Uppslag:D14462-01

Från WPU
Hoppa till navigeringHoppa till sök


SPANINGSUPPSLAG
i grövre brottmål

Avsnitt
Löpande nr
14462-01
Registrerat
1992/03/15
Ad acta
1993/09/20
Avsnittsanteckningar
Uppslagsanteckningar
  ,D12975-5
Till SPC
Åter SPC
SPC Noteringar
PTR
PTR Datum
Ant/enhet
Redov/enhet

Anknyter: D12975-05

P omn: Polisman IKort sammanfattning
Förhör Georg D14462-01
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1992-03-05
Avslutat


sdn

1

SPANINGSUPPSLAG i grövre brottmat

07 Awani

08 Lobanden

0! Polismyndir

Stockholm 02 Arbetsher

RKP-A2 03 Upprättatidav

Talon Krinsp Egon Berger 09 Brott med vit sitten har samman

D 14462Usipgiftslämnare interram och Roma)

Fontsan ningsbad

05

Pomorro

TUS

1992-03-05 EA

Promamoris

10

Phood

Protokoll upprättat vid förhör med   Förhöret är hållet i bostaden den 2 mars 1992, med början klockan 17.25. Förhörsledare: krinsp Egon Berger. Förhörsvittne: krinsp Sören Marberg.

Förhöret intalat på bandspelare. underrättas om att vi besöker honom i bostaden för att lämna honom tillfälle att berätta om omständigheter som han tidigare talat on för

i Stockholm,

I förrgår, det vill säga söndagen den 29/2 1992, hade

kontaktat kriminalpolisen i Stockholm, bland annat därför att han ville ha kontakt med

Han kontaktade även Palmegruppen, men fick inte komma fram till någon utredare som han fick tala med. Han vände sig då till

som han känner tidigare, och kom då ut till bostaden och tog erot

berättelse.

när

har tidicare bott

Den händelse som han vill berätta om inträffade 10 dagar kanske något mer, före mordet på Olof Palme, det vill säga i mitten av februari 1986. Vid ett tillfälle en kväll kom hem till bostaden tillsammans med

får han se en person utanför bostaden. En person som han tycker sig känna igen, i vart fall till efternamnet

Denna stod utanför på gatan och ropande och uppträdde

gick fram till honom och sa någonting som han vill minnas; "Heter inte du

som eventuellt kan ha varit

kan inte säga hur det förhöll sig med den saken, uppträdde som nämnts

och

"fanskapet klarade sig ikväll,

• Ify is som blanketten vad som fortsättningsblad

Ex 2 Till spaningschefens pärm fr-föld inom avsnitt)

18/3-94 HOD

Pol-1992-03-05 D14462-01 Förhör-Georg.pdf

o Pollicet

2

San

SPANINGSUPPSLAG 1 grövre brottmål

02 Arbeter

07 Ant

08 Londen

03 Uporattad

teston

04

Upogitimno teramn och tomamn)

Fortsaan ringblad

09 Brott med Viket uppgiften hos

05

Ut Kitsdatum

Fomprot

Promemoria

in

men nästa gång tar vi honom", "det är Palme vi är ute efter" ha uttryckt; tillfället vill

framhålla att han tror att på något sätt, det det någonting annat han var

det kan inte

ska även Vid det här

van möjligen var uttala sig om.

sa

För att få

ute på gatan fick och

där kom man att prata vidare. att han hadd

När man befann sig

tog

tag

och förde honom

erinrar här om att han tidigare har vart både

och

varför han inte hade några svårighetern att hantera Vid detta tillfälle skulle

såsom om han ville antyda att

och sagt att

Inte annat än

kunde förstå, så menade da som han besökte av och till.

tror att var hos

i vart fall ett par timmar på kvällen. Dom bjöd på både fika och mackor. Kanske 13-2 timmar var han där. Budet om Olof Palmes död nådde

| på lördagmorgonen den 1 mars 1986, då och den person som han var

ropade; Palme är skjuten".

spontana reaktion var att han ut.tryckte; "Är det Beträffande fredagkvällen den 28/2 1986, var

hemma i bostaden tillsammans med

var

och

Förhöret avslutades klockan 18.15. Förhöret är återuppspelat för som vill göra följande tillägg. Att det var

li övrigt tycker han att förhöret är rätt uppfattat. Den tidpunkt då han såg utanför bostaden då han uppträdde

det var mellan 10 dagar och 2 veckor i tiden räknat. Efter den här händelsen då hade uppträt så har

inte sett till honom. Hans

har flyttat till som hon hade när

  • ys sombretton används son ton sattingstad

Ex 2: Till spaningschefens parm (i ne-följd inom avsnitt)

Pol-1992-03-05 D14462-01 Förhör-Georg.pdf

Po smyndighet

Sidne

SPANINGSUPPSLAG i grövre brottmål

07 Aranit

08 Löpanden

02 Arbetar

03 Upprättati

om

Upgifts fortarme och forum)

ningsblad

09 Brott mod Votuppgitton hamman

05

Utskriftsdatum

Foot

Pomara

10 ja

Särskilt tillfrågad uppger

att han kände till att

vilket

även när han stod därute på gatan och

Han hade även talat om "Basebolligan". skall ha någor som arbetar vid

eventuellt sysslar han med Hur det förhåller sig i nuläget vet inte

Stockholm

som Ovan

Egon Berger Krinsp.

3 blonorten aan te comfortsättningabad

Ex 2: Till sparingschefens parm in-följd inom avsnitt)

Pol-1992-03-05 D14462-01 Förhör-Georg.pdf