wpu.nu

Uppslag:DA21183-00

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
Registrerat
2012-09-19
Ad acta
2020-05-28
Uppslagsanteckningar (PU)
Ul har upprättat en omfattande skrivelse där han via sina teorier pekar ut en person for mordet Han har även haft kontakt med åkl/HM
Uppslagsanteckningar (wpu)


SPC Noteringar
Arendet aa 121024, men aterupptaget då u
Uppslag i samma avsnitt:

Promemoria
Kort sammanfattning
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
2012-09-19 00:00
Avslutat


Rikskriminalpolisen
RIKSKRIMINALPOLISEN
UTREDNINGSSEKTIONEN
Gustafsson Ann-Helene
Kriminalinspektör

PROMEMORIA

Datum: 2012-09-19
DA 21183
Diarienr (åberopas vid korresp) APAL-428-196/12


Möte med  Jan Stocklassa  2012-09-06

Denna dag hade vi bestämt att  Stocklassa  skulle komma till Palmeutredning och överlämna visst skrivet material om sina teorier angående mordet på Olof Palme.

 Stocklassa  har haft en kontakt med Vice Riksåklagare Kerstin Skarp.

 Stocklassa  uppgav att han påbörjat en bok och det var i detta sammanhang som han kom fram till den teori som han nu vill framföra.

Det handlar

D2351-13

 Stocklassa  berättar om  David Fredin  som han tror är Olof Palmes mördare och som har haft en mailkontakt med en kvinna på Facebook.

 Stocklassa  har en nära relation till denna kvinna som

Det är på detta sätt han fått läsa deras konversation.

 Stocklassa  uppger att
HBB4215 hade en mailkontakt med 2009.

 Stocklassa  överlämnar sitt skrivna material och säger att han har med konversation om vi så önskar.


Gustafsson Ann-Helene
Tel: 010-5634210

Dokument2

Pol-2012-09-19 DA21183-00 Möte Med Författare.pdf

Pol-2012-09-19 DA21183-00 Möte Med Författare.pdf

Rikskriminalpolisen
RIKSKRIMINALPOLISEN
UTREDNINGSSEKTIONEN
Gustafsson Ann-Helene
Kriminalinspektör

PROMEMORIA

Datum: 2012-09-19
DA 21183
Diarienr (åberopas vid korresp) APAL-428-196/12


Möte med  Jan Stocklassa  2012-09-06

Denna dag hade vi bestämt att  Stocklassa  skulle komma till Palmeutredning och överlämna visst skrivet material om sina teorier angående mordet på Olof Palme.

 Stocklassa  har haft en kontakt med Vice Riksåklagare Kerstin Skarp.

 Stocklassa  uppgav att han påbörjat en bok och det var i detta sammanhang som han kom fram till den teori som han nu vill framföra.

Det handlar

D2351-13

 Stocklassa  berättar om  David Fredin  som han tror är Olof Palmes mördare och som har haft en mailkontakt med en kvinna på Facebook.

 Stocklassa  har en nära relation till denna kvinna som

Det är på detta sätt han fått läsa deras konversation.

 Stocklassa  uppger att
HBB4215 hade en mailkontakt med 2009.

 Stocklassa  överlämnar sitt skrivna material och säger att han har med konversation om vi så önskar.


Gustafsson Ann-Helene
Tel: 010-5634210

Dokument2