Uppslag:D16676-01-B

Från WPU
Hoppa till navigeringHoppa till sök


SPANINGSUPPSLAG
i grövre brottmål

Avsnitt
Löpande nr
16676-01-B
Registrerat
1995/04/21
Ad acta
1995/12/09
Avsnittsanteckningar
Uppslagsanteckningar
    MFL
Till SPC
Åter SPC
SPC Noteringar
PTR
PTR Datum
Ant/enhet
Redov/enhetKort sammanfattning
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1995-04-10
Avslutat


PM

över telefonsamtal med

Nyman, Lars Erik  

Nyman har skriftligen uppmanats taga kontakt med undertecknad med anledning av förekommande uppgifter i utredningen av mordet på Olof Palme. Brevet postat 950323.

Dag som ovan ringer Nyman och uppger att han med bestörtning mottagit brevet som han anser djupt kränkande och utpekande av honom som varande en person som skulle kunna lämna upplysningar om den person som mördat Olof Palme. Nyman uppger att han icke har för avsikt att infinna sig till förhör då anledning till detta torde saknas. Nyman finner ej heller skäl för att redogöra för sina egna förehavanden vid tiden för mordet enär han anser att skäl saknas för att han skulle vara nödsakad att lämna en sådan redogörelse. Nyman antar att ha skall ombedjas "tjalla" på personer som kan vara intressanta i mordspaningarna. Nyman uppger att han inte vill lämna upplysningar om andra personer.

Nyman menar att han överväger anmäla undertecknad för förtal eller och koppla in tidningen Expressen enär han känner sig förföljd och i likhet med andra personer riskerar få sitt liv förstört genom att som oskyldig blir indragen i mordutredningen.

Nyman får klarlagt för sig att tipset som bearbetas rör honom personligen vilket Nyman upplever som än värre övergrepp mot honom. Nyman uppger dock att han fredagen den 28 februari 1986 besökte restaurang Kockarnas Krog på Östermalm tillsammans med en dam som är välkänd till namnet. Det fanns vegetarisk kost på matsedeln vilket var nödvändigt med tanke på damen som är vegetarian. De drack champagne till maten. Nyman ponerar att de kom till krogen vid 21.30-tiden. Efter att de lämnat krogen vid okänd tidpunkt hade de vandrat på Östermalm samt suttit i bilen fram till vad Nyman uppskattar vara vid 04-tiden på morgonen då Nyman antog att promillehalten sjunkit så mycket att han kunde köra bil utan att komma i konflikt med rattfylleribestämmelserna. Under vistelsen i bilen hade de lyssnat på en musikkanal och fick därför ej någon vetskap om att Palme mördats under natten. Nyman fick ej vetskap om mordet förrän nästa dag.

Nyman vill veta mera om vad som gör honom intressant i utredningen. Nyman tillfrågas om sitt intresse av stiftelsen Contra. Nyman skrattar och uppger att han inte har med dem att göra. Han känner   sedan 70-talet men är inte alls några vänner. Senast han träffade   var troligen 1988 i Linköping med anledning av något engagemang med kopplingar till Saab,   är nära

Pol-1995-04-10 D16676-01-B PM-telefonsamtal-Lars-Erik-Nyman.pdf

medarbetare till   och skriver bland annat tal åt   är även ansvarig utgivare för tidskriften Contra. Nyman menar att han och   har olika politiska uppfattningar. Vidare är Nyman skolkamrat med den ungrare som är aktiv inom Contra men de har ej haft något samröre sedan skoltiden på sextiotalet.

Nyman vill ej namnge den kvinna som skulle ge honom alibi för tiden mordet skedde och vill nu att uppgiften om kvinna skall ändras till benämningen person. Nyman åt således middag tillsammans med en person.

Nyman vill veta mera om vad utpekar honom som intressant i utredningen. Nyman ombeds att i så fall inkomma till rikskriminalpolisen för att få mera konkreta uppgifter.

Nyman uppger att han kan tänka sig komma till RKP för ett samtal som icke nedtecknas eller eljest dokumenteras. Nyman uppger att han gärna skänker Olof Palmes efterlevande en tanke.

Nyman uppger att han icke delade Olof Palmes politiska uppfattningar men att han i likhet med många andra meningsmotståndare blivit djupt skakad av nyheten att Palme mördats på öppen gata.

Alf Andersson

Pol-1995-04-10 D16676-01-B PM-telefonsamtal-Lars-Erik-Nyman.pdf