wpu.nu

Erik Penser

Från wpu.nu


"Vapenhandlare" is not in the list (Ambulans, Anhörig till offren, Journalist, Författare, Kan misstänkas, Kan ha informaton, Kan vara intressant av annan anledning, Mordplatsvittne, Obduktion, Polis, ...) of allowed values for the "Har Roller" property.;


Foto

Plats för foto
Relevans
Finansmannen Erik Penser var under 1980- talet storägare och styrelseledamot i Bofors AB.

Under 1980-talet under pågående krig mellan Irak och Iran smugglade Bofors AB krut via mellanhänder till Iran och Robot 70, via transitländer som Singapore till länder som Sverige förbjudit vapenexport till.

Med Indien pågick slutförhandlingar om ett avtal att leverera 410 st haubits 77B med ett försäljningsvärde på cirka åtta (8) miljarder svenska kronor. Avtalet undertecknades kort efter mordet på Sveriges statsminister Olof Palme.

Direktörer ur Bofors företagsledning dömdes i domstol för vapensmugglingen.

Anklagelser om smuggling av Robot 70 och krut till Iran förekommer.

I Indien-affären (Haubits 77B) förekommer anklagelser om mutor till ledande politiker i Indien
Avsnitt
Har inget eget avsnitt alt. ej angivet
Eget signalement
Ej angivet


Allmänt

Nils Wilhelm Erik Penser, född den 22 augusti 1942 i Eslöv, Skåne, är en svensk finansman.

Han är son till advokaten Wilhelm Penser (1901–1993) och Elisabeth, född Herrmann (1910–1999).

Biografi och karriär (i urval)
Datum Händelse
1942-08-22 Erik Penser föddes
1962 Studentexamen Lund
1963-1965 Universitetsstudier Lunds universitet
1965 Erik Penser bildade sitt holdingbolag Yggdrasil tillsammans med Lars Thulin
1965-1967 Banktjänsteman Svenska handelsbanken Malmö
1967 Juristutbildning vid Lunds universitet och courtagemäklare för aktier
1967 Börsmäklare vid bankirfirman Richard Hägglöf. En av Pensers kunder, Tomas Fischer, föreslog att de tillsammans skulle erbjuda sina tjänster till Bankirfirman Langenskiöld, dotterbolag till D. Carnegie & Co sedan 1964. Penser och Fischer började således arbeta som courtagemäklare
1968 Courtagehandel tillsammans med Tomas Fischer för Bankirfirman Langenskiöld mot att de själva fick 40% av courtaget (avgift för genomföra en affär). Under 1968 uppgick firmans omsättning till 21 Mkr. Året därpå p g a Penser & Fischers courtagehandel hade den stigit till 337 Mkr
1969-1976 Börsmäklare vid Bankirfirman Langenskiöld
1976 Penser lämnade Carnegie (Bankirfirman Langenskiöld) för att “starta eget”
Erik Penser utvecklar sitt holdingbolag Yggdrasil, med Lars Thulin som VD, och skaffade sig ett avgörande ägarinflytande i flera stora börsföretag genom att köpa aktier, belåna dem och köpa fler aktier
1970-talet Penser var genom sina bolag storägare i Bofors AB sedan mitten av 1970-talet
1976 Bosatt i England sedan 1976
1978 Styrelseledamot i AB Bofors
1980 Bankirfirman Langenskiöld bytte namn till Carnegie Fondkommission
1980 Med hjälp av egna provisioner från Carnegie blev Erik Penser störste ägare i investmentbolaget Asken, som i sin tur ägde 35 % av aktierna i Carnegie. Carnegie var samtidigt näst störste ägare i Asken
1980 Styrelseledamot i Investment AB Asken
1980 Carnegie gjorde sin första utlandsetablering när det till 75 % ägda Londonbaserade Carnegie International bildades
1980 / 1990-talet Under 1980-talet och i början av 1990-talet var Penser en av Sveriges mest inflytelserika finansmän. Genom sitt holdingbolag Yggdrasil AB kontrollerade Penser såväl Nobel Industrier med dotterbolaget Bofors AB som Finans AB Gamlestaden
1983 Styrelseledamot i AB Kema Nobe
1983 Styrelseledamot i AB J S Saba AB
1986-02-28 Erik Penser var 43 år gammal vid tiden för mordet på Sveriges statsminister Olof Palme
1988 Nordbanken köpte Carnegie och blev därmed en av Erik Pensers viktigaste finansiärer
1991 Erik Penser tvingades ge upp kontrollen över Yggdrasil AB, Asken AB, Nobel Industrier (med dotterbolaget/vapenproducenten Bofors AB) och Finans AB Gamlestaden till Nordbanken som köpte dessa för en krona styck per företag, alltså fyra kronor
1992 Erik Penser fick köpa tillbaka Yggdrasil för en krona, vars aktieinnehav i andra bolag (exv Nobel Industrier med Bofors) genom avtal övergick till Nordbanken
1994 Erik Penser startade Erik Penser Fondkommission som dotterbolag till Yggdrasil AB
2008 Erik Penser Fondkommission byter namn till Erik Penser Bank AB

I utredningen

Uppslag i wpu

    Anledning Uppslag Registrerad Ad Acta Avsnittsanteckningar Uppslagsanteckningar

 [PDF] 

[Liggaren]

Pomn 

D19697-00

2003-10-01

2003-10-20

Hörd: Förhörd, FHL: Förhörsledare, Pomn: Omnämnd, Rel: Relaterar

Bilder


Teorier

Boforsspåret / Vapenhandel

Avsnitt:Q

Svensk vapenhandel i miljardklassen med Indien och andrahansaktörer i Iran/Irak kriget kan ha varit orsaken till eliminering av Palme, enligt spårets förespråkare. För mer info gå vidare till Vapenhandel sidan.


Källor / Referenser

Publicerat Rubrik / Länk Källor
Erik Penser Bank penser.se
2002-06-28 Brakförlust för Penser i hovrätten Affärsvärlden
Sophie Nachemson-Ekwall
Investment AB Asken Göteborgs historia
Anders Svensson
Investment AB D. Carnegie & Co Göteborgs historia
Anders Svensson
Erik Penser - svensk finansman Wikipedia
svenska
Erik Penser Wikipedia
engelska