23.25

och

Okänd man

QAVID BAGARES GATA

14

Pol-1994-09-07 A15834-01 A 15834-1 Vilken v g tog OPs m rdare.pdf

Pol-1994-09-07 A15834-01 A 15834-1 Vilken v g tog OPs m rdare.pdf

Druliputt

ANNESGATAN

REGENINGSGATAN

Ca kl. 23.25

och

Okänd man

QAVID BAGARES GATA

14

BIRGER JARLSGATANSNICKARBAUKEN

Ca kl. 23.25och

Okänd man försvinner

SMALA GRAND

DAVID BAGARES GATA

BRUNKEBERGSTUNNELN

15

REGERYGSGATAN

Pol-1994-09-07 A15834-01 A 15834-1 Vilken v g tog OPs m rdare.pdf

Pol-1994-09-07 A15834-01 A 15834-1 Vilken v g tog OPs m rdare.pdf

BIRGER JARLSGATANSNICKARBAUKEN

Ca kl. 23.25och

Okänd man försvinner

SMALA GRAND

DAVID BAGARES GATA

BRUNKEBERGSTUNNELN

15

REGERYGSGATAN

ochbeskrivning av den okände mannen.uppger:

Man, ca 35-40 år, minst ca 175 cm lång. Ganska kraftig i ansiktet. Orakad. När mannen vände sig om kan han ha haft händerna i fickorna. Iklädd mörk jacka,rock eller parkasliknande plagg som räckte till halva låret. Mössa eller luva som täckte hela huvudet. Hon kunde bara se hans ögon och nedåt. Rörde sig lätt trots att han såg satt ut. Han var något lutad när han rörde sig. Mannen var mycket stressad.uppger: Man, 178- 180 cm lång, ganska kraftig kroppsbyggnad.upplevde personen som mörk, utländskt ursprung, mörk valon. Iklädd mörk täckjacka som gick ned på halva låret, typ "seglarjacka". Svag minnesbild av sömmar sydda i rutor.

16

Pol-1994-09-07 A15834-01 A 15834-1 Vilken v g tog OPs m rdare.pdf

Pol-1994-09-07 A15834-01 A 15834-1 Vilken v g tog OPs m rdare.pdf

ochbeskrivning av den okände mannen.uppger:

Man, ca 35-40 år, minst ca 175 cm lång. Ganska kraftig i ansiktet. Orakad. När mannen vände sig om kan han ha haft händerna i fickorna. Iklädd mörk jacka,rock eller parkasliknande plagg som räckte till halva låret. Mössa eller luva som täckte hela huvudet. Hon kunde bara se hans ögon och nedåt. Rörde sig lätt trots att han såg satt ut. Han var något lutad när han rörde sig. Mannen var mycket stressad.uppger: Man, 178- 180 cm lång, ganska kraftig kroppsbyggnad.upplevde personen som mörk, utländskt ursprung, mörk valon. Iklädd mörk täckjacka som gick ned på halva låret, typ "seglarjacka". Svag minnesbild av sömmar sydda i rutor.

16

JOHANNES KYRKOGÅRD

T 그

JUTAS BACKE

fortsätter sin promenad.

BIRGER JARLSGATAN

och

JOHANNESGATAKA

DROTAMUNGHUSGRAND

17

REGERINGSGATAN

SNICKARBACKEN

Pol-1994-09-07 A15834-01 A 15834-1 Vilken v g tog OPs m rdare.pdf

Pol-1994-09-07 A15834-01 A 15834-1 Vilken v g tog OPs m rdare.pdf

JOHANNES KYRKOGÅRD

T 그

JUTAS BACKE

fortsätter sin promenad.

BIRGER JARLSGATAN

och

JOHANNESGATAKA

DROTAMUNGHUSGRAND

17

REGERINGSGATAN

SNICKARBACKEN

Rikskriminalpolisen Rotel A Krinsp A-H Gustafsson

A 15834. /

REDOVISNING AV BILDREKONSTRUKTION

"Vilken väg tog Olof Palmes mördare?"

Rekonstruktionen visar olika personers iakttagelser efter kl 23.21, den 28 februari 1986.

Vid framställan har Krkom Jan Olsson och Dr Ulf Åsgårds rekonstruktion av tid och händelser den 28 februari 1986 används samt ytterligare vittnesuppgifter som tagits fram ur förundersökningsmaterialet. Materialet är tänkt att användas som diskussionsunderlag samt för självstudier av enskild utredningspersonal.

Materialet är framtaget i två exemplar, originalhandling samt overhead. Materialet innefattar 69 sidor text och bild.

Stockholm den 7 september 1994

Cuilieleue Gustafsson

Ann-Helene Gustafsson, krinsp

», arkiveras qodirom po

Pol-1994-09-07 A15834-01 A 15834-1 Vilken v g tog OPs m rdare.pdf

Pol-1994-09-07 A15834-01 A 15834-1 Vilken v g tog OPs m rdare.pdf

Rikskriminalpolisen Rotel A Krinsp A-H Gustafsson

A 15834. /

REDOVISNING AV BILDREKONSTRUKTION

"Vilken väg tog Olof Palmes mördare?"

Rekonstruktionen visar olika personers iakttagelser efter kl 23.21, den 28 februari 1986.

Vid framställan har Krkom Jan Olsson och Dr Ulf Åsgårds rekonstruktion av tid och händelser den 28 februari 1986 används samt ytterligare vittnesuppgifter som tagits fram ur förundersökningsmaterialet. Materialet är tänkt att användas som diskussionsunderlag samt för självstudier av enskild utredningspersonal.

Materialet är framtaget i två exemplar, originalhandling samt overhead. Materialet innefattar 69 sidor text och bild.

Stockholm den 7 september 1994

Cuilieleue Gustafsson

Ann-Helene Gustafsson, krinsp

», arkiveras qodirom po

BIRGER JARLSGATAN

ERIKBERGSPLAN

ochmöter fvå ynglingar i 20-25 års åldern frågar efter Valentino på Birger Jarlsgatan. tar troligen trappan mot Birger Jarlsgatan.

REGERINGSGATAN

JOHANNESGATAN

18

Pol-1994-09-07 A15834-01 A 15834-1 Vilken v g tog OPs m rdare.pdf

Pol-1994-09-07 A15834-01 A 15834-1 Vilken v g tog OPs m rdare.pdf

BIRGER JARLSGATAN

ERIKBERGSPLAN

ochmöter fvå ynglingar i 20-25 års åldern frågar efter Valentino på Birger Jarlsgatan. tar troligen trappan mot Birger Jarlsgatan.

REGERINGSGATAN

JOHANNESGATAN

18

Avsnitt L 2489ochär den 28 februari 1986 på Biograf Grand. De ser 21.15 föreställningen av Bröderna Mozart.

ser Olof Palme inne i biosalongen. När filmen slutar lämnar och bion via foajen. De går ut på Sveavägen och går den norrut till Tegnergatan som de fortsätter österut fram till Restaurang Tre Backar. Klockan är nu ca 23.16. Efter ca 5 minuter lämnar de Tre Backar.

Klockan är nu ca 23.21.

De går fram till Döbelnsgatan och går den i sydlig riktning. I korsningen Döbelnsgatan - Kammakargatan hör de musik från Johannes Kyrka. De går Kammakargatan i östlig riktning mot kyrkan och sedan Johannesgatan. När ochbefinner sig ungefär mitt på Johannesgatan kommer det två poliser springande emot dem. Poliserna frågar om de sett någon person. De uppger att de inte sett någon under sin promenad.

ochfortsätter fram till några trappor som leder ned till Regeringsgatan De fortsätter Regeringsgatan söderut fram till Kungsgatan.

19

Pol-1994-09-07 A15834-01 A 15834-1 Vilken v g tog OPs m rdare.pdf

Pol-1994-09-07 A15834-01 A 15834-1 Vilken v g tog OPs m rdare.pdf

Avsnitt L 2489ochär den 28 februari 1986 på Biograf Grand. De ser 21.15 föreställningen av Bröderna Mozart.

ser Olof Palme inne i biosalongen. När filmen slutar lämnar och bion via foajen. De går ut på Sveavägen och går den norrut till Tegnergatan som de fortsätter österut fram till Restaurang Tre Backar. Klockan är nu ca 23.16. Efter ca 5 minuter lämnar de Tre Backar.

Klockan är nu ca 23.21.

De går fram till Döbelnsgatan och går den i sydlig riktning. I korsningen Döbelnsgatan - Kammakargatan hör de musik från Johannes Kyrka. De går Kammakargatan i östlig riktning mot kyrkan och sedan Johannesgatan. När ochbefinner sig ungefär mitt på Johannesgatan kommer det två poliser springande emot dem. Poliserna frågar om de sett någon person. De uppger att de inte sett någon under sin promenad.

ochfortsätter fram till några trappor som leder ned till Regeringsgatan De fortsätter Regeringsgatan söderut fram till Kungsgatan.

19

Ca kl 23.21ochlämnar Tre Backar på Tegnergatan.

KAMMAKARGATAN

JOHANNES KYRKA

كيلهATAN

20

Pol-1994-09-07 A15834-01 A 15834-1 Vilken v g tog OPs m rdare.pdf

Pol-1994-09-07 A15834-01 A 15834-1 Vilken v g tog OPs m rdare.pdf

Ca kl 23.21ochlämnar Tre Backar på Tegnergatan.

KAMMAKARGATAN

JOHANNES KYRKA

كيلهATAN

20

JOHANNESGATAN

JOHANNES KYRKADOBELNSGATAN

Ca kl. 23.25

möter två polismän med dragna vapen.

och

JUTAS BACKS

21

Pol-1994-09-07 A15834-01 A 15834-1 Vilken v g tog OPs m rdare.pdf

Pol-1994-09-07 A15834-01 A 15834-1 Vilken v g tog OPs m rdare.pdf

JOHANNESGATAN

JOHANNES KYRKADOBELNSGATAN

Ca kl. 23.25

möter två polismän med dragna vapen.

och

JUTAS BACKS

21

JOHANNES KYRKOGÅRD

DROTTNINGHUSGRAND

JOHANDESGATAN

JOHANNES BRANDSTATION

REGERINGSGATAN

Joch

går Jutas Backe eller Drottninghusgränd. Regeringsgatan norrut.

22

DAVID BAGARES GATA

Pol-1994-09-07 A15834-01 A 15834-1 Vilken v g tog OPs m rdare.pdf

Pol-1994-09-07 A15834-01 A 15834-1 Vilken v g tog OPs m rdare.pdf

JOHANNES KYRKOGÅRD

DROTTNINGHUSGRAND

JOHANDESGATAN

JOHANNES BRANDSTATION

REGERINGSGATAN

Joch

går Jutas Backe eller Drottninghusgränd. Regeringsgatan norrut.

22

DAVID BAGARES GATA

EAE 119, bosatt pågår den 28 februari 1986 ca kl 21.45 till videobutiken Casablanca på Rådmansgatan. Han hade stämt träff medgår Johannesgatan över Johannes kyrkogård, fram till Döbelnsgatan vid Franska skolan. Döbelnsgatan i nordlig riktning fram till Rosengatan som han går fram till Luntmakargatan. Luntmakargatan i nordlig riktning fram till Rådmansgatan och videobutiken.

Vid ca kl 23.15 lämnar han ochvideobutiken.

De går exakt samma väg tillbaka till Johannesgatan.ochgår över kyrkogården när de kommer till sydöstra hörnet av kyrkogården möter de två polismän som frågar om de sett någon eller några personer som sprungit.uppger att han inte sett någon eller några springande personer. Poliserna var iklädda uniformsbyxor och läderjackor.

Ca 5 minuter senare serblåljus och polisbilar ute på Johannesgatan.

23

Pol-1994-09-07 A15834-01 A 15834-1 Vilken v g tog OPs m rdare.pdf

Pol-1994-09-07 A15834-01 A 15834-1 Vilken v g tog OPs m rdare.pdf

EAE 119, bosatt pågår den 28 februari 1986 ca kl 21.45 till videobutiken Casablanca på Rådmansgatan. Han hade stämt träff medgår Johannesgatan över Johannes kyrkogård, fram till Döbelnsgatan vid Franska skolan. Döbelnsgatan i nordlig riktning fram till Rosengatan som han går fram till Luntmakargatan. Luntmakargatan i nordlig riktning fram till Rådmansgatan och videobutiken.

Vid ca kl 23.15 lämnar han ochvideobutiken.

De går exakt samma väg tillbaka till Johannesgatan.ochgår över kyrkogården när de kommer till sydöstra hörnet av kyrkogården möter de två polismän som frågar om de sett någon eller några personer som sprungit.uppger att han inte sett någon eller några springande personer. Poliserna var iklädda uniformsbyxor och läderjackor.

Ca 5 minuter senare serblåljus och polisbilar ute på Johannesgatan.

23

Ca kl 23.30

ROSENGATANochmöter två polismän i det sydöstra hörnet av Johannes kyrkogård.

KAMMAKARGATAN

JOHANNESGATAN

COBELNSGATAN

பபப

В

JOHANNES KYRKA24

Pol-1994-09-07 A15834-01 A 15834-1 Vilken v g tog OPs m rdare.pdf

Pol-1994-09-07 A15834-01 A 15834-1 Vilken v g tog OPs m rdare.pdf

Ca kl 23.30

ROSENGATANochmöter två polismän i det sydöstra hörnet av Johannes kyrkogård.

KAMMAKARGATAN

JOHANNESGATAN

COBELNSGATAN

பபப

В

JOHANNES KYRKA24

EDE 9645 Den 28 februari 1986 ca kl 23.20 lämnar Klas Brewitz sin bostad på Tulegatan för att gå till videobutik Casablanca som ligger på Rådmansgatan. Brewitz går Tulegatan-Odengatan- Döbelnsgatan- Rådmansgatan.

När Brewits kommer fram till Döbelnsgatan 63 ser han på håll att en man kommer springade Döbelnsgatan norrut. Mannen springer Rehnsgatan till höger ned mot Birger Jarlsgatan.

Sign: man, ca 30-35 år, ca 175 cm lång, mediär kroppsbyggnad, mörkbrun hårfärg. Mörk hudfärg, sydländskt utseende, men kan vara svensk. Markerade drag vid kinder och ögon. Insjunken vid kinderna och orakad. Mannen haltade/linkade med vänster ben. Iklädd blå jacka som sträcker sig ned till låret. Bar på en plastpåse.

När Brewitz går hem igen går han Luntmakargatan. På Luntmakargatan mellan Kungstensgatan och Rehnsgatan kör en polisbil upp på trottoaren framför honom. Polisen tittar på honom och fortsätter sedan.. När Brewitz kommer hem vaknar hans fru. Han berättar för henne om den springande mannen.

25

Pol-1994-09-07 A15834-01 A 15834-1 Vilken v g tog OPs m rdare.pdf

Pol-1994-09-07 A15834-01 A 15834-1 Vilken v g tog OPs m rdare.pdf

EDE 9645 Den 28 februari 1986 ca kl 23.20 lämnar Klas Brewitz sin bostad på Tulegatan för att gå till videobutik Casablanca som ligger på Rådmansgatan. Brewitz går Tulegatan-Odengatan- Döbelnsgatan- Rådmansgatan.

När Brewits kommer fram till Döbelnsgatan 63 ser han på håll att en man kommer springade Döbelnsgatan norrut. Mannen springer Rehnsgatan till höger ned mot Birger Jarlsgatan.

Sign: man, ca 30-35 år, ca 175 cm lång, mediär kroppsbyggnad, mörkbrun hårfärg. Mörk hudfärg, sydländskt utseende, men kan vara svensk. Markerade drag vid kinder och ögon. Insjunken vid kinderna och orakad. Mannen haltade/linkade med vänster ben. Iklädd blå jacka som sträcker sig ned till låret. Bar på en plastpåse.

När Brewitz går hem igen går han Luntmakargatan. På Luntmakargatan mellan Kungstensgatan och Rehnsgatan kör en polisbil upp på trottoaren framför honom. Polisen tittar på honom och fortsätter sedan.. När Brewitz kommer hem vaknar hans fru. Han berättar för henne om den springande mannen.

25

KI 23.20 Brewitz lämnar hemmet och går Tulegatan - Odengatan - Döbelnsgatan söderut.

TULEGATAN

ODENGATAN

DOBELNSGATAN

26

Pol-1994-09-07 A15834-01 A 15834-1 Vilken v g tog OPs m rdare.pdf

Pol-1994-09-07 A15834-01 A 15834-1 Vilken v g tog OPs m rdare.pdf

KI 23.20 Brewitz lämnar hemmet och går Tulegatan - Odengatan - Döbelnsgatan söderut.

TULEGATAN

ODENGATAN

DOBELNSGATAN

26

ÞOBELNSGATAN

Klockan är ca 23.25--23.26.

Brewitz ser på ca 40 meters håll en man som springer på Döbelnsgatan. Mannen springer sedan Rehnsgatan mot Birger Jarlsgatan.

63

REHNSGATAN

BIRGER JARLSGATAN

27

Pol-1994-09-07 A15834-01 A 15834-1 Vilken v g tog OPs m rdare.pdf

Pol-1994-09-07 A15834-01 A 15834-1 Vilken v g tog OPs m rdare.pdf

ÞOBELNSGATAN

Klockan är ca 23.25--23.26.

Brewitz ser på ca 40 meters håll en man som springer på Döbelnsgatan. Mannen springer sedan Rehnsgatan mot Birger Jarlsgatan.

63

REHNSGATAN

BIRGER JARLSGATAN

27

VILKENEN VÄG TOG OLOF PALMES MÖRD

BILDREKONSTRUKTION

RIKSKRIMINALEN / VÅLDSROTELN KRINSP ANN-HELENE GUSTAFSSON

Pol-1994-09-07 A15834-01 A 15834-1 Vilken v g tog OPs m rdare.pdf

Pol-1994-09-07 A15834-01 A 15834-1 Vilken v g tog OPs m rdare.pdf

VILKENEN VÄG TOG OLOF PALMES MÖRD

BILDREKONSTRUKTION

RIKSKRIMINALEN / VÅLDSROTELN KRINSP ANN-HELENE GUSTAFSSON

kan nu vara ca 23.27--23.28.

ser på håll en polisbil som kommer från Rådmansgatan och in Döbelnsgatan och kör den söderut.

REHNSGATAN

DOBELNSGATAN

KUNGSTENSGATAN

LUNTMAKARGATAN

28

Pol-1994-09-07 A15834-01 A 15834-1 Vilken v g tog OPs m rdare.pdf

Pol-1994-09-07 A15834-01 A 15834-1 Vilken v g tog OPs m rdare.pdf

kan nu vara ca 23.27--23.28.

ser på håll en polisbil som kommer från Rådmansgatan och in Döbelnsgatan och kör den söderut.

REHNSGATAN

DOBELNSGATAN

KUNGSTENSGATAN

LUNTMAKARGATAN

28

RADMANSGATAN

Polus

Brewitz går ned till videobutiken Casablanka.

Polisbilen kör upp Döbelnsgatan.

DOBELNSGATAN

29

Pol-1994-09-07 A15834-01 A 15834-1 Vilken v g tog OPs m rdare.pdf

Pol-1994-09-07 A15834-01 A 15834-1 Vilken v g tog OPs m rdare.pdf

RADMANSGATAN

Polus

Brewitz går ned till videobutiken Casablanka.

Polisbilen kör upp Döbelnsgatan.

DOBELNSGATAN

29

EAD 2236

är på restaurang Bohemia tillsammans med

och

uppger att de lämnar restaurangen ca 23.17--23.18 och tar rulltrappan upp till Malmskillnadsgatan.

Strax innan Johannesplan möter de ett par i 25-års åldern.

med sällskap ska gå in genom huvudingången till Johannes Kyrka, men det sitter två eller tre personer utanför kyrkporten som de uppfattar som "fyllon". Personerna är i 30 års åldern.

De går i stället in genom sakristian.

Klockan är ca 23.30.

ensam i sakristian.

Omkring kl 23.40 är Någon ryker i ytterdörren.

Omkring kl 23.45 ska de börja sin inspelning, men får avbryta pga ljudet av sirener.

30

Pol-1994-09-07 A15834-01 A 15834-1 Vilken v g tog OPs m rdare.pdf

Pol-1994-09-07 A15834-01 A 15834-1 Vilken v g tog OPs m rdare.pdf

EAD 2236

är på restaurang Bohemia tillsammans med

och

uppger att de lämnar restaurangen ca 23.17--23.18 och tar rulltrappan upp till Malmskillnadsgatan.

Strax innan Johannesplan möter de ett par i 25-års åldern.

med sällskap ska gå in genom huvudingången till Johannes Kyrka, men det sitter två eller tre personer utanför kyrkporten som de uppfattar som "fyllon". Personerna är i 30 års åldern.

De går i stället in genom sakristian.

Klockan är ca 23.30.

ensam i sakristian.

Omkring kl 23.40 är Någon ryker i ytterdörren.

Omkring kl 23.45 ska de börja sin inspelning, men får avbryta pga ljudet av sirener.

30

Nr 031

DÖBELNSGATAN

Cirka klockan 23:17-23:18 lämnar och Bohemia för att gå till Johannes Kyrka.

De möter ett par i 25 års åldern.

JOHANNES KYRKOGÅRD

Johannesplan

LUNTMAKARGATAN

JOHANNES BRANDSTATION

MALMSKILLNADSGATAN

Rulltrappa

Trappa

Pol-1994-09-07 A15834-01 A 15834-1 Vilken v g tog OPs m rdare.pdf

Pol-1994-09-07 A15834-01 A 15834-1 Vilken v g tog OPs m rdare.pdf

Nr 031

DÖBELNSGATAN

Cirka klockan 23:17-23:18 lämnar och Bohemia för att gå till Johannes Kyrka.

De möter ett par i 25 års åldern.

JOHANNES KYRKOGÅRD

Johannesplan

LUNTMAKARGATAN

JOHANNES BRANDSTATION

MALMSKILLNADSGATAN

Rulltrappa

Trappa

Nr 032

Cirka klockan 23:30 Två eller tre okända män i 30 års åldern sitter utanför huvudingången till kyrkan.

och hans sällskap går in via sakristian.

JOHANNESGATAN

JOHANNES KYRKOGÅRD

Pol-1994-09-07 A15834-01 A 15834-1 Vilken v g tog OPs m rdare.pdf

Pol-1994-09-07 A15834-01 A 15834-1 Vilken v g tog OPs m rdare.pdf

Nr 032

Cirka klockan 23:30 Två eller tre okända män i 30 års åldern sitter utanför huvudingången till kyrkan.

och hans sällskap går in via sakristian.

JOHANNESGATAN

JOHANNES KYRKOGÅRD

EAE1812

uppger att hon 1986-02-28 åkte taxi från Södermalm till Restaurang Bolaget på Regeringsgatan 113.

Hon tittade på klockan i korsningen Hamngatan & Regeringsgatan och den visade 23:27-23:28 .

Taxin kör Regeringsgatan österut.

I korsningen Regeringsgatan & Brunnsgatan stannar taxin och släpper över en man vid övergångstället.

Mannen sneddar över gatan och sprang med lätta steg på Regeringsgatans östra trottoar i riktning mot Birger Jarlsgatan.

reagerade över mannens blå rock som såg "lebbig" ut. Rocken passade inte till mannens klädsel och ålder.

Signalementsuppgifter: Man, cirka 30-35 år, blekt ansikte, normal kroppsbyggnad. Blå rock som räckte till mitten av låret.

33

Pol-1994-09-07 A15834-01 A 15834-1 Vilken v g tog OPs m rdare.pdf

Pol-1994-09-07 A15834-01 A 15834-1 Vilken v g tog OPs m rdare.pdf

EAE1812

uppger att hon 1986-02-28 åkte taxi från Södermalm till Restaurang Bolaget på Regeringsgatan 113.

Hon tittade på klockan i korsningen Hamngatan & Regeringsgatan och den visade 23:27-23:28 .

Taxin kör Regeringsgatan österut.

I korsningen Regeringsgatan & Brunnsgatan stannar taxin och släpper över en man vid övergångstället.

Mannen sneddar över gatan och sprang med lätta steg på Regeringsgatans östra trottoar i riktning mot Birger Jarlsgatan.

reagerade över mannens blå rock som såg "lebbig" ut. Rocken passade inte till mannens klädsel och ålder.

Signalementsuppgifter: Man, cirka 30-35 år, blekt ansikte, normal kroppsbyggnad. Blå rock som räckte till mitten av låret.

33

Brunnsgatan

Cirka 23:30

  • i taxi
  • Okänd man

Regeringsgatan

Kungsgatan

Trappa

Trappa

Pol-1994-09-07 A15834-01 A 15834-1 Vilken v g tog OPs m rdare.pdf

Pol-1994-09-07 A15834-01 A 15834-1 Vilken v g tog OPs m rdare.pdf

Brunnsgatan

Cirka 23:30

  • i taxi
  • Okänd man

Regeringsgatan

Kungsgatan

Trappa

Trappa

EAE2268 Referens behövs

kommer körande på Regeringsgatan i riktning norrut.

Vid korsningen Regeringsgatan & Brunnsgatan var han nära att köra över man som kom springande från Brunnsgatan och rakt över Regeringsgatan.

Mannen fortsatte sedan Regeringsgatan i riktning mot trapporna ned mot Kungsgatan. uppskattar att klockan var cirka 23:30 .

Signalementsuppgifter: Man, normallängd, cirka 180 cm. Mörkt hår, mörk mustasch. Svenskt utseende.

Iklädd marinblå jacka med uppfälld krage,rödaktig norsk tröja eller rödrutig arbetarskjorta, kraftiga alpinistskor, ljusbruna eller aprikosfärgade med kraftig sula och snörning

35

Pol-1994-09-07 A15834-01 A 15834-1 Vilken v g tog OPs m rdare.pdf

Pol-1994-09-07 A15834-01 A 15834-1 Vilken v g tog OPs m rdare.pdf

EAE2268 Referens behövs

kommer körande på Regeringsgatan i riktning norrut.

Vid korsningen Regeringsgatan & Brunnsgatan var han nära att köra över man som kom springande från Brunnsgatan och rakt över Regeringsgatan.

Mannen fortsatte sedan Regeringsgatan i riktning mot trapporna ned mot Kungsgatan. uppskattar att klockan var cirka 23:30 .

Signalementsuppgifter: Man, normallängd, cirka 180 cm. Mörkt hår, mörk mustasch. Svenskt utseende.

Iklädd marinblå jacka med uppfälld krage,rödaktig norsk tröja eller rödrutig arbetarskjorta, kraftiga alpinistskor, ljusbruna eller aprikosfärgade med kraftig sula och snörning

35

Regeringsgatan

Brunnsgatan

  • Cirka 23.30 i sin taxi
  • Okänd man

Kungsgatan

Trappa

Regeringsgatan

Pol-1994-09-07 A15834-01 A 15834-1 Vilken v g tog OPs m rdare.pdf

Pol-1994-09-07 A15834-01 A 15834-1 Vilken v g tog OPs m rdare.pdf

Regeringsgatan

Brunnsgatan

  • Cirka 23.30 i sin taxi
  • Okänd man

Kungsgatan

Trappa

Regeringsgatan

Avsnitt EAE46-00

Trafikvakt  Birgit Dahlström  befinner sig tillsammans med sin kollega i korsningen Snickarbacken & Smala Gränd.

 Birgit Dahlström  uppger att hon befann sig på Smala gränd mellan klockan 23:00-23:30 .

Hon såg en man komma från trapporna vid Snickarbacken och mot Birger Jarlsgatan.

Mannen gick mitt i gatan. Tycktes vilja dölja ansiktet med höger hand.

Signalementsuppgifter: Man cirka 35 år. Iklädd mörk täckjacka samt mörk keps.

Utfärdade parkeringsanmärkningar i Smala gränd 1986-02-28 .

Klockan 22:55-23:06 11 stycken.

Klockan 23:05-23:16 10 stycken.

Klockan 23:35-23:46 6 stycken.

Iakttagelsen ligger i nära anslutning till en av parkeringsanmärkningarna 23:05-23:16 .

37

Pol-1994-09-07 A15834-01 A 15834-1 Vilken v g tog OPs m rdare.pdf

Pol-1994-09-07 A15834-01 A 15834-1 Vilken v g tog OPs m rdare.pdf

Avsnitt EAE46-00

Trafikvakt  Birgit Dahlström  befinner sig tillsammans med sin kollega i korsningen Snickarbacken & Smala Gränd.

 Birgit Dahlström  uppger att hon befann sig på Smala gränd mellan klockan 23:00-23:30 .

Hon såg en man komma från trapporna vid Snickarbacken och mot Birger Jarlsgatan.

Mannen gick mitt i gatan. Tycktes vilja dölja ansiktet med höger hand.

Signalementsuppgifter: Man cirka 35 år. Iklädd mörk täckjacka samt mörk keps.

Utfärdade parkeringsanmärkningar i Smala gränd 1986-02-28 .

Klockan 22:55-23:06 11 stycken.

Klockan 23:05-23:16 10 stycken.

Klockan 23:35-23:46 6 stycken.

Iakttagelsen ligger i nära anslutning till en av parkeringsanmärkningarna 23:05-23:16 .

37

EAD 2501iekant på Johannesplan 5.

kommer ut genom porten hör han dovt att två skott avlossas i snabb följd.

Enligt polisutredningen är klockan 23.21 när skotten avlossas.

Hans hund springer sin väg och in i parken till höger om Johannes kyrka. Efter någon minut lyckas han fånga in hunden och går sedan följande väg.

Genom parken, korsar Johannesgatan, nedför Jutas Backe, till vänster Regeringsgatan, Birger Jarlsgatan norrut, Östermalmsgatan, Bragegatan fram till bostaden på Odengatan.är säker på att han under sin första del av promenaden inte sett en människa. Han kan dock ha mött någon person och sett någon förbipasserande bil på Birger Jarlsgatan.

2

Pol-1994-09-07 A15834-01 A 15834-1 Vilken v g tog OPs m rdare.pdf

Pol-1994-09-07 A15834-01 A 15834-1 Vilken v g tog OPs m rdare.pdf

EAD 2501iekant på Johannesplan 5.

kommer ut genom porten hör han dovt att två skott avlossas i snabb följd.

Enligt polisutredningen är klockan 23.21 när skotten avlossas.

Hans hund springer sin väg och in i parken till höger om Johannes kyrka. Efter någon minut lyckas han fånga in hunden och går sedan följande väg.

Genom parken, korsar Johannesgatan, nedför Jutas Backe, till vänster Regeringsgatan, Birger Jarlsgatan norrut, Östermalmsgatan, Bragegatan fram till bostaden på Odengatan.är säker på att han under sin första del av promenaden inte sett en människa. Han kan dock ha mött någon person och sett någon förbipasserande bil på Birger Jarlsgatan.

2

Cirka klockan 23:25

Regeringsgatan

Snickarbacken

  • Okänd man.

Smala gränd

David Bagares gata

Brunkebergstunneln

Birger Jarlsgatan


sid 38

Pol-1994-09-07 A15834-01 A 15834-1 Vilken v g tog OPs m rdare.pdf

Pol-1994-09-07 A15834-01 A 15834-1 Vilken v g tog OPs m rdare.pdf

Cirka klockan 23:25

Regeringsgatan

Snickarbacken

  • Okänd man.

Smala gränd

David Bagares gata

Brunkebergstunneln

Birger Jarlsgatan


sid 38

EAE 250

Taxiförarekör den 28 februari 1986 en kund till Karelia. Han stannar taxibilen, en Volvo 740, blå, strax före kl 23.30 i korsninen Birger Jarlsgatan - Snickarbacken. Han ser en personbil, troligen en "Passat" blå till färgen, i närheten av sin bil.

Han ser en man ca 40 år med kraftigt svart hår som tar av sig en jacka eller mörk rock. Under har mannen en nappaskinnjacka.

Mannen sätter sig på passargerarsidan och bilen körs iväg.

Kort efteråt ser|att en polis kommer springande. Han ser även polisbil som kommer på Birger Jarlsgatan.

39

Pol-1994-09-07 A15834-01 A 15834-1 Vilken v g tog OPs m rdare.pdf

Pol-1994-09-07 A15834-01 A 15834-1 Vilken v g tog OPs m rdare.pdf

EAE 250

Taxiförarekör den 28 februari 1986 en kund till Karelia. Han stannar taxibilen, en Volvo 740, blå, strax före kl 23.30 i korsninen Birger Jarlsgatan - Snickarbacken. Han ser en personbil, troligen en "Passat" blå till färgen, i närheten av sin bil.

Han ser en man ca 40 år med kraftigt svart hår som tar av sig en jacka eller mörk rock. Under har mannen en nappaskinnjacka.

Mannen sätter sig på passargerarsidan och bilen körs iväg.

Kort efteråt ser|att en polis kommer springande. Han ser även polisbil som kommer på Birger Jarlsgatan.

39

BIRGER JARLSGATAN

RIMBOGATAN

Strax före kl 23.30blå Volvo 740 Okänd man vid den blå Passaten

ENGELBREKTSGATAN

HUMLEGÅRDEN

ENGELBREKTSPLAN

40

Pol-1994-09-07 A15834-01 A 15834-1 Vilken v g tog OPs m rdare.pdf

Pol-1994-09-07 A15834-01 A 15834-1 Vilken v g tog OPs m rdare.pdf

BIRGER JARLSGATAN

RIMBOGATAN

Strax före kl 23.30blå Volvo 740 Okänd man vid den blå Passaten

ENGELBREKTSGATAN

HUMLEGÅRDEN

ENGELBREKTSPLAN

40

EAE 10005

Jourhavande präst (får den 5 mars ett samtal från en anonym kvinna. Kvinnan uppger att hon den 28 februari 1986 vid 23.30 tiden befinner sig invid restaurang Karelia. Kvinnan promenerar tillsammans med en man på Snickarbackes norra sida på väg mot Karelia. Kvinnan säger att hon ser en man som kommer rusande till en parkerad bil. Denna man kommer från Snickarbacken och springer mot Birger Jarlsgatan.

Mannen hoppar in på passargerarsidan i en parkerad blå opel. På förarplatsen sitter en person.

Bilen står parkerad på Snickarbackens södra sida vänd mot Birger Jarlsgatan.

Beskrivning: Man, mellanblond, stor vuxen. Iklädd halvlång mörk rock och toppluva.

41

Pol-1994-09-07 A15834-01 A 15834-1 Vilken v g tog OPs m rdare.pdf

Pol-1994-09-07 A15834-01 A 15834-1 Vilken v g tog OPs m rdare.pdf

EAE 10005

Jourhavande präst (får den 5 mars ett samtal från en anonym kvinna. Kvinnan uppger att hon den 28 februari 1986 vid 23.30 tiden befinner sig invid restaurang Karelia. Kvinnan promenerar tillsammans med en man på Snickarbackes norra sida på väg mot Karelia. Kvinnan säger att hon ser en man som kommer rusande till en parkerad bil. Denna man kommer från Snickarbacken och springer mot Birger Jarlsgatan.

Mannen hoppar in på passargerarsidan i en parkerad blå opel. På förarplatsen sitter en person.

Bilen står parkerad på Snickarbackens södra sida vänd mot Birger Jarlsgatan.

Beskrivning: Man, mellanblond, stor vuxen. Iklädd halvlång mörk rock och toppluva.

41

SNICKARBACKEN

BIRGER JARLSGATAN

Ca kl 23.30

Anonym kvinna och hennes manliga sällskap.

Man som kommer springande till en blå Opel.

DAVID BAGARES GATA

SMALA GRAND

BRUNKEBERGSTUNNELN

42

Pol-1994-09-07 A15834-01 A 15834-1 Vilken v g tog OPs m rdare.pdf

Pol-1994-09-07 A15834-01 A 15834-1 Vilken v g tog OPs m rdare.pdf

SNICKARBACKEN

BIRGER JARLSGATAN

Ca kl 23.30

Anonym kvinna och hennes manliga sällskap.

Man som kommer springande till en blå Opel.

DAVID BAGARES GATA

SMALA GRAND

BRUNKEBERGSTUNNELN

42

EAE 2665kommer gående på Birger Jarlsgatans östra sida han är på väg till bostaden som ligger påHan uppger att det är mycket lugnt ute och att han ser inte många människor eller fordon i rörelse.

När han är framme mitt för Snickarbacken kommer det plötsligt en man utspringande från Snickarbacken. Mannen springer över Birger Jarlsgatan snett bakomMannen springer mycket spänstigt och försvinner mot Engelbrektsgatan och Humlegården.tänker att mannen flyr från något

Närkom hem ringer han till sin kusin och omtalar att han är hemkommen. Han är säker på att klockan då är 23.45-23.50.

lakttagelsen av mannen gjorde han ca 10 minuter innan, ca klockan 23.35-23.40.

Sign: Man, ca 175-180 cm lång, mörkt klädd.

43

Pol-1994-09-07 A15834-01 A 15834-1 Vilken v g tog OPs m rdare.pdf

Pol-1994-09-07 A15834-01 A 15834-1 Vilken v g tog OPs m rdare.pdf

EAE 2665kommer gående på Birger Jarlsgatans östra sida han är på väg till bostaden som ligger påHan uppger att det är mycket lugnt ute och att han ser inte många människor eller fordon i rörelse.

När han är framme mitt för Snickarbacken kommer det plötsligt en man utspringande från Snickarbacken. Mannen springer över Birger Jarlsgatan snett bakomMannen springer mycket spänstigt och försvinner mot Engelbrektsgatan och Humlegården.tänker att mannen flyr från något

Närkom hem ringer han till sin kusin och omtalar att han är hemkommen. Han är säker på att klockan då är 23.45-23.50.

lakttagelsen av mannen gjorde han ca 10 minuter innan, ca klockan 23.35-23.40.

Sign: Man, ca 175-180 cm lång, mörkt klädd.

43

RIMBOGATAN

Ca kl. 23.35-23.40Okänd man

ENGELBREKTSGATAN

BIRGER JARLSGATAN

HUMLEGÅRDEN

ENGELBREKTSPLAN

44

Pol-1994-09-07 A15834-01 A 15834-1 Vilken v g tog OPs m rdare.pdf

Pol-1994-09-07 A15834-01 A 15834-1 Vilken v g tog OPs m rdare.pdf

RIMBOGATAN

Ca kl. 23.35-23.40Okänd man

ENGELBREKTSGATAN

BIRGER JARLSGATAN

HUMLEGÅRDEN

ENGELBREKTSPLAN

44

EAE 522

besökte dansrestaurang Alexandra den 28 februari 1986 tillsammans med De tänkte söka upp

som arbetad på Alexandra.går för att söka på Alexandras kontor. Kontoret ligger på Smala Gränd.tar Hotel Palace personal utgång som leder ut på Smala Gränd. Alexandras kontor ligger sedan mitt i gränden. När hon öppnar dörren är hon nära att kollidera med en man som kommer gående utanför. Mannen rycker till och ser förskräckt ut. Fäller upp kragen och fortsätter fram till Snickarbacken. Tar höger mot Birger Jarlsgatan.tittar in genom fönstret till kontoret, men ser inte Fortsätter sedan omedelbart fram till Snickarbacken - Birger Jarlsgatan och in genom Alexandras huvudingång Klockan är ca 23.43 när hon kommer in på Alexandra igen. Beskrivning: Man, ca 35-45 år, ca 180 cm, smal, smalt ansikte, tätt sittande ögon, mörka kraftiga ögonbryn, lång smal rak näsa och mörkt hår. Mörk tygöverock med ganska smal krage. Mörkblå byxor och mörka skor.

Detta uppslag blev sedan förebild för FANTOMBILDEN.

45

Pol-1994-09-07 A15834-01 A 15834-1 Vilken v g tog OPs m rdare.pdf

Pol-1994-09-07 A15834-01 A 15834-1 Vilken v g tog OPs m rdare.pdf

EAE 522

besökte dansrestaurang Alexandra den 28 februari 1986 tillsammans med De tänkte söka upp

som arbetad på Alexandra.går för att söka på Alexandras kontor. Kontoret ligger på Smala Gränd.tar Hotel Palace personal utgång som leder ut på Smala Gränd. Alexandras kontor ligger sedan mitt i gränden. När hon öppnar dörren är hon nära att kollidera med en man som kommer gående utanför. Mannen rycker till och ser förskräckt ut. Fäller upp kragen och fortsätter fram till Snickarbacken. Tar höger mot Birger Jarlsgatan.tittar in genom fönstret till kontoret, men ser inte Fortsätter sedan omedelbart fram till Snickarbacken - Birger Jarlsgatan och in genom Alexandras huvudingång Klockan är ca 23.43 när hon kommer in på Alexandra igen. Beskrivning: Man, ca 35-45 år, ca 180 cm, smal, smalt ansikte, tätt sittande ögon, mörka kraftiga ögonbryn, lång smal rak näsa och mörkt hår. Mörk tygöverock med ganska smal krage. Mörkblå byxor och mörka skor.

Detta uppslag blev sedan förebild för FANTOMBILDEN.

45

BIRGER JARLSGATANKlockan är ca 23.43 när

kommer tillbaka in på Alexandra.

SNICKARBACKEN

Okänd/man

DAVID BAGARES GATA

SMALA GRAND

REGERINGSGATAN

BRUNKEBERGSTUNNELN

46

Pol-1994-09-07 A15834-01 A 15834-1 Vilken v g tog OPs m rdare.pdf

Pol-1994-09-07 A15834-01 A 15834-1 Vilken v g tog OPs m rdare.pdf

BIRGER JARLSGATANKlockan är ca 23.43 när

kommer tillbaka in på Alexandra.

SNICKARBACKEN

Okänd/man

DAVID BAGARES GATA

SMALA GRAND

REGERINGSGATAN

BRUNKEBERGSTUNNELN

46

EAE 465kommer den 28 februari 1986 ca kl 23.30 gående från Biblioteksgatan mot Stureplan.

Det kommer en man springande från Kungsgatan mot Stureplan. Mannen verkade jäktad och han passeradeca 10 meter söder om "svampen". Mannen fortsatte mot tunnelbanenedgången vid Stureplan.

Sign: Man, ca 30 år normal kroppsbyggnad, mellanblont hår. Såg svensk ut. Iklädd jacka av täckjacksmodell vilken gick ned över stussen, gråblå färg.

47

Pol-1994-09-07 A15834-01 A 15834-1 Vilken v g tog OPs m rdare.pdf

Pol-1994-09-07 A15834-01 A 15834-1 Vilken v g tog OPs m rdare.pdf

EAE 465kommer den 28 februari 1986 ca kl 23.30 gående från Biblioteksgatan mot Stureplan.

Det kommer en man springande från Kungsgatan mot Stureplan. Mannen verkade jäktad och han passeradeca 10 meter söder om "svampen". Mannen fortsatte mot tunnelbanenedgången vid Stureplan.

Sign: Man, ca 30 år normal kroppsbyggnad, mellanblont hår. Såg svensk ut. Iklädd jacka av täckjacksmodell vilken gick ned över stussen, gråblå färg.

47

DOBELNSGATAN

Klockan 23.21hör två skott.

Hunden springer ifrån honom.

JOHANNES KYRKOGARD

hund

5

JOHANNESPLAN

LUNTMAKARGATAN

JOHANNES BRANDSTATION

MALMSKILLNADSGATAN

Rulltrappa

TUNNELGATAN

3

BOHEMIA

Trappa

Pol-1994-09-07 A15834-01 A 15834-1 Vilken v g tog OPs m rdare.pdf

Pol-1994-09-07 A15834-01 A 15834-1 Vilken v g tog OPs m rdare.pdf

DOBELNSGATAN

Klockan 23.21hör två skott.

Hunden springer ifrån honom.

JOHANNES KYRKOGARD

hund

5

JOHANNESPLAN

LUNTMAKARGATAN

JOHANNES BRANDSTATION

MALMSKILLNADSGATAN

Rulltrappa

TUNNELGATAN

3

BOHEMIA

Trappa

BIRGER JARLS GATAN

KUNGSGATAN

Klockan är ca 23.30 Den okände mannen kommer springande från Kungsgatan.LASTMAKARGATAN

1 STUREPLAN

1

48

BIBLIOTEKSGATAN

Pol-1994-09-07 A15834-01 A 15834-1 Vilken v g tog OPs m rdare.pdf

Pol-1994-09-07 A15834-01 A 15834-1 Vilken v g tog OPs m rdare.pdf

BIRGER JARLS GATAN

KUNGSGATAN

Klockan är ca 23.30 Den okände mannen kommer springande från Kungsgatan.LASTMAKARGATAN

1 STUREPLAN

1

48

BIBLIOTEKSGATAN

EAD 100uppger att han och hustrun passerade Stureplan vid två tillfällen. Klockan 23.05 och 23.30. Vid något av tillfällena såg de en till synes desperat man som försökte få tag i en taxi. Beskrivning:Man, 30-35 år, 180-185 cm lång, ordinär kroppsbyggnad,cenderfärgat hår,ljus hy. Iklädd uppknäppt trekvartslång jacka av typ fritid. Han höll något i handen.

Klockan 23.30-23.40. Vid korsningen Birger Jarlsgatan och Tegnergatan höll han på att köra på en man som gick mitt i gatan. Mannen verkade förvirrad. Beskrivning: man, 35-års åldern, stipigt svart lite långt hår. Ljusgrå kostym.

49

Pol-1994-09-07 A15834-01 A 15834-1 Vilken v g tog OPs m rdare.pdf

Pol-1994-09-07 A15834-01 A 15834-1 Vilken v g tog OPs m rdare.pdf

EAD 100uppger att han och hustrun passerade Stureplan vid två tillfällen. Klockan 23.05 och 23.30. Vid något av tillfällena såg de en till synes desperat man som försökte få tag i en taxi. Beskrivning:Man, 30-35 år, 180-185 cm lång, ordinär kroppsbyggnad,cenderfärgat hår,ljus hy. Iklädd uppknäppt trekvartslång jacka av typ fritid. Han höll något i handen.

Klockan 23.30-23.40. Vid korsningen Birger Jarlsgatan och Tegnergatan höll han på att köra på en man som gick mitt i gatan. Mannen verkade förvirrad. Beskrivning: man, 35-års åldern, stipigt svart lite långt hår. Ljusgrå kostym.

49

NORRLANDSGATAN

BIRGER JARLSGATAN

KUNGSGATAN

KI 23.05 eller kl 23.30bil

STUREPLAN

Okänd man

LASTMAKARGATAN

50

BIBLIOTEKSGATAN

Pol-1994-09-07 A15834-01 A 15834-1 Vilken v g tog OPs m rdare.pdf

Pol-1994-09-07 A15834-01 A 15834-1 Vilken v g tog OPs m rdare.pdf

NORRLANDSGATAN

BIRGER JARLSGATAN

KUNGSGATAN

KI 23.05 eller kl 23.30bil

STUREPLAN

Okänd man

LASTMAKARGATAN

50

BIBLIOTEKSGATAN

Ca kl 23.30-23.40kör nästan på en man som går mitt i gatan

ERIKBERGSPARKEN

RỤNEBERGSGATAN

BIRGER JARLSGATAN

REGERINGSGATAN

51

Pol-1994-09-07 A15834-01 A 15834-1 Vilken v g tog OPs m rdare.pdf

Pol-1994-09-07 A15834-01 A 15834-1 Vilken v g tog OPs m rdare.pdf

Ca kl 23.30-23.40kör nästan på en man som går mitt i gatan

ERIKBERGSPARKEN

RỤNEBERGSGATAN

BIRGER JARLSGATAN

REGERINGSGATAN

51

EAE 4799 Den 23 april 1986 kommer det in ett brev från en anonym kvinna.

Hon uppger att vid ca 23.30-tiden samma natt som Olof Palme blev skjuten höll hon på att bli omkullsprungen av en man i Malmskillnadstrappan som leder ned till Kungsgatan.

52

Pol-1994-09-07 A15834-01 A 15834-1 Vilken v g tog OPs m rdare.pdf

Pol-1994-09-07 A15834-01 A 15834-1 Vilken v g tog OPs m rdare.pdf

EAE 4799 Den 23 april 1986 kommer det in ett brev från en anonym kvinna.

Hon uppger att vid ca 23.30-tiden samma natt som Olof Palme blev skjuten höll hon på att bli omkullsprungen av en man i Malmskillnadstrappan som leder ned till Kungsgatan.

52

Ca kl 23.30

Anonym kvinna

Okänd man

KUNGSGATAN

MALMSKILLNADSGATAN

MALMSKILLNADSTRAPPAN

APPELBERGSGATAN

53

Pol-1994-09-07 A15834-01 A 15834-1 Vilken v g tog OPs m rdare.pdf

Pol-1994-09-07 A15834-01 A 15834-1 Vilken v g tog OPs m rdare.pdf

Ca kl 23.30

Anonym kvinna

Okänd man

KUNGSGATAN

MALMSKILLNADSGATAN

MALMSKILLNADSTRAPPAN

APPELBERGSGATAN

53

februari 1986 ca kl 23.30 vari sällskap med tre kamrater när han en man på Mäster Samuelsgatan mellan Norrlandsgatan och Biblioteksgatan.

var på väg mot Norrlandsgatan och gick på Mäster Samuelsgatan. gick fort och verkade stressad. mannen möterhalkar mannen till och stöter tillvänstra axel. försvann mot Norrlandsgatan.

man, ca 30-40 år, 180-185 cm lång, normal kroppsbyggnad. stålbågade glasögon. iklädd pälsmössa med öronlappar. bar en mörkaktig täckjacksliknande jacka som gick ner över midjan och . Jackan var stängd. Mörka byxor. verkade något mörkare i hyn än normalsvensken. Såg slafsig ut.

kamochhar samma som

uppger att händelsen inträffar i korsningen Norrlandsgatan och går sedan mot Kungsgatan.

54

Pol-1994-09-07 A15834-01 A 15834-1 Vilken v g tog OPs m rdare.pdf

Pol-1994-09-07 A15834-01 A 15834-1 Vilken v g tog OPs m rdare.pdf

februari 1986 ca kl 23.30 vari sällskap med tre kamrater när han en man på Mäster Samuelsgatan mellan Norrlandsgatan och Biblioteksgatan.

var på väg mot Norrlandsgatan och gick på Mäster Samuelsgatan. gick fort och verkade stressad. mannen möterhalkar mannen till och stöter tillvänstra axel. försvann mot Norrlandsgatan.

man, ca 30-40 år, 180-185 cm lång, normal kroppsbyggnad. stålbågade glasögon. iklädd pälsmössa med öronlappar. bar en mörkaktig täckjacksliknande jacka som gick ner över midjan och . Jackan var stängd. Mörka byxor. verkade något mörkare i hyn än normalsvensken. Såg slafsig ut.

kamochhar samma som

uppger att händelsen inträffar i korsningen Norrlandsgatan och går sedan mot Kungsgatan.

54

Ca kl 23.30

BIBLIOTEKSGATAN

Okänd manuppfattning

NORRLANDSGATAN

JAKOBSBERGSGATAN

MÄSTER SAMUELSGATAN

55

Pol-1994-09-07 A15834-01 A 15834-1 Vilken v g tog OPs m rdare.pdf

Pol-1994-09-07 A15834-01 A 15834-1 Vilken v g tog OPs m rdare.pdf

Ca kl 23.30

BIBLIOTEKSGATAN

Okänd manuppfattning

NORRLANDSGATAN

JAKOBSBERGSGATAN

MÄSTER SAMUELSGATAN

55

EEE 11100kom den 28 februari 1986 kl 23.15-23.20 till Restaurang Albatross. Hon stod i kö utanför i ca 15 minuter. Troligen omkring 23.30-23.35 ser hon man en som sprang förbi . Hon lade märke till mannen eftersom han sprang otroligt fort. Mannen försvann i okänd riktning.

Beskrivning: Man, ca 40-45 år, ca 180 cm lång, kraftigt byggd. Ansiktet var kraftigt något runt och han har en liten mustasch. Han såg läskig ut. Han såg svensk ut.

56

Pol-1994-09-07 A15834-01 A 15834-1 Vilken v g tog OPs m rdare.pdf

Pol-1994-09-07 A15834-01 A 15834-1 Vilken v g tog OPs m rdare.pdf

EEE 11100kom den 28 februari 1986 kl 23.15-23.20 till Restaurang Albatross. Hon stod i kö utanför i ca 15 minuter. Troligen omkring 23.30-23.35 ser hon man en som sprang förbi . Hon lade märke till mannen eftersom han sprang otroligt fort. Mannen försvann i okänd riktning.

Beskrivning: Man, ca 40-45 år, ca 180 cm lång, kraftigt byggd. Ansiktet var kraftigt något runt och han har en liten mustasch. Han såg läskig ut. Han såg svensk ut.

56

SMÅLANDSGATAN

Ca 23.30-23.35

MELLANGATAN

Okänd man springerJAKOBSBERGSGATAN

MÄSTERFARET

REGERINGSGATAN

ALBATROSS

MALMSKIL NADSGRAND

MÄSTER SAMUELS&ATAN

MALMSKILLNADSGATAN

57

Pol-1994-09-07 A15834-01 A 15834-1 Vilken v g tog OPs m rdare.pdf

Pol-1994-09-07 A15834-01 A 15834-1 Vilken v g tog OPs m rdare.pdf

SMÅLANDSGATAN

Ca 23.30-23.35

MELLANGATAN

Okänd man springerJAKOBSBERGSGATAN

MÄSTERFARET

REGERINGSGATAN

ALBATROSS

MALMSKIL NADSGRAND

MÄSTER SAMUELS&ATAN

MALMSKILLNADSGATAN

57

går Regeringsgatan

Jutas Backe

hund

BIRGER JARLS SATAN

JOHANNES

REGERINGSGATAN

norru.

DROTTNINGHUSGRAND

SNICKARBACKEN

Pol-1994-09-07 A15834-01 A 15834-1 Vilken v g tog OPs m rdare.pdf

Pol-1994-09-07 A15834-01 A 15834-1 Vilken v g tog OPs m rdare.pdf

går Regeringsgatan

Jutas Backe

hund

BIRGER JARLS SATAN

JOHANNES

REGERINGSGATAN

norru.

DROTTNINGHUSGRAND

SNICKARBACKEN

EFE 14473arbetar den 28 februari 1986 vid Stureplan. Hon är lite försenad och lämnar arbetet kl 23.35--23.40.

Hon går Sturegatan mot Valhallavägen för att gå till Östra Station.

Ungefär vid Linnegatan lägger hon första gången märke till en man som går på vänster sida av Sturegatan. Hon lägger märke till mannen därför att han är larvigt och gammalmodigt klädd.hör sirener och ser hur en polisbil kommer på Karlavägen och viker ned Sturegatan mot Stureplan. Mannen börjar då springa mot polisbilen. Polisbilen passerar snabbt söderut. Mannen springer över Karlavägen, fortsätter Sturegatan och Östermalmsgatan västerut.

Sign: Man, smal, lång. Iklädd mörkblå täckjaca som räckte ner till mitten av låret. Jackan var av tunt material med stora rutor. Stickad ljus mössa, möjligen beige med inlägg av andra färger.

58

Pol-1994-09-07 A15834-01 A 15834-1 Vilken v g tog OPs m rdare.pdf

Pol-1994-09-07 A15834-01 A 15834-1 Vilken v g tog OPs m rdare.pdf

EFE 14473arbetar den 28 februari 1986 vid Stureplan. Hon är lite försenad och lämnar arbetet kl 23.35--23.40.

Hon går Sturegatan mot Valhallavägen för att gå till Östra Station.

Ungefär vid Linnegatan lägger hon första gången märke till en man som går på vänster sida av Sturegatan. Hon lägger märke till mannen därför att han är larvigt och gammalmodigt klädd.hör sirener och ser hur en polisbil kommer på Karlavägen och viker ned Sturegatan mot Stureplan. Mannen börjar då springa mot polisbilen. Polisbilen passerar snabbt söderut. Mannen springer över Karlavägen, fortsätter Sturegatan och Östermalmsgatan västerut.

Sign: Man, smal, lång. Iklädd mörkblå täckjaca som räckte ner till mitten av låret. Jackan var av tunt material med stora rutor. Stickad ljus mössa, möjligen beige med inlägg av andra färger.

58

VALHALLAVAGEN

STUREGATAN

STUREPLAN

Ca kl 23.35-23.40

KARLAVADEN

HUMLEGÅRDEN

OSTERMALMSGATAN

59

Okänd man

Polisbil

FLORAGATAN

Pol-1994-09-07 A15834-01 A 15834-1 Vilken v g tog OPs m rdare.pdf

Pol-1994-09-07 A15834-01 A 15834-1 Vilken v g tog OPs m rdare.pdf

VALHALLAVAGEN

STUREGATAN

STUREPLAN

Ca kl 23.35-23.40

KARLAVADEN

HUMLEGÅRDEN

OSTERMALMSGATAN

59

Okänd man

Polisbil

FLORAGATAN

EAE 15451inkom med följande uppgift i december 1993. Den 28 februari var han på en restaurang tillsammans medoch( okänt efternamn). Han är säker på att de är på restaurangen under den tidsperiod som Olof Palme blir mördad, men har ingen exakt tidangivelse. En man kom in och går förbi garderoben upp för trappan som ligger mellan två platåer och försvinner. De sitter kvar ca 20-30 minuter, men mannen kommer inte ut igen. En stund senare kommer det in två personer somuppfattar som poliser. De frågar garderobiären något. Det ser ut som om denne svarar nekande. En av poliserna har svart skinnjacka. Beskrivning: Man, ca 175-180 cm, 30-38 år, mörkt ganska kort mörkt hår med lite självfall

. Hårda ansiktsdrag, porig hy och kall stel blick. Iklädd täckjacka, matt blå, bylsig. Jackan slutar på halva låret. Troligen större fickor. Ser ut som mannen har ena handen i fickan. Kapuchong - huva som hänger ned på ryggen.uppger att det är restaurang Hirschenkeller som de besöker. De kommer dit vid 21-tiden. Fram emot midnatt ser hon att 3-5 uniformerade poliser kommer in och talar med personalen. Efter ca 30-40 minuter lämnar de Hirschenkeller för att gå till Atlantic.

60

Pol-1994-09-07 A15834-01 A 15834-1 Vilken v g tog OPs m rdare.pdf

Pol-1994-09-07 A15834-01 A 15834-1 Vilken v g tog OPs m rdare.pdf

EAE 15451inkom med följande uppgift i december 1993. Den 28 februari var han på en restaurang tillsammans medoch( okänt efternamn). Han är säker på att de är på restaurangen under den tidsperiod som Olof Palme blir mördad, men har ingen exakt tidangivelse. En man kom in och går förbi garderoben upp för trappan som ligger mellan två platåer och försvinner. De sitter kvar ca 20-30 minuter, men mannen kommer inte ut igen. En stund senare kommer det in två personer somuppfattar som poliser. De frågar garderobiären något. Det ser ut som om denne svarar nekande. En av poliserna har svart skinnjacka. Beskrivning: Man, ca 175-180 cm, 30-38 år, mörkt ganska kort mörkt hår med lite självfall

. Hårda ansiktsdrag, porig hy och kall stel blick. Iklädd täckjacka, matt blå, bylsig. Jackan slutar på halva låret. Troligen större fickor. Ser ut som mannen har ena handen i fickan. Kapuchong - huva som hänger ned på ryggen.uppger att det är restaurang Hirschenkeller som de besöker. De kommer dit vid 21-tiden. Fram emot midnatt ser hon att 3-5 uniformerade poliser kommer in och talar med personalen. Efter ca 30-40 minuter lämnar de Hirschenkeller för att gå till Atlantic.

60

Okan har gjort sin iakttagelse vid ca 23.30.

Uppskattningsvis omkring 23.45 - 23.50 kommer polisen in på restaurangen för att tala med personalen.

Troligen patrull Djurfeldt och Hermansson. Eftersom de sprang Regeringsgatan, Kungsgatan och kontrollerade portar och restauranger.

61

Pol-1994-09-07 A15834-01 A 15834-1 Vilken v g tog OPs m rdare.pdf

Pol-1994-09-07 A15834-01 A 15834-1 Vilken v g tog OPs m rdare.pdf

Okan har gjort sin iakttagelse vid ca 23.30.

Uppskattningsvis omkring 23.45 - 23.50 kommer polisen in på restaurangen för att tala med personalen.

Troligen patrull Djurfeldt och Hermansson. Eftersom de sprang Regeringsgatan, Kungsgatan och kontrollerade portar och restauranger.

61

JAKOBSBERGSGATAN

Ingen konkret tidsangivelse

REGERINGSGATAN

59 HIRSCHENKELLER

Okänd man

MÅSTER SAMUELSGATANällskap

Polisen

MALMSKILLNADSGRÄND

62

Pol-1994-09-07 A15834-01 A 15834-1 Vilken v g tog OPs m rdare.pdf

Pol-1994-09-07 A15834-01 A 15834-1 Vilken v g tog OPs m rdare.pdf

JAKOBSBERGSGATAN

Ingen konkret tidsangivelse

REGERINGSGATAN

59 HIRSCHENKELLER

Okänd man

MÅSTER SAMUELSGATANällskap

Polisen

MALMSKILLNADSGRÄND

62

EAF 3025kommer i sin Volvo på Döbelnsgatan klockan är ca 23.45. Han ser en man som står i trappan Kammakargatan - Döbelnsgatan. Mannen ställer sig framförbil. Ber att få bli körd därifrån.

kör fram till Döbelnsgatan 13 och sedan till nummer 9.

"Mannen säger; du får vad som helst bara du kör mig härifrån". När inte vill köra mannen säger denne " Vi har dålig ekonomi för att regeringen tar hit en massa utlänningar. Jävla svartskalle, dra åt helvete."

Mannen springer upp för trappan mitt emot Döbelnsgatan 9 och in på kyrkogården.

Beskrivning: Man , ca 35-45 år, 180-185 cm lång, mustach. Iklädd lång mörk jacka eller rock. Keps som var knäppt under hakan. svarta byxor och skor. Höger arm tryckt mot kroppen som om han hade något under ytterplagget.

Mannen försökte även stoppa en MB 190 och en VW golf.

63

Pol-1994-09-07 A15834-01 A 15834-1 Vilken v g tog OPs m rdare.pdf

Pol-1994-09-07 A15834-01 A 15834-1 Vilken v g tog OPs m rdare.pdf

EAF 3025kommer i sin Volvo på Döbelnsgatan klockan är ca 23.45. Han ser en man som står i trappan Kammakargatan - Döbelnsgatan. Mannen ställer sig framförbil. Ber att få bli körd därifrån.

kör fram till Döbelnsgatan 13 och sedan till nummer 9.

"Mannen säger; du får vad som helst bara du kör mig härifrån". När inte vill köra mannen säger denne " Vi har dålig ekonomi för att regeringen tar hit en massa utlänningar. Jävla svartskalle, dra åt helvete."

Mannen springer upp för trappan mitt emot Döbelnsgatan 9 och in på kyrkogården.

Beskrivning: Man , ca 35-45 år, 180-185 cm lång, mustach. Iklädd lång mörk jacka eller rock. Keps som var knäppt under hakan. svarta byxor och skor. Höger arm tryckt mot kroppen som om han hade något under ytterplagget.

Mannen försökte även stoppa en MB 190 och en VW golf.

63

Ca.

i sin Volvo

Okänd man

KAMMAKARGATANDÖBELNSGATAN

13

9

Pol-1994-09-07 A15834-01 A 15834-1 Vilken v g tog OPs m rdare.pdf

Pol-1994-09-07 A15834-01 A 15834-1 Vilken v g tog OPs m rdare.pdf

Ca.

i sin Volvo

Okänd man

KAMMAKARGATANDÖBELNSGATAN

13

9

EDE 59 Martin Wesslen står med sin taxibil vid korsningen Sveavägen - Rådmansgatan.

Det kommer en man springande i riktning från Saltmätargatan. Mannen sätter sig i framsätet och säger på svenska; "Sollentuna - Häggvik - E4:an".

Mannen går av vid Häggviksrondellen.

Beskrivning: Man, 35-48 år, 175-180 cm lång, grov i ansiktet. Iklädd knälång rock av trenchcoattyp.

65

Pol-1994-09-07 A15834-01 A 15834-1 Vilken v g tog OPs m rdare.pdf

Pol-1994-09-07 A15834-01 A 15834-1 Vilken v g tog OPs m rdare.pdf

EDE 59 Martin Wesslen står med sin taxibil vid korsningen Sveavägen - Rådmansgatan.

Det kommer en man springande i riktning från Saltmätargatan. Mannen sätter sig i framsätet och säger på svenska; "Sollentuna - Häggvik - E4:an".

Mannen går av vid Häggviksrondellen.

Beskrivning: Man, 35-48 år, 175-180 cm lång, grov i ansiktet. Iklädd knälång rock av trenchcoattyp.

65

Ca 23.48-23.50

Martin Wesslens TAXI

Okänd man

RADMANSGATAN

T

SVEAVÄGEN

66

Pol-1994-09-07 A15834-01 A 15834-1 Vilken v g tog OPs m rdare.pdf

Pol-1994-09-07 A15834-01 A 15834-1 Vilken v g tog OPs m rdare.pdf

Ca 23.48-23.50

Martin Wesslens TAXI

Okänd man

RADMANSGATAN

T

SVEAVÄGEN

66

EAD2501, 23.21. 2. EAD1173 3. E15-1 Yvonne Nieminen och Ahmed Zahir 23.21 --, okänd man. 4. EAD1094

och, 23.25, okänd man. 5. EAE 1812

23.30, okänd man 6. EAE 2268

23.30, okänd man 7. EAE46

trafikvakt, 23.25, okänd man. 8. L2489

och, 23.25, polis. 9. EDE9645 Klas Brewitz, 23.25--23.26, okänd man. 10.EAE119och23.30, polis. 11.EAD2236

d sällskap, 23.30, 2-3 okända män. 12.EAE 10005 Anonym kvinna(kontakt med präst), 23.30, okänd man. 13.EAE 250, 23.30, okänd man. 14.EAE 4799 Anonym kvinna( brev), 23.30, okänd man. 15.EAE465

23.30, okänd man. 16.EEE9434

med sällskap, 23.30, okänd man. 17.EAD 100

23.05 eller 23.30, okänd man. 18.EAD 100

23.30-23.40, okänd man. 19.EEE 11100

23.30-23.35. okänd man. 20.EAE2665

23.35--23.40, olkänd man. 21. EFE 14473

23.35-23.40, okänd man. 22. EAE522

23.40, okänd man. 23.EAF3025

23.45, okänd man. 24.EDE59 Martin Wesslen, 23.48-23.50, okänd man.

25.EAE 15451, osäker tidsuppgift 23.30, okänd man. 26.EAE15451 Polispatrull kommer in på Hirschenkeller, uppskattad tid 23.45-23.50.

67

Pol-1994-09-07 A15834-01 A 15834-1 Vilken v g tog OPs m rdare.pdf

Pol-1994-09-07 A15834-01 A 15834-1 Vilken v g tog OPs m rdare.pdf

EAD2501, 23.21. 2. EAD1173 3. E15-1 Yvonne Nieminen och Ahmed Zahir 23.21 --, okänd man. 4. EAD1094

och, 23.25, okänd man. 5. EAE 1812

23.30, okänd man 6. EAE 2268

23.30, okänd man 7. EAE46

trafikvakt, 23.25, okänd man. 8. L2489

och, 23.25, polis. 9. EDE9645 Klas Brewitz, 23.25--23.26, okänd man. 10.EAE119och23.30, polis. 11.EAD2236

d sällskap, 23.30, 2-3 okända män. 12.EAE 10005 Anonym kvinna(kontakt med präst), 23.30, okänd man. 13.EAE 250, 23.30, okänd man. 14.EAE 4799 Anonym kvinna( brev), 23.30, okänd man. 15.EAE465

23.30, okänd man. 16.EEE9434

med sällskap, 23.30, okänd man. 17.EAD 100

23.05 eller 23.30, okänd man. 18.EAD 100

23.30-23.40, okänd man. 19.EEE 11100

23.30-23.35. okänd man. 20.EAE2665

23.35--23.40, olkänd man. 21. EFE 14473

23.35-23.40, okänd man. 22. EAE522

23.40, okänd man. 23.EAF3025

23.45, okänd man. 24.EDE59 Martin Wesslen, 23.48-23.50, okänd man.

25.EAE 15451, osäker tidsuppgift 23.30, okänd man. 26.EAE15451 Polispatrull kommer in på Hirschenkeller, uppskattad tid 23.45-23.50.

67

EAD 1173var ute och rastade sin hund på kvällen den 28 februari 1986. Han lämnade bostaden påca kl 23.15.

Han går Regeringsgatan-David Bagares gata- Malmskillnadsgatan. När han kommer till korsningen David Bagares gata och Malmskillnadsgatan hör han två smällar.fortsätter sin promenad fram till Johannes kyrkogård.

Han uppger att det finns en och annan människa ute.tar sedan Drottninghusgränd- Regeringsgatan hem till bostaden.

Han är ute med hunden ca 30 minuter.

uppger sig ha dålig syn.

5

Pol-1994-09-07 A15834-01 A 15834-1 Vilken v g tog OPs m rdare.pdf

Pol-1994-09-07 A15834-01 A 15834-1 Vilken v g tog OPs m rdare.pdf

EAD 1173var ute och rastade sin hund på kvällen den 28 februari 1986. Han lämnade bostaden påca kl 23.15.

Han går Regeringsgatan-David Bagares gata- Malmskillnadsgatan. När han kommer till korsningen David Bagares gata och Malmskillnadsgatan hör han två smällar.fortsätter sin promenad fram till Johannes kyrkogård.

Han uppger att det finns en och annan människa ute.tar sedan Drottninghusgränd- Regeringsgatan hem till bostaden.

Han är ute med hunden ca 30 minuter.

uppger sig ha dålig syn.

5

kl 23.25

BIRGER JARLSGATAN

kl 23.30

20

13 71222

SMALA GRAND18

kl 23.30-23.40

SNICKARBACKEN

JUTAS/BACKE

kl 23.45-23.50

10

DROTT.HUS.GR

REGERINGSGATAN

TULEGATAN

JOHANNES KYRKA

11

JOHANNESGATAN

TEGNERGATAN

BRUNNSGATAN

KUNGSTENSGATAN

KAMMAKARGATAN

DAVID BAGARES G

DÖBELNSGATAN

23

BÖBELNSGATAN 1

MALMSKILLKLADSGATAN

14

LUNTMAKARGATAN

RÅDMANSGATAN

TUNNELGATAN

KUNGSGATAN

24

SVEAVÄGENA

68

Pol-1994-09-07 A15834-01 A 15834-1 Vilken v g tog OPs m rdare.pdf

Pol-1994-09-07 A15834-01 A 15834-1 Vilken v g tog OPs m rdare.pdf

kl 23.25

BIRGER JARLSGATAN

kl 23.30

20

13 71222

SMALA GRAND18

kl 23.30-23.40

SNICKARBACKEN

JUTAS/BACKE

kl 23.45-23.50

10

DROTT.HUS.GR

REGERINGSGATAN

TULEGATAN

JOHANNES KYRKA

11

JOHANNESGATAN

TEGNERGATAN

BRUNNSGATAN

KUNGSTENSGATAN

KAMMAKARGATAN

DAVID BAGARES G

DÖBELNSGATAN

23

BÖBELNSGATAN 1

MALMSKILLKLADSGATAN

14

LUNTMAKARGATAN

RÅDMANSGATAN

TUNNELGATAN

KUNGSGATAN

24

SVEAVÄGENA

68

vo 31

kl 23.30

kl 23.30-23.40

17

STUREPLAN 15

KUNGSGATAN

kl 23.45-23.50

OXTORGSGATAN

LÄSTMAKARGATAN

BIRGER JARLSGATAN

REGERINGSGATAN

NORRLANDSGATAN

JAKOBSBERGSGATAN

MALMSKILLNADSGRÄND

25 26

BIBLIOTEKSGATAN

16

MÄSTER SAMUELSGATAN

19

69

Pol-1994-09-07 A15834-01 A 15834-1 Vilken v g tog OPs m rdare.pdf

Pol-1994-09-07 A15834-01 A 15834-1 Vilken v g tog OPs m rdare.pdf

vo 31

kl 23.30

kl 23.30-23.40

17

STUREPLAN 15

KUNGSGATAN

kl 23.45-23.50

OXTORGSGATAN

LÄSTMAKARGATAN

BIRGER JARLSGATAN

REGERINGSGATAN

NORRLANDSGATAN

JAKOBSBERGSGATAN

MALMSKILLNADSGRÄND

25 26

BIBLIOTEKSGATAN

16

MÄSTER SAMUELSGATAN

19

69

Ca kl 23.21

MALMSKILLNADSGATANhör 2 smällar.

Rulltrappa

TUNNELGATAN

hund

DAVID BAGARES GATA

LUNTMAKARGATAN

APPELBERGSGATAN

Pol-1994-09-07 A15834-01 A 15834-1 Vilken v g tog OPs m rdare.pdf

Pol-1994-09-07 A15834-01 A 15834-1 Vilken v g tog OPs m rdare.pdf

Ca kl 23.21

MALMSKILLNADSGATANhör 2 smällar.

Rulltrappa

TUNNELGATAN

hund

DAVID BAGARES GATA

LUNTMAKARGATAN

APPELBERGSGATAN

JOHANNES KYRKOGARD

JUTAS BACKE

BIRGER JARLSGATAN

JOHANNESGATAK

DROTSINGHUSGRAND

REGERINGSGATAN

SNICKARBACKEN

80

Pol-1994-09-07 A15834-01 A 15834-1 Vilken v g tog OPs m rdare.pdf

Pol-1994-09-07 A15834-01 A 15834-1 Vilken v g tog OPs m rdare.pdf

JOHANNES KYRKOGARD

JUTAS BACKE

BIRGER JARLSGATAN

JOHANNESGATAK

DROTSINGHUSGRAND

REGERINGSGATAN

SNICKARBACKEN

80