wpu.nu

Uppslag:D21182-00

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
Registrerat
2012-09-05
Ad acta
2012-09-28
Uppslagsanteckningar (PU)
dar 184-12 000000( lämnat kassettband (nr 893) till polisen luted Ingpelning dokumentår radi, fyra år ener mordet
Uppslagsanteckningar (wpu)Uppslag i samma avsnitt:Inget dokument finns bilagt detta uppslag.

Begär att Palmeutredningen lämnar ut detta dokument
För att begära ut detta dokument kan du skicka ett mail med följande text till registrator.kansli@polisen.se. Om du fyller i dina uppgifter i rutorna nedan kommer din webbläsare automatiskt fylla i dem nästa gång. Ingenting sparas på wpu, bara i din webbläsare. Mailed skickas av din egen mailapp så din egen epostadress står som avsändare.