Uppslag:DA21183-00

Från WPU
Hoppa till navigeringHoppa till sök


SPANINGSUPPSLAG
i grövre brottmål

Avsnitt
Löpande nr
21183-00
Registrerat
2012-09-19
Ad acta
2020-05-28
Avsnittsanteckningar
Ul har upprättat en omfattande skrivelse där han via sina teorier pekar ut en person for mordet Han har även haft kontakt med åkl/HM
Uppslagsanteckningar
Ul har upprättat en omfattande skrivelse där han via sina teorier pekar ut en person för mordet Han har även haft kontakt med åkl/HM
Till SPC
Åter SPC
SPC Noteringar
Arendet aa 121024, men aterupptaget då u
PTR
PTR Datum
Ant/enhet
Redov/enhet


Inget dokument finns bilagt detta uppslag (DA21183-00)

Visa mall för att begära ut materialet för hela detta avsnitt från Palmeutredningen

Skicka mail med följande text till registrator.kansli@polisen.se . Glöm inte att ändra till dina personuppgifter!

Hej!
Jag begär härmed att få ut kopior på de handlingar som i Palmeutredningen finns registrerade under avsnitt 'DA21183'. Jag begär också ut de förhör, promemorior, protokoll, brev, analyser och annan skriftlig dokumentation som hänför sig till avsnittet.
Om materialet är mycket omfattande önskar jag, för att minska allas arbetsbörda, att ni hör av er innan ni påbörjar arbetet med utlämning så att vi eventuellt kan bestämma en lämplig avgränsning.
Skicka handlingarna till:
Förnamn Efternamn
Gatuadress XY
ABC DE  POSTORT
Med vänlig hälsning,
Förnam Efternamn
personnummer
telefonnummer