Erik Penser

Från WPU
Hoppa till navigeringHoppa till sök


"Vapenhandlare" is not in the list (Vittne, Polis, Journalist, Politiker, Kan misstänkas, Annat, Ambulans, Tekniker, Obduktion, Mordplatsvittne, ...) of allowed values for the "Har Roller" property.;


Foto

Plats för foto


Relevans
Finansmannen Erik Penser hade genom skickligt genomförda börsoperationer (vilka emellertid finansierats med riskabelt hög upplåning) under början av 1980-talet, via sitt holdingbolag Yggdrasil AB, via Carnegie och Asken blivit huvudägare i AB Bofors och KemaNobel AB. Genom en sammanslagning av Bofors och KemaNobel bildades Nobel Industrier AB 1984.
Avsnitt
Har inget eget avsnitt alt. ej angivet
Eget signalement
Ej angivet
Känner


Allmänt

Resten av denna artikel är länkar till det material som finns registrerat på Erik Penser i wpu.nu.

Avsnitt

Erik Penser har inget eget avsnitt.

Dokument

Det finns inga dokument registrerade där Erik Penser är uppgiftslämnare. Det kan finnas uppslag där hens namn är maskat eller felstavat.

Det finns inga dokument registrerade där Erik Penser omnämns. Det kan finnas men att det inte är markerat i uppslaget.

Förhör

Det finns inga registrerade uppslag med Erik Penser som uppgiftslämnare. Det kan finnas uppslag där hans namn är maskat eller felstavat.

Omnämnd

Det finns inga förhör där Erik Penser har omnämnts registrerade. Det kan finnas förhör där hon omnämns, men att namnet inte är taggat som "omnämnd person".

Bilder


Lägger till {{Person_i_utredningen}} till nya personer

Teorier

Boforsspåret / Vapenhandel

Avsnitt:Q

Svensk vapenhandel i miljardklassen med Indien och andrahansaktörer i Iran/Irak kriget kan ha varit orsaken till eliminering av Palme, enligt spårets förespråkare. För mer info gå vidare till Vapenhandel sidan.