wpu.nu

Uppslag:D19697-00

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
Registrerat
2003-10-01
Ad acta
2003-10-20
Uppslagsanteckningar (PU)
Uppslagsanteckningar (wpu)
Organisationer: Bofors AB
Relaterat: Robot 70


Uppslag i samma avsnitt:

Promemoria
Kort sammanfattning
Byte av Robot 70-systemet mot heroin
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
2003-09-30 00:00
Avslutat


RIKSKRIMINALPOLISEN
Våldsroteln
Hans Melander
Kriminalinspektör
08-401 38 80

PROMEMORIA

Datum 2003-09-30

Diarienr: (åberopas vid korresp) K23037-86


Tips angående byte av Robot 70-systemet mot heroin.

Dag som ovan ringde en man som presenterade sig som
) och uppgav att han hade pratat med en polis från Palmeenheten 2003-09-29 .

Han hade då berättat om vissa teorier som han hade gällande Palme-mordet, och han ville nu göra vissa tillägg.

 Uppgiftslämnaren (UL)  berättade sedan att under hösten 2000 haft så gott som dagliga kontakter med en på Eko-brottsmyndigheten, då han hade varit behjälplig med att avslöja ett mycket stort bedrägeri mot Stockholmsbörsen.

I detta bedrägeri fanns bland annat två personer vid namn och inblandade.

hade klara kopplingar till finansmannen som i sin tur helt uppenbart var kopplad till en stor "knarkmaffia" här i Sverige.

Beträffande skall denne vara född runt och "känd av polisen".

Han beskrivs som farlig, mäktig, oerhört förmögen och rör sig i pedofil- och homosexkretsar. Han skall dessutom ha "ett chateau på Rivieran och ett chateau i Thailand". Även "kretsarna runt kungahuset" nämns i sammanhanget.

Gällande skall denne vara född runt och nu vara gift med en kvinna som haft en romans med.

skall bo på i Stockholm och fungera som springpojke åt .

 UL  gör ingen hemlighet av att han hade för avsikt att försöka "sätta dit" som han tycker mycket illa om. Han är dock noga med att påpeka att denna omständighet absolut inte påverkat hans objektivitet.

Det hela hade dock slutat med att en kammaråklagare hade lagt ner hela utredningen, och då  UL  ifrågasatt detta hade han fått svaret

"Vi vet kanske saker som du inte har en aning om".

 UL  tillägger att hans relation med Finanspolisen och ekobrottsmyndigheten numer inte är den bästa.

Med denna bakgrund hade  UL  sedan fortsatt sina undersökningar och sett Robot 70-affären som en sammanbindande länk mellan dödsfallen på 1984, Olof Palme 1986 och 1987.

Pol-YYYY-MM-DD D19697-00 Tips Robot 70 mot heroin (ev. Penser).pdf

Pol-YYYY-MM-DD D19697-00 Tips Robot 70 mot heroin (ev. Penser).pdf

RIKSKRIMINALPOLISEN
Våldsroteln
Hans Melander
Kriminalinspektör
08-401 38 80

PROMEMORIA

Datum 2003-09-30

Diarienr: (åberopas vid korresp) K23037-86


Tips angående byte av Robot 70-systemet mot heroin.

Dag som ovan ringde en man som presenterade sig som
) och uppgav att han hade pratat med en polis från Palmeenheten 2003-09-29 .

Han hade då berättat om vissa teorier som han hade gällande Palme-mordet, och han ville nu göra vissa tillägg.

 Uppgiftslämnaren (UL)  berättade sedan att under hösten 2000 haft så gott som dagliga kontakter med en på Eko-brottsmyndigheten, då han hade varit behjälplig med att avslöja ett mycket stort bedrägeri mot Stockholmsbörsen.

I detta bedrägeri fanns bland annat två personer vid namn och inblandade.

hade klara kopplingar till finansmannen som i sin tur helt uppenbart var kopplad till en stor "knarkmaffia" här i Sverige.

Beträffande skall denne vara född runt och "känd av polisen".

Han beskrivs som farlig, mäktig, oerhört förmögen och rör sig i pedofil- och homosexkretsar. Han skall dessutom ha "ett chateau på Rivieran och ett chateau i Thailand". Även "kretsarna runt kungahuset" nämns i sammanhanget.

Gällande skall denne vara född runt och nu vara gift med en kvinna som haft en romans med.

skall bo på i Stockholm och fungera som springpojke åt .

 UL  gör ingen hemlighet av att han hade för avsikt att försöka "sätta dit" som han tycker mycket illa om. Han är dock noga med att påpeka att denna omständighet absolut inte påverkat hans objektivitet.

Det hela hade dock slutat med att en kammaråklagare hade lagt ner hela utredningen, och då  UL  ifrågasatt detta hade han fått svaret

"Vi vet kanske saker som du inte har en aning om".

 UL  tillägger att hans relation med Finanspolisen och ekobrottsmyndigheten numer inte är den bästa.

Med denna bakgrund hade  UL  sedan fortsatt sina undersökningar och sett Robot 70-affären som en sammanbindande länk mellan dödsfallen på 1984, Olof Palme 1986 och 1987.

RIKSKRIMINALPOLISEN
2003-09-30
K23037-86


Han hade sedan kommit fram till teorin att Bofors skulle sälja Robot 70 till Iran som dock inte hade råd att betala, varför man istället bytte vapen mot stora mängder heroin.

Detta heroin omvandlades sedan till pengar och blev betalning för vapensystemet.

I denna operation kan man sedan plocka in - "knarkmaffian” - .

Slutsatsen var sedan att Olof Palme hade lagt sig i saken och på så sätt blivit obekväm varför han likviderades, vilket även skedde med och .

 UL  säger sig vara medveten om att det hela låter otroligt, och han säger sig förstå att det är lätt att bli klassad som ett "wacko" om man ringer och pratar om olika teorier gällande Palmemordet.

Han vidhåller dock att han har samlat på sig en stor mängd uppgifter som även andra personer bedömt som intressanta, och är beredd att sätta sig i lugn och ro med någon från Palmeenheten för att förklara sina teorier närmare.

Hans Melander

Pol-YYYY-MM-DD D19697-00 Tips Robot 70 mot heroin (ev. Penser).pdf

Pol-YYYY-MM-DD D19697-00 Tips Robot 70 mot heroin (ev. Penser).pdf

RIKSKRIMINALPOLISEN
2003-09-30
K23037-86


Han hade sedan kommit fram till teorin att Bofors skulle sälja Robot 70 till Iran som dock inte hade råd att betala, varför man istället bytte vapen mot stora mängder heroin.

Detta heroin omvandlades sedan till pengar och blev betalning för vapensystemet.

I denna operation kan man sedan plocka in - "knarkmaffian” - .

Slutsatsen var sedan att Olof Palme hade lagt sig i saken och på så sätt blivit obekväm varför han likviderades, vilket även skedde med och .

 UL  säger sig vara medveten om att det hela låter otroligt, och han säger sig förstå att det är lätt att bli klassad som ett "wacko" om man ringer och pratar om olika teorier gällande Palmemordet.

Han vidhåller dock att han har samlat på sig en stor mängd uppgifter som även andra personer bedömt som intressanta, och är beredd att sätta sig i lugn och ro med någon från Palmeenheten för att förklara sina teorier närmare.

Hans Melander

InfoTorg
PPA
2003-10-01

Adressökning grunduppgifter
Kön (A/M/K) ==> K
Gatunr (A/U/J) ==> K
Historik (J/N) ==> N

Adress ==>
Postort-Nr/Kommun (P/K) ==> P
Födelsetid ==>


Visar sida: 1 (2)

Senaste ändrad: 2000-08-08

Folkbokföringsadress:


Folkbokförd
Län: A
Kommun:
Församling:

Medborgare i:
Födelsehemort:

Utskrivet:

Datum: 2003-10-01 Tid: 12:47:16

Pol-YYYY-MM-DD D19697-00 Tips Robot 70 mot heroin (ev. Penser).pdf

Pol-YYYY-MM-DD D19697-00 Tips Robot 70 mot heroin (ev. Penser).pdf

InfoTorg
PPA
2003-10-01

Adressökning grunduppgifter
Kön (A/M/K) ==> K
Gatunr (A/U/J) ==> K
Historik (J/N) ==> N

Adress ==>
Postort-Nr/Kommun (P/K) ==> P
Födelsetid ==>


Visar sida: 1 (2)

Senaste ändrad: 2000-08-08

Folkbokföringsadress:


Folkbokförd
Län: A
Kommun:
Församling:

Medborgare i:
Födelsehemort:

Utskrivet:

Datum: 2003-10-01 Tid: 12:47:16

Sida: 1

InfoTorg Tele Plus

2003-10-01 12:44:38

Nummersökning

Kommando => P=Pers F=Ftg

Riktnr => 08 Telefonnr =>


Visar sid 11 1)


Telefon:


F3=Åter F11=Rensa F12 =Avbryt

Datum: 2003-10-01 Tid: 12:44:55

Pol-YYYY-MM-DD D19697-00 Tips Robot 70 mot heroin (ev. Penser).pdf

Pol-YYYY-MM-DD D19697-00 Tips Robot 70 mot heroin (ev. Penser).pdf

Sida: 1

InfoTorg Tele Plus

2003-10-01 12:44:38

Nummersökning

Kommando => P=Pers F=Ftg

Riktnr => 08 Telefonnr =>


Visar sid 11 1)


Telefon:


F3=Åter F11=Rensa F12 =Avbryt

Datum: 2003-10-01 Tid: 12:44:55