Uppslag:D2949-00

Från WPU
Hoppa till navigeringHoppa till sök


SPANINGSUPPSLAG
i grövre brottmål

Avsnitt
Löpande nr
2949-00
Registrerat
1992-04-07
Ad acta
2003-03-25
Avsnittsanteckningar
Uppslagsanteckningar
ANONYM, ANG   D2449-1(S:T MIKAELSORDEN
Till SPC
Åter SPC
SPC Noteringar
PTR
PTR Datum
Ant/enhet
Redov/enhet

Anknyter: D2449-01

Platser: Orebro / StookholmKort sammanfattning
Biyorekedak Person med högerfanatiska åsikter, yrko, namn, födelsetid, bostad, telefon och - okänd persons kön, alder, signalement och klädsel - av
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1986-03-19 15:50
Avslutat


Em person vid namn ska vara högerfanatiker och medlem 1 olika nationella ordnar. 'ror 10 ar sedan bodde han på 27 i Stookholm. Uppgiftslämnaren visste ej om han bodae pa aqressen fortfale ande,

Pol-1986-03-19 1550 D2949 Tips-fanatiker-nationella-ordnar.pdf

  boende under är känd vid avdelningen men bóms ej ha kapacitet att utföra dylikt attentat.

2

Pol-1986-03-19 1550 D2949 Tips-fanatiker-nationella-ordnar.pdf

sak

Slagning beträffande: CKR

А Utfärdat i AB-län, 550517

CBR

Fordon saknas

PBR

Förekommer ej

ASP

Förekommer ej

ISP

Förekommer ej

APE

Förekommer ej

NPN

Förekommer med adress som ovan. Ogift.

Pol-1986-03-19 1550 D2949 Tips-fanatiker-nationella-ordnar.pdf

DRIVING LICENCE PERMIS DE CONDUIRE KÖRKORT 3 1. Efternamn (S

SVERIGE Lägg fotot rättvänt i fickan met ansikts. bilden at detta håll.

4. Adress rel TSV, S.701 88 OREBRO

Innehavarens namnteckning  5.6. Ulf. av TRAFIKSÄKERHETSVERKET 7. Galler till 1996-03-03 8. Klass A ** **

Tillslut me fliken så at den gröna kanten syns

Villkor

+

Pol-1986-03-19 1550 D2949 Tips-fanatiker-nationella-ordnar.pdf

Protokoll

fört vid förhör med

boende

Innehar Hörd på rikskriminalen tisdagen den 13 januari 1993 under tiden 09.00 - 09.50 av krinsp Alf Andersson utan tillgång aa förhörsvittne.

underrättades att han skulle horas upplysningsvis i utredningen av mordel på Olof Palme med anledning ay inkommet tips om att var högerfanatiker och ogillade Palme.

Juppger att han den kväll Palme mördades uppehöll sig ensam i

Vid tiden för mordel talade i telefon med en vän som heter

De hade ett väldigt långt samtal vilke i sig inte är ovanligt enär brukar ha långa telefonsamtal.

vet om att han anses vara fanatiker och har lärt sig att leva med detta epitet. har under hela livet varit en sökare och hankat sig fram genom att

har

Journalisterna ljuger och förvrânger sanningen. När haft synpunkter på massmedias presentation av invandringsproblematiken och liknande har han stämplats som högerextrem även om själv tyckt att han varit nyan. serad.

har vid ettttillfälle besökt Mikaelsorden somndrevs ay Det var på 70-talet och Mikaelsorden höll till i har i övrigt ej haft nagon kontakt med

eller Mikaelsorden. anser sig vara fanatiker vad gäller mobstånd mot alkohol och tobak.

har ej något med Livets Ord att göra och har ej bevistat något sådant möt

Pol-1986-03-19 1550 D2949 Tips-fanatiker-nationella-ordnar.pdf

En

kände

men

känner ej till denne är numera avliden.

är okänd för

uppger att han blev chockerad när han fick vetskap om att Palme mördats

delade inte Palmes politiska uppfattningar men var totalt främmande för att Palme skulle komma att likvideras på det sätt som skedde.

fick vetskap om mordet vid 02-tiden på natten då en numera avliden person

ringde och sa "Ryssarna står utanför- och Palme är mördad"

hade sedan sagt glöm det här med ryssarna men Palme har blivit skjuten. hade troligen lyssnat på någon utländsk radio station

Delgivet och godkänt

AY Su Censor

Al R Andersson

M

Pol-1986-03-19 1550 D2949 Tips-fanatiker-nationella-ordnar.pdf

Protokoll fört vid förhör med  tfn

Hörd per telefon onsdagen den 20 jan -93 under tiden 16.00 -16.10 av krinsp Alf Andersson

åberopat honom som

underrättades om att hangsbekante vittne i alibifrågan vid den tid Olof Palme mördades.

uppger att han inte kan ge akxfi alibi eftersom de ej var tillsammans

uppger sig dock vara säker på att det var han som tala. de om för att Olof Palme blivit mördad.

hade lyssnat på någon radiostation och hört nyheten.

minns inte hur mycket klockan var eller vilken station han lyssnade på. Det relevanta är att talade i telefon med och sade att Palme var mördad.

minns inte vem som ringde till vem aktuell natt. Det har gått för lång tid sedan det hände

har inte talat med på flera år. Förr om åren brukade de ha bl a telefonkontakter med varandra och hade troligen detta 1986.

Juppger att det är orimligt att tro att har med mordet att göra eftersom jort sig känd vara en"fridens"person menar

befann sig själv i sin bostad när Palme mördades.

Delgivet och godkänt

Ay Ahlensu

Alp

Andersson

Pol-1986-03-19 1550 D2949 Tips-fanatiker-nationella-ordnar.pdf


Kort sammanfattning
En person vid namn   ska vara högerfanatiker och medlem i olika nationella_ordnar. 'ror 10 ar sedan bodde han på   i   Uppgiftslämnaren visste ej om han bodae pa agressen zortfag
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
Avslutat


En person vid namn ska vara högerfanatiker och medlem i olika nationella_ordnar. 'ror 10 ar sedan bodde han på Uppgiftslämnaren visste ej om han bodae pa agressen zortfag

860320

Al

Pol-YYYY-MM-DD D2949-00 Tips-fanatiker-Mikaelsorden.pdf

    är känd vid avdelningen men bóns ej ha kapacitet att

utföra dylikt attentat.

Pol-YYYY-MM-DD D2949-00 Tips-fanatiker-Mikaelsorden.pdf

(S SVERIGE

DRIVING LICENCE PERMIS DE CONDUIRE KÖRKORT 3 1. Efternamn | 2. Förnamn 3. Född nr 4. Adress rol TSV, S 701 88 OREBRO

Innehavaroos namnteckning   Lägg fotot rättvänt i fickan med ansikts. bilden at detta håll

1

5.6. Ull.av TRAFIKSÄKERHETSVERKET 7. Galler till 1996-03-03 8. Klass A **

Tillslut met fliken så at den gröna kanten syns

Villkor +

Pol-YYYY-MM-DD D2949-00 Tips-fanatiker-Mikaelsorden.pdf

Slagning beträffande:

SS

CKR

А Utfärdat i AB-län, CBR

Fordon saknas

PBR

Förekommer ej

ASP

Förekommer ej

ISP

Förekommer ej

APE

Förekommer ej

NPN

Förekommer med adress som ovan.

C209: So

ityisyy om blanketter används som fortsattingsblad


735-92HCl

Pol-YYYY-MM-DD D2949-00 Tips-fanatiker-Mikaelsorden.pdf

Protokoll fört vid förhör med

boende

Innehar | Hörd på rikskriminalen tis gen den 13 januari 1993 under tiden 09.00 - 09.50 av krinsp Alf Andersson utan tillgång au förhörsvittne.

underrättades att han skulle höras upplysningsvis i utredningen av mordet på Olof Palme med anledning av inkommet tips om att var högerfanatiker och ogillade Palme.

uppger att han den kväll Palme mördades uppehöll sig ensam

1. Vid tiden för mordet talade i telefon med en vän som heter

De hade ett väldigt långt samtal vilket i sig inte är ovanligt enär brukar ha långa telefonsamtal.

vet om att han anses vara fanatiker och har lärt sig att leva med detta epitet. har under hela livet varit en sökare och hankat sig fram genom att

har

Journalisterna ljuger och förvånger sanningen. När haft synpunkter på massmedias presentation av invandringsproblematiken och liknande har han stämplats som högerextrem även om själv tyckt att han varit nyanserad.

har vid ettttillfälle besökt Mikaelsorden somndrevs ay Det var på 70-talet och Mikaelsorden höll till i har i övrigt ej baft någon kontakt med

eller Mikaeisorden. anser sig vara fanatiker vad gäller mabstand mot alkohol och tobak.

har ej nagot med Livets Ord att göra och har ej bevistat något sådant möta.

tlys ej om blanketten används som fortsättningsblad

Pol-YYYY-MM-DD D2949-00 Tips-fanatiker-Mikaelsorden.pdf

nen

känner ej till denne år numera avliden.

En

kände är okänd för

uppger att han blev chockerad när han fick vetskap om att Palme mördats.

delade inte Palmes politiska uppfattningar men var totalt främnande för att Palme skulle komma att likvideras på det sätt som skedde.

Po

fick vetskap om mordet vid 02-tiden på natten då en numera avliden person

ringde och sa "Ryssarna står utanför och Palme är mördad"

hade sedan sagt glöm det här med ryssarna men Palme har blivit skjuten. hade troligen lyssnat på någon utländsk rodio station

Delgivet och godkänt

A4 du Censor

Ali Andersson

• Tyls om banketten används som fortsättningsblad

Pol-YYYY-MM-DD D2949-00 Tips-fanatiker-Mikaelsorden.pdf

Protokoll fört vid förhör med

tfn

Hörd per telefon onsdagen den 20 jan -93 under tiden 16.00 -16.10 av krinsp Alf Andersson.

åberopat honom som

underrättades om att hangsbekante vittne i alibifrågan vid den tid Olof Palme mördades,

uppger att han inte kan ge akxkx alibi eftersom de ej var tillsammans.

uppger sig dock vara säker på att det var han som talade om för attOlof Palme blivit mördad.

hade lyssnat på någon radiostation och hört nyheten.

minns inte hur mycket klockan var eller vilken station han lyssnade på. Det relevanta är att talade i telefon med och sade att Palme var mördad.

minns inte vem som ringde till vem aktuell natt. Det har gått för lång tid sedan det hände

menar

har inte talat med på flera år. Förr om åren brukade de ha bl a telefonkontakter med varandra och hade troligen detta 1986.

uppger att det är orimligt att tro att har med mordet att göra eftersom Jujort sig känd vara en "fridens"person menar

befann sig själv i sin bostad när Palme mördades.

Delgivet och godkänt

Ay lesson

Ar Andersson

P.K

Ilyts com blanketten a Wänds som fortsättningsblad,

Ex 2: Till spaningschefens pårm (i nr-lolid inom avsnitt)

Pol-YYYY-MM-DD D2949-00 Tips-fanatiker-Mikaelsorden.pdf