wpu.nu

Uppslag:D21618-02

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
Registrerat
2014-12-02
Ad acta
2015-06-10
Uppslagsanteckningar (PU)
Expo stiftelsen har lådor med handlingar som rör Palmemordet
Uppslagsanteckningar (wpu)


SPC Noteringar
Se om materialet ar av inbese, Någon kan ha vant sg bil honom och
Uppslag i samma avsnitt:

Förhör
Kort sammanfattning
Uppgiftslämnare
Förhöret påbörjat
Avslutat


HH 0 6947-26

Spånga d 19 okt 1986

BästeEtt litet (kanske inte allt för sannolikt) uppslag apropå frågeställningen om var en uppdragsgivare typskulle hitta en person som var villig att genomföra ett mord på en svensk statsminister;

H

ZP Р

Personen på det bifogade fotografiet, denär möjligen en tänkbar kandidat till posten.

Alldeles osökt slog det mig att han faktiskt är tämligen porträttlik den datagraf av Palmes mördare som polisen gått ut med: klipp av pannluggen eller kamma den bakåt och förläng näsan en bit. Annars stämmer ansiktsformen, ögon/ögon -- bryn, öron och längden på håret över tinningarna, hakan och faktiskt också munnen.

är

en avsom idag är mest; efterLESedan 1981 befinner sigipå fri

fot sedan-regeringen helt oväntat och obegripligt vägrat hörsamma denregeringens begäran om utlämning.

Bakgrund:som har en lång karriär inom den yttersta högern bakom sig, tillhör 70-talets generation av nyaSom inspirerats av bl averksamhet och teserna omHan anses ha tjänstgjort 1isom legoknekt, och där också fått vapenträning och paramilitär utbildning.

en

I slutet av 1970-talet organiseradeeninom den S kav arvtagarna till 60-talets. När den italienska polisen 1 samband med utredningen kring massakern i Bologna

gjorde stora svep inomsom gick under jorden.bestod, Törutomav bl a(dömd till åtta års fängelse)(dömd till tio års fängelse),(Två års fängelse),dömd till sex års fängelse); samtliga på fri fot.

STAY BEHIND )

V

Pol-1986 10-19 HH6947-26 Stieg-Larsson-Expo.pdf

Pol-1986 10-19 HH6947-26 Stieg-Larsson-Expo.pdf

HH 0 6947-26

Spånga d 19 okt 1986

BästeEtt litet (kanske inte allt för sannolikt) uppslag apropå frågeställningen om var en uppdragsgivare typskulle hitta en person som var villig att genomföra ett mord på en svensk statsminister;

H

ZP Р

Personen på det bifogade fotografiet, denär möjligen en tänkbar kandidat till posten.

Alldeles osökt slog det mig att han faktiskt är tämligen porträttlik den datagraf av Palmes mördare som polisen gått ut med: klipp av pannluggen eller kamma den bakåt och förläng näsan en bit. Annars stämmer ansiktsformen, ögon/ögon -- bryn, öron och längden på håret över tinningarna, hakan och faktiskt också munnen.

är

en avsom idag är mest; efterLESedan 1981 befinner sigipå fri

fot sedan-regeringen helt oväntat och obegripligt vägrat hörsamma denregeringens begäran om utlämning.

Bakgrund:som har en lång karriär inom den yttersta högern bakom sig, tillhör 70-talets generation av nyaSom inspirerats av bl averksamhet och teserna omHan anses ha tjänstgjort 1isom legoknekt, och där också fått vapenträning och paramilitär utbildning.

en

I slutet av 1970-talet organiseradeeninom den S kav arvtagarna till 60-talets. När den italienska polisen 1 samband med utredningen kring massakern i Bologna

gjorde stora svep inomsom gick under jorden.bestod, Törutomav bl a(dömd till åtta års fängelse)(dömd till tio års fängelse),(Två års fängelse),dömd till sex års fängelse); samtliga på fri fot.

STAY BEHIND )

V

Några månader efterdökoch hans kumpaner upp 1där de tick skydd avinknytning tilloch.

Kontakterna för beskyddet gick till på följande vis:frågadeom denne kunde arrangera "safehousing" försom

"inom kort skulle behöva pålitliga gömställen".vidarebefordradebegäran till, enkopplad tilloch vid tidpunkten internationell sekreterare förUnder de följande veckorna organiseradeupp ett nätverk av gömställen förkontaktade endast de mest pålitliga veteranerna inom den.

Problemet var bara att operationen var infiltrerad från första dagen;en av ledarna föroch ironiskt nog den person som de utländska terroristerna hade sådant förtroende för att de valde att kontakta i detta känsliga ämne, var i verkligheten en övertygad" som sedan flera år arbetat för organisationenarbetade med livet som insats när han infiltrerade det europeiska terror-nätverket. Massakern i Bologna följdes av bomben vid Oktoberfesten i München och attentatet mot synagogan på Rue Copernic i_Paris.informationer innebar också attdiskret kunde registrera vilkaterrorister som dök upp i. När denpolisen sedan efterlysteoch hans kumpaner kundeomedelbartinformera polisen om vilka de var och var de gömde sig.

Pol-1986 10-19 HH6947-26 Stieg-Larsson-Expo.pdf

Pol-1986 10-19 HH6947-26 Stieg-Larsson-Expo.pdf

Några månader efterdökoch hans kumpaner upp 1där de tick skydd avinknytning tilloch.

Kontakterna för beskyddet gick till på följande vis:frågadeom denne kunde arrangera "safehousing" försom

"inom kort skulle behöva pålitliga gömställen".vidarebefordradebegäran till, enkopplad tilloch vid tidpunkten internationell sekreterare förUnder de följande veckorna organiseradeupp ett nätverk av gömställen förkontaktade endast de mest pålitliga veteranerna inom den.

Problemet var bara att operationen var infiltrerad från första dagen;en av ledarna föroch ironiskt nog den person som de utländska terroristerna hade sådant förtroende för att de valde att kontakta i detta känsliga ämne, var i verkligheten en övertygad" som sedan flera år arbetat för organisationenarbetade med livet som insats när han infiltrerade det europeiska terror-nätverket. Massakern i Bologna följdes av bomben vid Oktoberfesten i München och attentatet mot synagogan på Rue Copernic i_Paris.informationer innebar också attdiskret kunde registrera vilkaterrorister som dök upp i. När denpolisen sedan efterlysteoch hans kumpaner kundeomedelbartinformera polisen om vilka de var och var de gömde sig.

sex

1

en

omarresterades, och tillsammans med andrabegärdes han utlämnad av deigheterna. Begäran behandlades av domstolen vid(någon gång på våren 1981 om jag inte missminner mig), men begäran om utlämning var så uselt framställd att domstolen inte hade något annat val än att avslå den. Sedan dess har& Co öppet kunnat vistas itrots att denregeringen vid upprepade tillfällen vädjat att de skall utvisas; så sent som i juni 1985 vände sig premiärministerdirekt tillvid Europamötet Milano, med

begäran attskulle deporteras. Faktum tyder dock på aär helt ointresserade av att ersterroristernas närvaro iUnder vistelsen iharfortsatt sin verksamhet inom extremhögern; 'under perioden 1982-84 har han koncentrerat sitt intresse på fascistorganisationen, och genom denna byggt sin nya maktbas. 1984 kulminerade verksamheten inom med en kraftig splittring av organisationen dar den traditionelle ordföranden_Isparkades ut och ersattes med nya talanger som representerade "; d v s den militanta form ny-frepresenterar.

av

som

Dethar traditionellt ansetts en våldsam organisation, men hela tiden inom ramarna för klassiska teorier om att bygga ett fascistparti med förankring bland massorna, vilket varposition.representerar den militanta fascismen som anser att huvuduppgiften är att bygga en "militant organi - sation" bestående

av

"politiska soldater" som är beredda att använda terror i sin verksamhet.kuppmakarna, samlades kring tidskriftende SSEom attraherades av teserna om en

ny,

militant och hårdför fascism, tillhörde vad som kunde beskrivas som den yngre generationen inomledarskap;m fl. Kuppen

motplanerades vid

en serie strikt hemliga möten och politiska seminarier inom-gruppen;

sammanträdena ägde rum iDen "är idag helt dominerandevilket också kan urskiljas i organisationens nya struktur; färre medlemmar runt en mer hårdför kärna.

Pol-1986 10-19 HH6947-26 Stieg-Larsson-Expo.pdf

Pol-1986 10-19 HH6947-26 Stieg-Larsson-Expo.pdf

sex

1

en

omarresterades, och tillsammans med andrabegärdes han utlämnad av deigheterna. Begäran behandlades av domstolen vid(någon gång på våren 1981 om jag inte missminner mig), men begäran om utlämning var så uselt framställd att domstolen inte hade något annat val än att avslå den. Sedan dess har& Co öppet kunnat vistas itrots att denregeringen vid upprepade tillfällen vädjat att de skall utvisas; så sent som i juni 1985 vände sig premiärministerdirekt tillvid Europamötet Milano, med

begäran attskulle deporteras. Faktum tyder dock på aär helt ointresserade av att ersterroristernas närvaro iUnder vistelsen iharfortsatt sin verksamhet inom extremhögern; 'under perioden 1982-84 har han koncentrerat sitt intresse på fascistorganisationen, och genom denna byggt sin nya maktbas. 1984 kulminerade verksamheten inom med en kraftig splittring av organisationen dar den traditionelle ordföranden_Isparkades ut och ersattes med nya talanger som representerade "; d v s den militanta form ny-frepresenterar.

av

som

Dethar traditionellt ansetts en våldsam organisation, men hela tiden inom ramarna för klassiska teorier om att bygga ett fascistparti med förankring bland massorna, vilket varposition.representerar den militanta fascismen som anser att huvuduppgiften är att bygga en "militant organi - sation" bestående

av

"politiska soldater" som är beredda att använda terror i sin verksamhet.kuppmakarna, samlades kring tidskriftende SSEom attraherades av teserna om en

ny,

militant och hårdför fascism, tillhörde vad som kunde beskrivas som den yngre generationen inomledarskap;m fl. Kuppen

motplanerades vid

en serie strikt hemliga möten och politiska seminarier inom-gruppen;

sammanträdena ägde rum iDen "är idag helt dominerandevilket också kan urskiljas i organisationens nya struktur; färre medlemmar runt en mer hårdför kärna.

linder samtalet i förra veckan spekulerade vi en del

om var

vi skulle kunna hitta en person Som skulle kunna acceptera ett mordkontrakt på Palme, och som samtidigt skulle kunna passa in i bilden av en statsom uppdragsgivare. Jag antar att ni inte har något emot en vild gissning:är en utmärkt kandidat. Det finns flera orsaker.

Jag har ingen aning om hur pass tillförlitligt dataporträttet av Palmes förmodade mördare är, men redan när det presenterades i våras reflekter ade jag över porträttlikheten med. Sedan dess har jag grävt en smula:

  1. Det finns en koppling mellanochdenförespråkar attmedlemmar skall utbildas till "politiska soldater". Ideologisk skolning och paramilitär träning går hand i hand och rekryterna har fått paramilitär träning på utbildningsläger iTräningen sköttes av f d, och denen
  1. Det finns vag koppling mellanoch Sverige; En av"adresser" ihar varit hos familjenanses enligt vissa källor vara en viktig mellanhand mellanär även Europas största förläggare och utgivareEnligt åtminstone en källa har man haft kontakter med Skandinavien och bistått vid tryckningen och lanseringenen samtidskrift påav

av

i

  1. har "legat lågt" sedan dendomstolen avslog demyndigheternas begäran om utlämning, och han har knappast vågat sätta sin fot utanförav rädsla för att bli arresterad något land som skulle behandla honom mindre sympatiskt. En källa anger attplötsligt drabbades av reslusta under hösten 1985 och åkte på en "skidresa"; något som tolkades som att han reste till de italienska alperna på falskt pass, men lika gärna kunde ha varit en turistresa till de svenska fjällen.
  1. Slutligen, än mer spekulativt, bör man kanske nämna atttorde ha enDet kan tyckas som om_7 den typ av person som hellreoch

som den "viktigaste förespråkare

Pol-1986 10-19 HH6947-26 Stieg-Larsson-Expo.pdf

Pol-1986 10-19 HH6947-26 Stieg-Larsson-Expo.pdf

linder samtalet i förra veckan spekulerade vi en del

om var

vi skulle kunna hitta en person Som skulle kunna acceptera ett mordkontrakt på Palme, och som samtidigt skulle kunna passa in i bilden av en statsom uppdragsgivare. Jag antar att ni inte har något emot en vild gissning:är en utmärkt kandidat. Det finns flera orsaker.

Jag har ingen aning om hur pass tillförlitligt dataporträttet av Palmes förmodade mördare är, men redan när det presenterades i våras reflekter ade jag över porträttlikheten med. Sedan dess har jag grävt en smula:

  1. Det finns en koppling mellanochdenförespråkar attmedlemmar skall utbildas till "politiska soldater". Ideologisk skolning och paramilitär träning går hand i hand och rekryterna har fått paramilitär träning på utbildningsläger iTräningen sköttes av f d, och denen
  1. Det finns vag koppling mellanoch Sverige; En av"adresser" ihar varit hos familjenanses enligt vissa källor vara en viktig mellanhand mellanär även Europas största förläggare och utgivareEnligt åtminstone en källa har man haft kontakter med Skandinavien och bistått vid tryckningen och lanseringenen samtidskrift påav

av

i

  1. har "legat lågt" sedan dendomstolen avslog demyndigheternas begäran om utlämning, och han har knappast vågat sätta sin fot utanförav rädsla för att bli arresterad något land som skulle behandla honom mindre sympatiskt. En källa anger attplötsligt drabbades av reslusta under hösten 1985 och åkte på en "skidresa"; något som tolkades som att han reste till de italienska alperna på falskt pass, men lika gärna kunde ha varit en turistresa till de svenska fjällen.
  1. Slutligen, än mer spekulativt, bör man kanske nämna atttorde ha enDet kan tyckas som om_7 den typ av person som hellreoch

som den "viktigaste förespråkare

ihar han ettHan är dömd för mordförsök och mordbrand, men han har ännu inte fått sina sporrar. Han har ännu inte passerat den; och därmed spelar det ingen roll hur mycket han än skriver och organiserar. I de kretsar han umgås i kan hanoch framstå somHälsningar

stiel Lafsson

UL

Pol-1986 10-19 HH6947-26 Stieg-Larsson-Expo.pdf

Pol-1986 10-19 HH6947-26 Stieg-Larsson-Expo.pdf

ihar han ettHan är dömd för mordförsök och mordbrand, men han har ännu inte fått sina sporrar. Han har ännu inte passerat den; och därmed spelar det ingen roll hur mycket han än skriver och organiserar. I de kretsar han umgås i kan hanoch framstå somHälsningar

stiel Lafsson

UL

Pol-1986 10-19 HH6947-26 Stieg-Larsson-Expo.pdf
Promemoria
Kort sammanfattning
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
Avslutat


PM

I (1)

Polisen

Datum

Rikskriminalpolisen Utredningssektionen Lennart Gustafsson Kriminalinspektor

2014-09-25 Darienr (åberopas)

Sakno

RKP.Palmeenheten.

EXPO Stiftelsen Stieg LarssonEfter samråd med Krkom Dag Andersson Palmeenheten tog undertecknad P telefonkontakt medvilken är aktiv i ovan nämnda stiftelse.har varit nära medarbetare till Stieg Larsson vilken även han jobbade

på Expo. p Enligt uppgift var Stieg Larsson aktiv och följde Palmeutredningen noggrant.

Enligt säkra "källor” drev han själv efterforskningar om vem eller vilka som kan tänkas vara Olof Palmes baneman. Enligt uppgift skall Stieg efterlämnat flera lådor med eget utredningsmaterial efter sin död år 2004.skall prata med Expos chefredaktör Daniel Poohl och framföra att Palmeenheten önskar om möjligt få ta del av Stieg Larsson handlingar som gäller hans utredning om mordet på Olof Palme.återkommer telefonledes till undertecknad.

shut SUL

Lennart Gustafsson

Lennart Gustafsson Kriminalinspektör

- OLISEN

Dokument

Pol-2014-09-25 D21618-04 Stieg-Larsson-Expo.pdf

Pol-2014-09-25 D21618-04 Stieg-Larsson-Expo.pdf

PM

I (1)

Polisen

Datum

Rikskriminalpolisen Utredningssektionen Lennart Gustafsson Kriminalinspektor

2014-09-25 Darienr (åberopas)

Sakno

RKP.Palmeenheten.

EXPO Stiftelsen Stieg LarssonEfter samråd med Krkom Dag Andersson Palmeenheten tog undertecknad P telefonkontakt medvilken är aktiv i ovan nämnda stiftelse.har varit nära medarbetare till Stieg Larsson vilken även han jobbade

på Expo. p Enligt uppgift var Stieg Larsson aktiv och följde Palmeutredningen noggrant.

Enligt säkra "källor” drev han själv efterforskningar om vem eller vilka som kan tänkas vara Olof Palmes baneman. Enligt uppgift skall Stieg efterlämnat flera lådor med eget utredningsmaterial efter sin död år 2004.skall prata med Expos chefredaktör Daniel Poohl och framföra att Palmeenheten önskar om möjligt få ta del av Stieg Larsson handlingar som gäller hans utredning om mordet på Olof Palme.återkommer telefonledes till undertecknad.

shut SUL

Lennart Gustafsson

Lennart Gustafsson Kriminalinspektör

- OLISEN

Dokument

EXPO

EXPO IDAG

TIDSKRIFTEN

RESEARCH

UTBILDNING

SKOLA

STODPRENUMERATION

BUTIK

STIFTELSEN

EXPO IDAT

HEM

BLOGG

TEMA

AMNENULarsson 1954-2004

Stieg Larsson var en av Stiftelsen Expos och tidskriften Expos grundare 1995. Under de senaste åren arbetade han mer än heltid för Expo. Hans engagemang for demokrati och antifascism är välkänt både i Sverige och internationellt.

Stieg Larsson granskade och bevakade svensk högerextremism sedan 1970talet. Han är medförfattare till bland annat Extremhögern och Sverigedemokraterna - den nationella rörelsen.

Publikationer -- Schweden - eine neue Strategie

BIOGRAFI (med Dick Forslund) (Anthology, Sie sind wieder da, red: Hans Jürgen Schultz, ISP, Frankfurt 1990)

• Stieg Larsson föddes 1954 i - Swedish racism - the democratic

Skellefteå, Västerbottens way (Anthology, Europe: variations on län, och började som a theme of racism, Institute for Race

frilansjournalist redan 1974 Relations, London 1991)

när han studerade på Extremhögern (med Anna-Lena

gymnasiet. De följande två odenius) Tiden Förlag, Stockholm 1991 och 1994.

åren genomförde han Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats. Om cookies på expo.se

Powered by cookie-script.com

tet, Bonniers, Stockholm 1993

1977 återvände han hem till The Skinhead International

Sverige och bosatte sig i (antologi) ADL Förlag, New york 1995

Stockholm där han arbetade - Extremism in Europe (Kapitel om Sverige, antologi, redaktör Jean-Yves

som frilansjournalist och Camus) CERA Publications 1998,

med ett flertal ströjobb. Paris. - Demokratins forgörare - det heliga

• 1979 rekryterades han till raskriget, (antologi) Statlig utredning

Tidningarnas Telegrambyrå SOU 1999:10

där han stannade i 20 år. På - Anti-Semitism Worldwide. Har

TT arbetade han med skrivit det svenska kapitlet sedan

feature och grafik och på TT 1999. Stephen Roth Institute, Tel Aviv Plus var han med och University University of Nebraska

utvecklade media over Press.

Internet, bland annat. - Racism incorporated - White power music in Sweden (Antologi: White

• Stieg Larsson började göra Noise - Inside the international nazi

research på ämnet om skinhead scene, (Redaktör: Nick Lowles & Steve Silver) Searchlight,

rasism och politisk London 1999)

extremism i ett skolprojekt - Overleva deadline - handbok för

1972. Sedan dess arbetade mordhotade journalister, Svenska

han med ämnet som Journalistförbundet 2000.

journalist, författare och Samråd och dialog med NGO:er,

föreläsare sedan tidigt http://expo.se/2010/stieg-larsson-1954-2004_3515.html

1/2

Pol-2014-09-25 D21618-04 Stieg-Larsson-Expo.pdf

Pol-2014-09-25 D21618-04 Stieg-Larsson-Expo.pdf

EXPO

EXPO IDAG

TIDSKRIFTEN

RESEARCH

UTBILDNING

SKOLA

STODPRENUMERATION

BUTIK

STIFTELSEN

EXPO IDAT

HEM

BLOGG

TEMA

AMNENULarsson 1954-2004

Stieg Larsson var en av Stiftelsen Expos och tidskriften Expos grundare 1995. Under de senaste åren arbetade han mer än heltid för Expo. Hans engagemang for demokrati och antifascism är välkänt både i Sverige och internationellt.

Stieg Larsson granskade och bevakade svensk högerextremism sedan 1970talet. Han är medförfattare till bland annat Extremhögern och Sverigedemokraterna - den nationella rörelsen.

Publikationer -- Schweden - eine neue Strategie

BIOGRAFI (med Dick Forslund) (Anthology, Sie sind wieder da, red: Hans Jürgen Schultz, ISP, Frankfurt 1990)

• Stieg Larsson föddes 1954 i - Swedish racism - the democratic

Skellefteå, Västerbottens way (Anthology, Europe: variations on län, och började som a theme of racism, Institute for Race

frilansjournalist redan 1974 Relations, London 1991)

när han studerade på Extremhögern (med Anna-Lena

gymnasiet. De följande två odenius) Tiden Förlag, Stockholm 1991 och 1994.

åren genomförde han Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats. Om cookies på expo.se

Powered by cookie-script.com

tet, Bonniers, Stockholm 1993

1977 återvände han hem till The Skinhead International

Sverige och bosatte sig i (antologi) ADL Förlag, New york 1995

Stockholm där han arbetade - Extremism in Europe (Kapitel om Sverige, antologi, redaktör Jean-Yves

som frilansjournalist och Camus) CERA Publications 1998,

med ett flertal ströjobb. Paris. - Demokratins forgörare - det heliga

• 1979 rekryterades han till raskriget, (antologi) Statlig utredning

Tidningarnas Telegrambyrå SOU 1999:10

där han stannade i 20 år. På - Anti-Semitism Worldwide. Har

TT arbetade han med skrivit det svenska kapitlet sedan

feature och grafik och på TT 1999. Stephen Roth Institute, Tel Aviv Plus var han med och University University of Nebraska

utvecklade media over Press.

Internet, bland annat. - Racism incorporated - White power music in Sweden (Antologi: White

• Stieg Larsson började göra Noise - Inside the international nazi

research på ämnet om skinhead scene, (Redaktör: Nick Lowles & Steve Silver) Searchlight,

rasism och politisk London 1999)

extremism i ett skolprojekt - Overleva deadline - handbok för

1972. Sedan dess arbetade mordhotade journalister, Svenska

han med ämnet som Journalistförbundet 2000.

journalist, författare och Samråd och dialog med NGO:er,

föreläsare sedan tidigt http://expo.se/2010/stieg-larsson-1954-2004_3515.html

1/2

Norrkoping 2001

1980-tal. Han skrev ett Sverigedemokraterna - den

stort antal artiklar på rörelsen, (med Mikael

ämnet. ) Ordfront, Stockholm 2001. Svenskt och osvenskt våld mot

• 1982 blev han . (Redaktör tillsammans med

Skandinaviens Englund). Svartvitt & Expo

korrespondent för den , Stockholm 2004.

brittiska tidskriften Sverigedemokraterna från insidan. (Redaktör Richard Slätt) Lars

Searchlight. Han skrev och Expo Forlag, 2004. artiklar för tidningen fram

till sin död. urval av Stiegs artiklar . I mitten av 1980-talet var mindre utbildning desto mer

Stieg Larsson delaktig i uppbyggandet av demokratiska forlusten

antivåldsprojektet Stoppa attentat mot demokratin (Anna

Rasismen. 1988 inledde han )

och Anna-Lena Lodenius en Expo... (rapporteringen om Anna )

av de största av Facundo Unia (Pride kartläggningarna av )

organiserad rasism

någonsin i Sverige. och mediebevakning

Resultatet blev boken intellektuella haveri

"Extremhogern" som gavs ut kritiska frågor till Expo

av Tiden förlag 1991 och falska debatt (om bl a Per

1994. ) frågor... med en nypa Salt

• 1995 var Stieg Larsson med till nya Expo

och grundade tidskriften hem, Daniel (Om Daniel

Expo. Sedan 1999 arbetade ohl som infiltrerade )

han som chefredaktör för

tidskriften Expo och som VD för stiftelsen. väntan på raskriget ärthjärnor Motståndsrörelsen - en konspiration? control for Exit Skåne Terrorism som folkrörelse - från Milano till Nacka återkomst Alliansen - nazismens enade front som rasistpropaganda

banner för mycket med hög promillehalt bakom en enad fasad Rikskansler« Persson

1954-2004_3515.html

2/2

Pol-2014-09-25 D21618-04 Stieg-Larsson-Expo.pdf

Pol-2014-09-25 D21618-04 Stieg-Larsson-Expo.pdf

Norrkoping 2001

1980-tal. Han skrev ett Sverigedemokraterna - den

stort antal artiklar på rörelsen, (med Mikael

ämnet. ) Ordfront, Stockholm 2001. Svenskt och osvenskt våld mot

• 1982 blev han . (Redaktör tillsammans med

Skandinaviens Englund). Svartvitt & Expo

korrespondent för den , Stockholm 2004.

brittiska tidskriften Sverigedemokraterna från insidan. (Redaktör Richard Slätt) Lars

Searchlight. Han skrev och Expo Forlag, 2004. artiklar för tidningen fram

till sin död. urval av Stiegs artiklar . I mitten av 1980-talet var mindre utbildning desto mer

Stieg Larsson delaktig i uppbyggandet av demokratiska forlusten

antivåldsprojektet Stoppa attentat mot demokratin (Anna

Rasismen. 1988 inledde han )

och Anna-Lena Lodenius en Expo... (rapporteringen om Anna )

av de största av Facundo Unia (Pride kartläggningarna av )

organiserad rasism

någonsin i Sverige. och mediebevakning

Resultatet blev boken intellektuella haveri

"Extremhogern" som gavs ut kritiska frågor till Expo

av Tiden förlag 1991 och falska debatt (om bl a Per

1994. ) frågor... med en nypa Salt

• 1995 var Stieg Larsson med till nya Expo

och grundade tidskriften hem, Daniel (Om Daniel

Expo. Sedan 1999 arbetade ohl som infiltrerade )

han som chefredaktör för

tidskriften Expo och som VD för stiftelsen. väntan på raskriget ärthjärnor Motståndsrörelsen - en konspiration? control for Exit Skåne Terrorism som folkrörelse - från Milano till Nacka återkomst Alliansen - nazismens enade front som rasistpropaganda

banner för mycket med hög promillehalt bakom en enad fasad Rikskansler« Persson

1954-2004_3515.html

2/2
Promemoria
Kort sammanfattning
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
2015-02-24 00:00
Avslutat


PM

D 21618-04-A 1 (1)

Datum

Polisen

2015-02-24

Diarienr (åberopas)

Polismyndigheten Utredningssektionen Lennart Gustafsson

EXPO STIFTELSEN.

P Tisdagen den 24 februari 2015 kontaktades Chefredaktören Daniel Poohl.

H

Daniel informerades om att Palmeenheten har intresse alt om möjligt få ta del av det skrivna material som Stig Larsson skrev om Sydafrikaspåret gällande mordet på Olof Palme.

Daniel Poohl uppgav att stiftelsen har en mindre del kvar och att vi från Palmeenheten var välkomna att läsa detta. Det mesta av handlingarna har publicerats i Svenska Dagbladet för något år sedan enligt Daniel Poohl.

Vi kom överens om att höras telefonledes den 3 mars 2015 för att bestämma exakt vilket datum vi kunde träffas på tidningsredaktionen i Alvik.

Daniel Poohl kan nås påMuut Sunfun

Lennart Gustafsson Kriminalinspektör

Lennart Gustafsson Kriminalinsraktör RIKSKO CLISEN

Dokumenta

mo

Pol-2015-02-24 D21618-04-A Stieg-Larsson-Expo.pdf

Pol-2015-02-24 D21618-04-A Stieg-Larsson-Expo.pdf

PM

D 21618-04-A 1 (1)

Datum

Polisen

2015-02-24

Diarienr (åberopas)

Polismyndigheten Utredningssektionen Lennart Gustafsson

EXPO STIFTELSEN.

P Tisdagen den 24 februari 2015 kontaktades Chefredaktören Daniel Poohl.

H

Daniel informerades om att Palmeenheten har intresse alt om möjligt få ta del av det skrivna material som Stig Larsson skrev om Sydafrikaspåret gällande mordet på Olof Palme.

Daniel Poohl uppgav att stiftelsen har en mindre del kvar och att vi från Palmeenheten var välkomna att läsa detta. Det mesta av handlingarna har publicerats i Svenska Dagbladet för något år sedan enligt Daniel Poohl.

Vi kom överens om att höras telefonledes den 3 mars 2015 för att bestämma exakt vilket datum vi kunde träffas på tidningsredaktionen i Alvik.

Daniel Poohl kan nås påMuut Sunfun

Lennart Gustafsson Kriminalinspektör

Lennart Gustafsson Kriminalinsraktör RIKSKO CLISEN

Dokumenta

mo
Promemoria
Kort sammanfattning
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
Avslutat


PM

I (1)

Polisen

Datum

D 216 18:2

2014-09-25

Rikskriminalpolisen Utredningssektionen Lennart Gustafsson Kriminalinspektör

Diarienr (åberopas)

Sakn

RKP.Palmeenheten.

EXPO Stiftelsen Stieg LarssonEfter samråd med Krkom Dag Andersson Palmeenheten tog undertecknad P telefonkontakt med|vilken är aktiv i ovan nämnda stiftelse.har varit nära medarbetare till Stieg Larsson vilken även han jobbade på Expo.

H

Enligt uppgift var Stieg Larsson aktiv och följde Palmeutredningen noggrant. Enligt säkra "källor” drev han själv efterforskningar om vem eller vilka som kan tänkas vara Olof Palmes baneman. Enligt uppgift skall Stieg efterlämnat flera lådor med eget utredningsmaterial efter sin död år 2004.

Pskall prata med Expos chefredaktör Daniel Poohl och framföra att Palmeenheten önskar om möjligt få ta del av Stieg Larsson handlingar som gäller hans utredning om mordet på Olof Palme.återkommer telefonledes till undertecknad.

hunt

Sefer

Lennart Gustafsson

Lennart Gustafsson Kriminalinspektör RIKSKRIMINALPOLISEN

Dokument2

Pol-2014-09-25 D21618-02 Stieg-Larsson-Expo.pdf

Pol-2014-09-25 D21618-02 Stieg-Larsson-Expo.pdf

PM

I (1)

Polisen

Datum

D 216 18:2

2014-09-25

Rikskriminalpolisen Utredningssektionen Lennart Gustafsson Kriminalinspektör

Diarienr (åberopas)

Sakn

RKP.Palmeenheten.

EXPO Stiftelsen Stieg LarssonEfter samråd med Krkom Dag Andersson Palmeenheten tog undertecknad P telefonkontakt med|vilken är aktiv i ovan nämnda stiftelse.har varit nära medarbetare till Stieg Larsson vilken även han jobbade på Expo.

H

Enligt uppgift var Stieg Larsson aktiv och följde Palmeutredningen noggrant. Enligt säkra "källor” drev han själv efterforskningar om vem eller vilka som kan tänkas vara Olof Palmes baneman. Enligt uppgift skall Stieg efterlämnat flera lådor med eget utredningsmaterial efter sin död år 2004.

Pskall prata med Expos chefredaktör Daniel Poohl och framföra att Palmeenheten önskar om möjligt få ta del av Stieg Larsson handlingar som gäller hans utredning om mordet på Olof Palme.återkommer telefonledes till undertecknad.

hunt

Sefer

Lennart Gustafsson

Lennart Gustafsson Kriminalinspektör RIKSKRIMINALPOLISEN

Dokument2

EXPO IDAG

TIDSKRIFTEN

RESEARCH

UTBILDNING

SKOLA

STODPRENUMERATION

BUTIK

STIFTELSEN

STIFTELSEN

PRESSMEDDELANDEN

Startsida FAQ Styrelsen Vad vi gör Våra idéer Historia Expos vänner Ekonomi Pressrum Kontakt>> Nya numret av Expo granskar den växande rasismen i USA >> Hur rasistiskt väljer Sverige att bli? » Ny temasajt om nazistiska Svenskarnas parti >> Antirasister hedrar Srebrenicas

EX

offerALMEDALENSS

>> Nytt nummer av Expo hjälper SD att lyfta fram partiets rasism, hat och våldEXPO I MEDIA

Rasismen!

Salakar

mado

Bokmässan i Göteborg, Peace and Love i Borlänge och politikerveckan i Visby - Expo var där och pratade antirasism. EXPV RACEXPO Old

Sig nej tillidumistPOEXPOPONor med

Rasismen! Vad vi gör. Stiftelsen Expo utmanar Våra idéer. Intolerans är ett intoleransen genom granskning, med samhällsproblem eftersom det förebyggande arbete i form av skapar misstro mellan människor. Vi utbildning och genom att på olika tror istället att vi tillsammans kan ta sätt engagera antirasister.

ansvar för tillit och tolerans.» "Vad ligger bakom Sverigedemokraternas framgång?" - Daniel Poohl gästar TV4 Nyhetsmorgon >> "Här bildar nazisterna partiet SD? i Malmö - Daniel Poohl intervjuas av Kvällsposten >> "Ofta äldre herrar som ger uttryck för rasism" - Alex Bengtsson intervjuas av P4 Gävleborg » "De vill få hela Sverige att rösta" - Alex Bengtsson intervjuas i Gomorron Sverige » "Fel att inte kalla SvP nazister" - Daniel Poohl intervjuas av P4 Jönköping

STIEG LARSSON 1954-2004VÄNXIVänner. Tycker du att vi gör ett Styrelsen. Stiftelsen Expos styrelse viktigt jobb och vill bidra? Stöd vår har som uppgift att se till att verksamhet genom att bli vän. Välj stadgarna följs, ansvarar ytterst för mellan tre olika nivåer: guld-, silver- verksamheten och tillsätter VD. eller bronsvän.

Styrelsen arbetar ideellt.

1/1

Pol-2014-09-25 D21618-02 Stieg-Larsson-Expo.pdf

Pol-2014-09-25 D21618-02 Stieg-Larsson-Expo.pdf

EXPO IDAG

TIDSKRIFTEN

RESEARCH

UTBILDNING

SKOLA

STODPRENUMERATION

BUTIK

STIFTELSEN

STIFTELSEN

PRESSMEDDELANDEN

Startsida FAQ Styrelsen Vad vi gör Våra idéer Historia Expos vänner Ekonomi Pressrum Kontakt>> Nya numret av Expo granskar den växande rasismen i USA >> Hur rasistiskt väljer Sverige att bli? » Ny temasajt om nazistiska Svenskarnas parti >> Antirasister hedrar Srebrenicas

EX

offerALMEDALENSS

>> Nytt nummer av Expo hjälper SD att lyfta fram partiets rasism, hat och våldEXPO I MEDIA

Rasismen!

Salakar

mado

Bokmässan i Göteborg, Peace and Love i Borlänge och politikerveckan i Visby - Expo var där och pratade antirasism. EXPV RACEXPO Old

Sig nej tillidumistPOEXPOPONor med

Rasismen! Vad vi gör. Stiftelsen Expo utmanar Våra idéer. Intolerans är ett intoleransen genom granskning, med samhällsproblem eftersom det förebyggande arbete i form av skapar misstro mellan människor. Vi utbildning och genom att på olika tror istället att vi tillsammans kan ta sätt engagera antirasister.

ansvar för tillit och tolerans.» "Vad ligger bakom Sverigedemokraternas framgång?" - Daniel Poohl gästar TV4 Nyhetsmorgon >> "Här bildar nazisterna partiet SD? i Malmö - Daniel Poohl intervjuas av Kvällsposten >> "Ofta äldre herrar som ger uttryck för rasism" - Alex Bengtsson intervjuas av P4 Gävleborg » "De vill få hela Sverige att rösta" - Alex Bengtsson intervjuas i Gomorron Sverige » "Fel att inte kalla SvP nazister" - Daniel Poohl intervjuas av P4 Jönköping

STIEG LARSSON 1954-2004VÄNXIVänner. Tycker du att vi gör ett Styrelsen. Stiftelsen Expos styrelse viktigt jobb och vill bidra? Stöd vår har som uppgift att se till att verksamhet genom att bli vän. Välj stadgarna följs, ansvarar ytterst för mellan tre olika nivåer: guld-, silver- verksamheten och tillsätter VD. eller bronsvän.

Styrelsen arbetar ideellt.

1/1

EXPO IDAG

TIDSKRIFTEN

RESEARCH

UTBILDNING

SKOLA

STODPRENUMERATION

BUTIK

STIFTELSEN

NYHETSBREV

STÖD. PRENUMERATION

UTMANAR INTOLERANSEN2014-09-25 00.00 Bokmässan i Göteborg25

2014-10-02 12:30 Föreläsning i Sundsvall

022014-10-10 08.00 Skolföreläsning i Mora

10

av Barack Obamaväxer rasismen i USA NEXCXT

2014-10-16 08:00

16

Föredrag i Borlängen Ala arenemang

BLOGGEN

STIFTELSEN

IDAG

och företräder SDI

nummer av Expo stärks når idéerna

kuppar in sig på SD: Gå inte SDtill mötes

Arbetslöshet och flyktingmottagande inte avgörande fór SD:s framgångar Vi ber om ursäkt Söndagskrönika: SD och SvP, två

grenar på samma tråd » I Sverigedemokraterna år hakkors "spexigt" Medarrangör sprider antimuslimska föreställningar

>> Nya numret av Expo granskar den

växande rasismen i USA » Hur rasistiskt väljer Sverige att bli? » Ny temasajt om nazistiska

Svenskarnas parti » Antirasister hedrar Srebrenicas offer >> Nytt nummer av Expo hjälper SD att

lyfta fram partiets rasism, hat och våld

EXPO I MEDIA >> "Vad ligger bakom

Sverigedemokraternas framgång?" - Daniel Poohl gästar TV4

Nyhetsmorgon > "Här bildar nazisterna partiet SD - 1 Malmö - Daniel Poohl intervjuas av

Kvällsposten > "ofta äldre herrar som ger uttryck

för rasism - Alex Bengtsson

intervjuas av P4 Gävleborg » "De vill få hela Sverige att rösta"

Alex Bengtsson intervjuas i Gomorron Sverige "Fel att inte kalla SvP nazister" Daniel Poohl intervjuas av P4 Jönköping

SKOLA

IDACTIDNINGENLike 32,527 people like this. Sign Up to

see what your friends like.

AT

Delicious

TweetXP AIEXPO flickr

UTUS

OSNING

uus

SH ledare lämnar nisationen

PopulistenMUSIKARTORUTBILDNINGBUTIKSPAL1/2

Pol-2014-09-25 D21618-02 Stieg-Larsson-Expo.pdf

Pol-2014-09-25 D21618-02 Stieg-Larsson-Expo.pdf

EXPO IDAG

TIDSKRIFTEN

RESEARCH

UTBILDNING

SKOLA

STODPRENUMERATION

BUTIK

STIFTELSEN

NYHETSBREV

STÖD. PRENUMERATION

UTMANAR INTOLERANSEN2014-09-25 00.00 Bokmässan i Göteborg25

2014-10-02 12:30 Föreläsning i Sundsvall

022014-10-10 08.00 Skolföreläsning i Mora

10

av Barack Obamaväxer rasismen i USA NEXCXT

2014-10-16 08:00

16

Föredrag i Borlängen Ala arenemang

BLOGGEN

STIFTELSEN

IDAG

och företräder SDI

nummer av Expo stärks når idéerna

kuppar in sig på SD: Gå inte SDtill mötes

Arbetslöshet och flyktingmottagande inte avgörande fór SD:s framgångar Vi ber om ursäkt Söndagskrönika: SD och SvP, två

grenar på samma tråd » I Sverigedemokraterna år hakkors "spexigt" Medarrangör sprider antimuslimska föreställningar

>> Nya numret av Expo granskar den

växande rasismen i USA » Hur rasistiskt väljer Sverige att bli? » Ny temasajt om nazistiska

Svenskarnas parti » Antirasister hedrar Srebrenicas offer >> Nytt nummer av Expo hjälper SD att

lyfta fram partiets rasism, hat och våld

EXPO I MEDIA >> "Vad ligger bakom

Sverigedemokraternas framgång?" - Daniel Poohl gästar TV4

Nyhetsmorgon > "Här bildar nazisterna partiet SD - 1 Malmö - Daniel Poohl intervjuas av

Kvällsposten > "ofta äldre herrar som ger uttryck

för rasism - Alex Bengtsson

intervjuas av P4 Gävleborg » "De vill få hela Sverige att rösta"

Alex Bengtsson intervjuas i Gomorron Sverige "Fel att inte kalla SvP nazister" Daniel Poohl intervjuas av P4 Jönköping

SKOLA

IDACTIDNINGENLike 32,527 people like this. Sign Up to

see what your friends like.

AT

Delicious

TweetXP AIEXPO flickr

UTUS

OSNING

uus

SH ledare lämnar nisationen

PopulistenMUSIKARTORUTBILDNINGBUTIKSPAL1/2

CAPO IDAG BLOG

Antirasism

Föreläsningar Rapporter Arkiv UtbildningarRASIS

8

IDENTITET

easinn mis

MIN IDE

OSS

MER ÄN MIN NATIONALITET. Bogor MER AN-MIN RELIGION. ANMER ÄN MITT KÖN.

MER ÄN DÉINTOLERANTAUROR VEM UROBU? VI PRATARIDENTITET PÅ ET

Min identitet

LARSSON

"SKUSSIA

's

FESTIVALERLEY

"ANTI

Vänner som utmanar intoleransen tillsammans med Expo. Läs mer hår... FOUNDATION FOR

Svenska Hamnarbetareförbundet

Mellersta Stine

IFMETALL kpc. Moggliden AB IK

SSR

2/2

Pol-2014-09-25 D21618-02 Stieg-Larsson-Expo.pdf

Pol-2014-09-25 D21618-02 Stieg-Larsson-Expo.pdf

CAPO IDAG BLOG

Antirasism

Föreläsningar Rapporter Arkiv UtbildningarRASIS

8

IDENTITET

easinn mis

MIN IDE

OSS

MER ÄN MIN NATIONALITET. Bogor MER AN-MIN RELIGION. ANMER ÄN MITT KÖN.

MER ÄN DÉINTOLERANTAUROR VEM UROBU? VI PRATARIDENTITET PÅ ET

Min identitet

LARSSON

"SKUSSIA

's

FESTIVALERLEY

"ANTI

Vänner som utmanar intoleransen tillsammans med Expo. Läs mer hår... FOUNDATION FOR

Svenska Hamnarbetareförbundet

Mellersta Stine

IFMETALL kpc. Moggliden AB IK

SSR

2/2
Promemoria
Kort sammanfattning
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
2015-05-21 00:00
Avslutat


PM

1 (2)

Datum

Polisen

2015-05-21

Diarient (aberopas)

Palmeenheten. NOA

Polismyndigheten Utredningssektionen Lennart Gustafsson

Besök hos Expostiftelsen.

H

Onsdagen den 20 maj 2015 klockan 13.00 besökte Hans Melander och Lennart Gustafsson ovan nämnda stiftelse. Vi blev mottagna av chefredaktören Daniel Poohl vilken delgav oss den information som han kände till gällande Stieg Larssons privata utredningsmaterial gällande mordet på Olof Palme.

Poohl uppgav inledningsvis att det han skulle berätta om är det som Svenska Dagbladet skrev om under vårens 2015. De handlingar och anteckningar Stieg Larsson efterlämnade till stiftelsen Expo efter sin död 2004 är överförda till den USB-sticka vi fick vid mötet med Daniel Poohl.

Långt före böckerna om Lisbeth Salander och långt före Expos grundande började journalisten Stieg Larsson sin granskning av svenska nazister och högerextremister. Samtidigt började Stieg även att intressera sig för mordet på Olof Palme. En som följde Stiegs intresse för mordet varMed hjälp av kontakter på denkom Stieg Larsson under åren 1986-1987 öveför, Även utpekad som före dettaochgällande mordet på Palme, nämligen ensom

Uppgifterna som Stieg Larsson erhöll kom enligt uppgift frånvid aktuell tidpunkt/SSDen till namn kända uppsåret 1986.kontaktade

sedanoch tipsade om attkunde havid mordet på Palme.

Frånfick Stieg Larsson ovan nämnda uppgifter. Stieg Larsson "gick igång och tände på uppgifterna han fått frånvilket satte igång en omfattande undersökning avPM Pameenteten NOA 150521 Besök hos Expostifte'sen

m

Pol-2015-05-21 D21618-04-B Stieg-Larsson-Expo.pdf

Pol-2015-05-21 D21618-04-B Stieg-Larsson-Expo.pdf

PM

1 (2)

Datum

Polisen

2015-05-21

Diarient (aberopas)

Palmeenheten. NOA

Polismyndigheten Utredningssektionen Lennart Gustafsson

Besök hos Expostiftelsen.

H

Onsdagen den 20 maj 2015 klockan 13.00 besökte Hans Melander och Lennart Gustafsson ovan nämnda stiftelse. Vi blev mottagna av chefredaktören Daniel Poohl vilken delgav oss den information som han kände till gällande Stieg Larssons privata utredningsmaterial gällande mordet på Olof Palme.

Poohl uppgav inledningsvis att det han skulle berätta om är det som Svenska Dagbladet skrev om under vårens 2015. De handlingar och anteckningar Stieg Larsson efterlämnade till stiftelsen Expo efter sin död 2004 är överförda till den USB-sticka vi fick vid mötet med Daniel Poohl.

Långt före böckerna om Lisbeth Salander och långt före Expos grundande började journalisten Stieg Larsson sin granskning av svenska nazister och högerextremister. Samtidigt började Stieg även att intressera sig för mordet på Olof Palme. En som följde Stiegs intresse för mordet varMed hjälp av kontakter på denkom Stieg Larsson under åren 1986-1987 öveför, Även utpekad som före dettaochgällande mordet på Palme, nämligen ensom

Uppgifterna som Stieg Larsson erhöll kom enligt uppgift frånvid aktuell tidpunkt/SSDen till namn kända uppsåret 1986.kontaktade

sedanoch tipsade om attkunde havid mordet på Palme.

Frånfick Stieg Larsson ovan nämnda uppgifter. Stieg Larsson "gick igång och tände på uppgifterna han fått frånvilket satte igång en omfattande undersökning avPM Pameenteten NOA 150521 Besök hos Expostifte'sen

m

Nationella operativa avdelningen

2015-05-21

H H

Avsom hade sitt säte ierhöll Stieg Larsson mängder av p information om justStieg LarssonsFör att få en samlad och korrekt bild över Stieg Larssons utredning så bör man ta del av den information som finns på medföljande USB sticka. Enligt uppgift skall Stieg Larsson redan året 1987 vänt sig till svensk polis och överlämnat sin information.

En kvinna tillikavar behjälplig och samarbetade med Stieg Larsson. Enligt Daniel Poohl kan denna kvinna ha mer information om Stieg Larssons privata Palmeutredning.

Andra namn som Daniel Poohl hörde att Stieg Larsson nämnde då han pratade om mordet på Palme är bland annat följande,P

Bifogar en USB sticka från Daniel Pohl. Önskas ej åter.

Utskrivet från USB sticka den 28 maj 2015, vilket bifogas till detta PM.

USB-STICKA ÖVERFÖRD till

DUD

som FORVARAS SEPARAT

I Safin

Lennart Gustafsson Kriminalinspektör

Anuni

Lennart Gustafsson Kriminalinspektör RIKSKRIMINALPOLISEN

Pol-2015-05-21 D21618-04-B Stieg-Larsson-Expo.pdf

Pol-2015-05-21 D21618-04-B Stieg-Larsson-Expo.pdf

Nationella operativa avdelningen

2015-05-21

H H

Avsom hade sitt säte ierhöll Stieg Larsson mängder av p information om justStieg LarssonsFör att få en samlad och korrekt bild över Stieg Larssons utredning så bör man ta del av den information som finns på medföljande USB sticka. Enligt uppgift skall Stieg Larsson redan året 1987 vänt sig till svensk polis och överlämnat sin information.

En kvinna tillikavar behjälplig och samarbetade med Stieg Larsson. Enligt Daniel Poohl kan denna kvinna ha mer information om Stieg Larssons privata Palmeutredning.

Andra namn som Daniel Poohl hörde att Stieg Larsson nämnde då han pratade om mordet på Palme är bland annat följande,P

Bifogar en USB sticka från Daniel Pohl. Önskas ej åter.

Utskrivet från USB sticka den 28 maj 2015, vilket bifogas till detta PM.

USB-STICKA ÖVERFÖRD till

DUD

som FORVARAS SEPARAT

I Safin

Lennart Gustafsson Kriminalinspektör

Anuni

Lennart Gustafsson Kriminalinspektör RIKSKRIMINALPOLISEN
Förhör
Kort sammanfattning
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1986-08-05 00:00
Avslutat


Larsson uppgav sig ha kommit i kontakt med EAP 1973, då de "poppade upp" över hela Sverige över en natt. De hade stora ekonomiska tillgångar bakom sig och ett välsmort maskineri. De hade möten på ett flertal orter Sverige och stannade i ett par veckor på varje ort. I Umeå hade man ett möte 1974 som Larsson bevistade. Han skulle ha stannat en luieenstund men blev kvar halva natten och lyssnade på de mycket skolade föredragarna, bl a John Hardwick. Han blev mycket intresserad av dem men ej engagerad. Föredragshållarna stannade i ett par veckor i Umeå och hade möte flera gånger i veckan. Budskapet var då som nu, en ny världsordning för att förhindra en total katastrof. Larsson har uppfattat mycket i deras budskap och teorier väl ligga i linje med den vetenskapliga tolkningen av fascism. Han har även läst deras litteratur samt annat publicerat material och allt pekar i grunden åt samma människo och samhällssyn. Organisationen styrs helt från 3 Tyskland, både då som nu. Den som i Sverige vidarebefordrar dessa order ärMan hade 1978 hjälp av, som numera är verksam i Wiesbaden, pa EAP:s huvudkontor för Europa. Denne hade ett förflutet somochinomi Sverige. När han blev utesluten från dem började han att organisera NCLC (EAP) till.sammans medLarsson har från 1974 stannat upp vid bokborden som EAP anordnar och lyssnat på deras argumentering. I sitt arbete vid TT:s pressbild fick han ta del av bilen påden riksbekanten. Han tyckte sig ha sett personen tidigare. Han var mycket säker pga sitt goda bildminne., men han kunde ej placera in honom. Senare samma dag kom han på var han sett mannen. Det var vid tre tillfällen. Första gången var vid Hötorget i Sthlm 1977-78 då han stannat upp vid ett bokbord som EAP hade. Han blev då kontaktad av mannen, som ej ingick i EAP gruppen. Han började fråga om Larsson åsikter om EAR:S hudskan, bans arbete, bostad mm.

Pol-1986-08-05 N13082-05 Stieg-Larsson-Expo.pdf

Pol-1986-08-05 N13082-05 Stieg-Larsson-Expo.pdf

Larsson uppgav sig ha kommit i kontakt med EAP 1973, då de "poppade upp" över hela Sverige över en natt. De hade stora ekonomiska tillgångar bakom sig och ett välsmort maskineri. De hade möten på ett flertal orter Sverige och stannade i ett par veckor på varje ort. I Umeå hade man ett möte 1974 som Larsson bevistade. Han skulle ha stannat en luieenstund men blev kvar halva natten och lyssnade på de mycket skolade föredragarna, bl a John Hardwick. Han blev mycket intresserad av dem men ej engagerad. Föredragshållarna stannade i ett par veckor i Umeå och hade möte flera gånger i veckan. Budskapet var då som nu, en ny världsordning för att förhindra en total katastrof. Larsson har uppfattat mycket i deras budskap och teorier väl ligga i linje med den vetenskapliga tolkningen av fascism. Han har även läst deras litteratur samt annat publicerat material och allt pekar i grunden åt samma människo och samhällssyn. Organisationen styrs helt från 3 Tyskland, både då som nu. Den som i Sverige vidarebefordrar dessa order ärMan hade 1978 hjälp av, som numera är verksam i Wiesbaden, pa EAP:s huvudkontor för Europa. Denne hade ett förflutet somochinomi Sverige. När han blev utesluten från dem började han att organisera NCLC (EAP) till.sammans medLarsson har från 1974 stannat upp vid bokborden som EAP anordnar och lyssnat på deras argumentering. I sitt arbete vid TT:s pressbild fick han ta del av bilen påden riksbekanten. Han tyckte sig ha sett personen tidigare. Han var mycket säker pga sitt goda bildminne., men han kunde ej placera in honom. Senare samma dag kom han på var han sett mannen. Det var vid tre tillfällen. Första gången var vid Hötorget i Sthlm 1977-78 då han stannat upp vid ett bokbord som EAP hade. Han blev då kontaktad av mannen, som ej ingick i EAP gruppen. Han började fråga om Larsson åsikter om EAR:S hudskan, bans arbete, bostad mm.

Mannen hade inlett konversationen med hej, hur mår du?, precis som om de känt varandra. Larsson blev först konfunderad om han kände personen men efter en studd började han att misstänka att han ingick i EAP-gruppen och verkade för att kontakta åhörare. Larsson drog sig tillbaka efter en 10-15 minuter. Efter två till tre veckor hade förflutit träffade han på mannen på samma ställe. Denna gång undvek Larsson honom. Han såg dock att han tog kontakt med andra personer, Senare, när kommer Larsson ej ihåg, träffade han på mannen vid ett bokbord som EAP hade utanför NK-varuhuset, Hamngatan. Han undvek även nu att gå fram, men såg att mannen tog kontakt med folk runt bokbordet.

Han har tänkt mycket på detta, särskilt efter att han b.lov kallad till polisen. Han är mycket säker på attoch mannen var mycket lika. Han kommer ihåg att hans frisyr var nogot olik pga längre hår i år 8 år sedan.

Larsson ärför, eni, med avsikt att skriva undersökande journalistiska reportage omioch

Pol-1986-08-05 N13082-05 Stieg-Larsson-Expo.pdf

Pol-1986-08-05 N13082-05 Stieg-Larsson-Expo.pdf

Mannen hade inlett konversationen med hej, hur mår du?, precis som om de känt varandra. Larsson blev först konfunderad om han kände personen men efter en studd började han att misstänka att han ingick i EAP-gruppen och verkade för att kontakta åhörare. Larsson drog sig tillbaka efter en 10-15 minuter. Efter två till tre veckor hade förflutit träffade han på mannen på samma ställe. Denna gång undvek Larsson honom. Han såg dock att han tog kontakt med andra personer, Senare, när kommer Larsson ej ihåg, träffade han på mannen vid ett bokbord som EAP hade utanför NK-varuhuset, Hamngatan. Han undvek även nu att gå fram, men såg att mannen tog kontakt med folk runt bokbordet.

Han har tänkt mycket på detta, särskilt efter att han b.lov kallad till polisen. Han är mycket säker på attoch mannen var mycket lika. Han kommer ihåg att hans frisyr var nogot olik pga längre hår i år 8 år sedan.

Larsson ärför, eni, med avsikt att skriva undersökande journalistiska reportage omioch