Uppslag:D14462-03-A

Från WPU
Hoppa till navigeringHoppa till sök


SPANINGSUPPSLAG
i grövre brottmål

Avsnitt
Löpande nr
14462-03-A
Registrerat
1992-05-12
Ad acta
1993-09-20
Avsnittsanteckningar
Uppslagsanteckningar
  ,D12975-5
Till SPC
Åter SPC
SPC Noteringar
PTR
PTR Datum
Ant/enhet
Redov/enhet

Anknyter: D12975-05Kort sammanfattning
Protokoll upprättat efter stödanteckningar som är förda vid förhör 92-05-06     1 1
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1992-05-06
Avslutat


Protokoll upprättat efter stödanteckningar som är förda vid förhör 92-05-06  1 1 |  Förhöret är hållet i bostaden. Förhörsledare: krinsp Egon Berger. Förhörsvittne: vik krkom Sören Morberg. Förhöret intalat på bandspelare.

delges    1986, då han skulle|  bland annat gällande Palme; "Fanskapet klarade sig i kväll. "Nästa gång tar vi honom.", "Det är Palme vi är ute efter, (              och det är helt främmande att |   Han har varit | bland annat (    på det sätt som har angivits här. Han hade samma

na|   Inte.

medger att han kommer ihåg ett tillfälle som kan ha varit den angivna tiden, några veckor innan mordet på Olof Palme, att han ( | skulle ha begivit sig med I och sökt upp (  och att han vid det tillfället trodde att klockan var mycket mer än hon egentligen var. Klockan var omkring 17.00 då han skulle försöka få kontakt med

bloketten avande som fortsattings

Ex 2. Till spaningschefens parma nr-told inom avsnitt)

1815-92 Had

Pol-1992-05-06 D14462-03-A Förhör-polisman-Bo-Asplund.pdf

medger att han vid det här tillfället var

och att han kontaktades av en person som ( , och enligt den minnesbild som ( har så slutade det hela med att | och  där dom förtärde en del sprit och blev bjudna på mat, men att man senare återvände till I håller inte alls för otroligt att de under diskussionen i den här lägenheten hos den person där dom var inbjudna ( vet inte vad den här personen heter) kan ha förekomnit någon politisk diskussion eller politiskt | , men vad denna diskussion ledde till eller hur den fördes har | men hans spontana reaktion på de uttalanden som han (        Vad gäller frågar

och att   så vill I poängtera att han Det första (   Han poängterar att hans kunskap/  Han har en kollega som har och den har han sett vid något tillfälle, men han har aldrig |  så har ( inte haft någon kontakt meq förutom det |  poängterar också att han  Beträffande |  1286_på kvällen, så kan ( för tillfüllet inte erinra sig vad han gjorde, men sannolikt var han ensam hemma i bastaden på ( y som blinkerar

vad som fortsättningsblad

Ex 2: Till spaningschefens parmi 7r-följd inom avsnitt)

Pol-1992-05-06 D14462-03-A Förhör-polisman-Bo-Asplund.pdf

Nyheten om mordet på Olof Palme nådde

då kollegan ringde honom, förmodligen på morgonen den 1 mars. minns att han ringde och talade med

om det som skett. I övrigt så har i samband med förhör angående den så kallade

ute i berättat om bland annat

den 1/3 1986 och att han hade kontakt med innan des

Į, och han hänvisar i denna del till förhöret beträffande den händelsen. säger avslutningsvis att det var han som hade hand om

h och

för den 1986, och att bland annat

hade fått del av dessa och haft synpunkter på

i de olika

Förhöret avslutas klockan 10.20.

F = Förhörsledare

F. Je

du har hört vad jag har talat in på bandet, tycker du att jag har uppfattat dig rätt?

Ja. F. Då skriver vi ut förhöret i det skick som det föreligger nu.

Egon Berger Krinsp. Pox)

har auker. D9393, 1945, DC 10068, HE 12 348, DC14491

om blanketter används fortsättningstindi

Ex 2: Th spaningschefens parm i pr-toljd inom avsnitt)

Pol-1992-05-06 D14462-03-A Förhör-polisman-Bo-Asplund.pdf


Kort sammanfattning
Protokoll upprättat efter stödanteckningar som är förda vid förhör 92-05-06 klockan 09.
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1992-05-06 09:40
Avslutat


Protokoll upprättat efter stödanteckningar som är förda vid förhör 92-05-06 klockan 09.40, med   Förhöret är hållet i bostaden. Förhörsledare: krinsp Egon Berger. Förhörsvittne: vik krkom Sören Morberg. Förhöret intalat på bandspelare.

delges 1986, då han skulle

bland annat gällande Palme; "Fanskapet klarade sig i kväll.", "Nästa gång tar vi honom.", "Det är Palme vi är ute efter,

och det är helt främmande att

Han har varit

bland annat

på det sätt som har angivits här. Han hade samma

Inte.

medger att han kommer ihåg ett tillfälle som kan ha varit den angivna tiden, några veckor innan mordet på Olof Palme, att han

skulle ha begivit sig med

och sökt upp

och att han vid det tillfället trodde att klockan var mycket mer än hon egentligen var. Klockan var omkring 17.00 då han skulle försöka få kontakt med

Ifyils ej om blanketten används som fortsattningsblad.


18/5-92 Had

Pol-1992-05-07-D14462-A Bo Asplund.pdf

medger att han vid det här tillfället var

och att han kontaktades av en person som ( och enligt den minnesbild som har så slutade det hela med att

och   där dom förtärde en del sprit och blev bjudna på mat, men att man senare återvände till I  håller inte alls för otroligt att de under diskussionen i den här lägenheten hos den person där dom var inbjudna ( vet inte vad den här personen heter) kan ha förekommit någon politisk diskussion eller politiskt ( , men vad denna diskussion ledde till eller hur den fördes har men hans spontana reaktion på de uttalanden som han (       Vad gäller frågan

och att  så vill poängtera att han

Det första |   Han poängterar att hans kunskap Han har en kollega som har

och den har han sett vid något tillfälle, men han har aldrig

så har inte haft någon kontakt med förutom det

poängterar också att han

Beträffande  1986 på kvällen, så kan

för till fället inte erinra sig vad han gjorde, men sannolikt var han ensam hemma i bostaden på ( 

Pol-1992-05-07-D14462-A Bo Asplund.pdf

Nyheten om mordet på Olof Palme nådde

då kollegan ringde honom, förmodligen på morgonen den 1 mars. minns att han ringde och talade med

om det som skett. I övrigt så har i samband med förhör angående den så kallade

ute i berättat om bland annat

den 1/3 1986 och att han hade kontakt med innan der

, och han hänvisar i denna del till förhöret beträffande den händelsen. säger avslutningsvis att det var han som hade hand om

n och

för den 1986, och att bland annat

hade fått del av dessa och haft synpunkter på

i de olika

Förhöret avslutas klockan 10.20.

F

Förhörsledare

F.

Ja

du har hört vad jag har talat in på bandet, tycker du att jag har uppfattat dig rätt?

Ja.

F. Då skriver vi ut förhöret i det skick som det föreligger nu.

Egon Berger Krinsp.  Po

har curta : 09395, 19275, DC 10068, HE 12348,

DC14491

رد

Ifytis ej om blanketten anvands som fortsättningsblad.

Pol-1992-05-07-D14462-A Bo Asplund.pdf