Uppslag:D13303-04

Från WPU
Hoppa till navigeringHoppa till sök


SPANINGSUPPSLAG
i grövre brottmål

Avsnitt
Löpande nr
13303-04
Registrerat
1990-12-06
Ad acta
1992-03-10
Avsnittsanteckningar
Uppslagsanteckningar
  (BREV)HE12368,H7147,D7928,D9615
Till SPC
Åter SPC
SPC Noteringar
PTR
PTR Datum
Ant/enhet
Redov/enhetKort sammanfattning
109 Narvarande vid åtgarden Ja Datum 10 Adress dar dtgarden foretogs Scandic Hotel, Stationsgatan 21, 781 30 Borlänge 11 Brott varom misstanke uppstått 99-11-27 15.
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1990-11-27
Avslutat


Adress dar åtgärden foretogs

Scandic Hotel, Stationsgatan 21, 781 30 Borlänge

99-11-27 15.00

Befattningshavare som beslutat åtgärden:

Bitr. riksåkl. Axel Morath,
Stockholm 14

Befattningshavare som utfört åtgärden:

Krinsp. 011e Holknekt, Falun


Anmälningsblankett Nordiska gäster Scandic-hotellen Borlänge ank 28/2 avresed, 1/3 gäst | Kopia hotellräkning nr A 729794 för

Obs! Scandic hotell i Falun önskar ej handlingarna åter. cum 105 28/2 - 1/3

S. M. tatalkostnad 344:60 kronor Kapia av Eorocard nota nr 5275 0075 2187 6120

3.

Kortinnehavare aom betalt 344:60 kr. 04-0G. Scandic Hotel Borlänge

20 Fors blad 21

22 Ovannämnda beslag/torvarstagande ofle ho knekt, insp.

faststalles

haves 23 Vid missnoje med vykstallt beslag ager den som drabbats dara bega

24 Datum rattens provning achom anmalan till

Cicht

faststalles från sett punkt

som haves Aklagarens/Underpokningsledans namnunderskrift

901206

AN

I datum

25

tingsratt 25 Anmälan/Underrättelse enligt RB 26:3, datum

sign RB 27:11 I datum Tsign RB 27.11. datum

sign RB 28.7. 2p

2 st 26 Bevis enligt

27 Atgard enligt

28 For RB 27:13 1 datum

RB 28.9. 1 datum RB 27:12 datum

langning

be 2 st 2 st 2 st

gard 45 AKLAGARENS/POLISMYNDIGHETENS/UNDERSÖKNINGSLEDARENS SARSKILDA ANTECKNINGAR

datum

sign

Tsign

Tsign

31 Beslagsne

48 Besluttgarder mm

49 Datum

50 Namnteckning

RPS 102 1 2

Pol-1990-11-27 D13303-04 Kontokortslip-Scandic-Hotel-Borl nge.pdf

ANMÄLNINGSBLANKETT Nordiska gäster

ap

Sander Heter

Scandic-hotellen

2812

Ankomstdatum

Avresedatum

1/3 Etternamn

1405

Sar

Yrke/litei

Bon

Herov Mila

 не

Betalningssatt

Sverige Medborgarskap

Danmark

Finland

Island

Norge

Kontant

danski

svenskt Fodeisedatum

finlandskt istandskt

norskt Registronngsnummer . fordon

Typ)........

Nr

Kreditkort Motor Hotel, stampel

Välkommen till Scandic-hotellen

Utgave 1. backup 641224 Forskningestalets example Mombar Estabkshment copy

Patung/Dato

Legitimation/lantific 5958881

0B 38:20.1:

Kontrolin/Auth codo Boreign po

Nota

Moms ingår med Kronor:

Belopp) Amount

Forkout OS ANDIS

HOTEL RORLINES

Typ av tjänst

Restaurang

Hold

Belopp

SALES SLIP

Garderob

Biluthyrning

Ovrigt BANKKORT Baloppet ska belaste

phit bankkonto

Extra

.

min kortkredit Namnt  8.4426D.

CARDHOLDER'S DECLARATION The stuer of the card Identified on this item is authorised to pay the amount shown » Total upon proper prosentation. I promise to pay such Total (together with any other charges due thereon) subject to and in accordance with the parent governing the vao of such card KORTINNEHAVARENS FÖRSÄKRAN Eurocard barmyndigor att vid anfordran bataia dot belopp som står

under rubriken Total, Jag'ri forpliktigar mig/oss att betala belopper Samta i samband dammed stbonde kostnader 1 anlighet med det antal. 99m odler for mitt kontokort

TOTAL. SEK

Efter det att kunden med sin namnteckning godkänt totalbeloppet får Inga, tillägg påföras denda debiteringskata

E

OCNO

Pol-1990-11-27 D13303-04 Kontokortslip-Scandic-Hotel-Borl nge.pdf

Rune

105 2812

Faktura o

Adreas

AM.

Kunient Kredatkou O what I

STOCKHO!!

2 335:Lukas

Räkning A 729794

7647

Scandic-hotellen

KOPIA

het hulle

TEL026276: biel*********?35.00

7

SEAL

329.01

| | 11 141 프

EAL. Bi 10 721

1412.870;; 1. Tack för besöket. 92/28#2818

89L 1. Välkommen åter!

i2a

14ELE

IS

344.60

ISEURO 26BRIL. B1

16

R 105

17

18

IB

19

19

20

21

24

24

25

25

26

27

27

28

28

19

30

2)

KODIÖRKLARING

.11

31

Inh

Sud

hu

ht

HI

11 113

KimMoms reg nr 01-550015.0571 570 fps

Mobis ingar med i

Pol-1990-11-27 D13303-04 Kontokortslip-Scandic-Hotel-Borl nge.pdf