Uppslag:D4044-03

Från WPU
Hoppa till navigeringHoppa till sök


SPANINGSUPPSLAG
i grövre brottmål

Avsnitt
Löpande nr
4044-03
Registrerat
Ad acta
Ej Ad acta-lagt
Avsnittsanteckningar
Uppslagsanteckningar
Till SPC
Åter SPC
SPC Noteringar
PTR
PTR Datum
Ant/enhet
Redov/enhetKort sammanfattning
Ingela-Lennarts flickvän
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
2002-02-19 13:30
Avslutat


D 4044-3

ک

Rikskriminalpolisen Våldsroteln Palmeenheten

Phoid

Protokoll fört vid förhör med  , betr. övriga personuppgifter se särskild handling. Förhöret hållet per tfn den 19 feb 2002 med början kl. 13.30. Förhörsledare krinsp Per Karlson vid rikskriminalpolisens Palmeenhet. Förhöret hållet i anteckningsform. är informerad om att hon skall höras i anledning av sin tidigare bekantskap med . Hon är vidare informerad om att förhöret ingår i förundersökningen kring mordet på statsminister Olof Palme den 28 februari 1986. tillfrågas när hon träffade/kom i kontakt meq Hon uppger att hon träffade första gången De började därefter att umgås och  första gången.   Hon berättar vidare att Hon uppger spontant att det var     Hon tillfrågas om hon idag har någon kontakt med . Hon svarar att det har hon inte och tillägger att den sista kontakten var någon gång under| Hon nämner i detta sammanhang, att hade hälsat på henne då hon var boendes ute i Efter detta besök hade hon inte varit i kontakt med något mer.

Pol-2002-02-19-D4044-03 Ingela-Lennarts flickvän.pdf

 tillfrågas om hon kan erinra sig var hon befann sig på kvällen den 28 februari 1986. Hon uppger sig vara till 99 % säker på att hon den aktuella

kvällen var tillsammans med Hon har ett minne av att hon och hade varit på en restaurang på kvällen. Hon tillfrågas om hon kan erinra sig namnet på restaurangen ifråga. Hon nämner att det kan ha varit restauranger| vid Sturegatan eller en restaurang med Hon kan idag inte erinra sig namnet på restaurangen.

Hon tillfrågas om namnet ( låter bekant i sammanhanget. Hon uppger att det kan ha varit denna restaurang som de besökte, men hon är inte säker på detta, i anledning av att det var så länge sedan. Hon beskriver att nämnda restaurang var belägen vid korsningen Valhallavägen/Sturegatan i Stockholm.

Hon tillfrågas om hon kommer-ihåg något av polisens besök år ( , vid , Hon erinrar sig händelsen/besöket och kommer ihåg att poliserna hade talat med och att det berörde mordet på Olof Palme. Hon erinrar sig också, att det inte fanns några frågetecken/oklarheter, efter det att | talat med polismännen. tillfrågas om hon kan erinra sig ifall en ringt till henne någon vecka efter mordet på Olof Palme. Hon uppger att hon hade träffat och även talat med honom i telefon vid flera tillfällen. Hon uppger sig dock inte ha något minne av att han ringt till henne någon vecka efter mordet. upplyses om atq vid nämnda tfn-samtal skulle ha frågat henne om, när kommit hem aktuell kväll. Hon uppger ånyo att hon inte kan erinra sig något samtal med vid ovan nämnda tidpunkt.

Hon upplyses vidare om att påstår att han ringt till henne vid ett tillfälle under år . Han skulle då ha frågat henne ånyo om näiſ kom hem aktuell kväll. Hon upplyses också om att påstått att hon skulle ha sagt i tfn att kommit  

Pol-2002-02-19-D4044-03 Ingela-Lennarts flickvän.pdf

 tillfrågas om uppgifter. Hon uppger att det stämmer inte. Hon är av den uppfattningen att måste minnas fel. Hon tillägger att vid en del tillfällen kom     Hon tillägger at| inte hade hennes tfn.nr under nämnda år. Hon nämner också i detta sammanhang, att hon Hon hade därefter flyttat till och sedan hade hon ingen kontakt med  nämner vidare att hon har ett klart minne av att hon och hade varit tillsammans på kvällen den 28 feb 1986, vid den tidpunkt då Olof Palme blev skjuten. Hon erinrar sig att de hade varit vid nämnda tidpunkt och att de även var    nämner också att det fanns  vid ovan nämnda tidpunkt. Hon kan inte erinra sig något namn på mannen så här långt efteråt, men hon kommer ihåg att det hade varit . Hon erinrar sig att hon och hade suttit och samtalat med mannen aktuell kväll. Hon är av den uppfattningen så här efteråt, att det måste ha varit någon gång vid ovan nämnda tidpunkt.

Hon tillfrågas om hu inställning var till Olof Palme  Hon uppger att de aldrig diskuterade om Palme eller politik Hon tillägger att .

Hon nämner vidare att de efter mordet på Olof Palme diskuterat/samtalat med varandra om vem/vilka som kunde ligga bakom mordet. Hon erinrar sig at| var av den uppfattningen att det var  ombeds beskriva hur han var som person. Hon uppger att| var  Hon säger också att han . Hon hade senare fått höra at/ . Detta hade hon själv aldrig sett.

Hon tillägger at| kunde vara  Hon säger också at|   

Pol-2002-02-19-D4044-03 Ingela-Lennarts flickvän.pdf

  tillfrågas om hon någon gång såg att hon aldrig såg honom . Hon tillfrågas oms  Hon uppger att  . Hon kan inte erinra sig att han hade Hon

uppger   Undertecknad tillfrågar| avslutningsvis, när hon fick reda på att Olof Palme blivit skjuten. Hon uppger att hon och befann sig då de på morgonen fick reda på vad som hänt via radio och tv. Hon tillfrågas om hon har något minne av att skulle ha ringt til tidigt på morgonen. Hon uppger sig inte ha något minne av detta.

Förhöret avslutat kl. 13.55

Stockholm den 19 februari 2002

سے ہے

2

Per Karlson Kriminalinspektör

Pol-2002-02-19-D4044-03 Ingela-Lennarts flickvän.pdf

Rikskriminalpolisen Våldsroteln Palmeenheten

Måndagen den 25 februari 2002 vid 13.40 tiden var undertecknad i tfn-kontakt med Detta i anledning av att hon skulle få sitt förhör från den 19 feb uppläst för sig. godtog att undertecknad läste upp det utskrivna förhöret per tfn. ville tillägga/förtydliga en sak vad beträffar besök på restaurang. Hon uppgav att hon inte med säkerhet mindes, om de hade varit på restaurang på kvällen. Hon tillade att det var mycket möjligt att det var så, men det kunde också ha varit som så, att de var hela kvällen.

Stockholm den 25 februari 2002

ht

Per Karlson Kriminalinspektör

Pol-2002-02-19-D4044-03 Ingela-Lennarts flickvän.pdf

IDENT IT ET SUPPGIFTER Daum

Dr:

Våldsroteln Ernet Avoining

Palmeenheten Hondexe Krinsp Per Karlson

2002-02-19

Forekommer plano pas i utredningen sid/bilaga

T Personnummer

Måsögande

Vittne Ristoratom Bostadsares canings aress, posirummer SESS)     Testing Adress (arbetspas)

Tirskriven i sjomasregister

Vittne

Mås ägande FullStudgf an

Forekommer po annan plats i utrechingen sid/bilcoa

TPersonnummer

Bostas cares (utcanings caress, postrume, oris cores)

TT GEOnnummer

yrke/anstaring

TToonnummer

Agress (arbaspids)

Tnskrivent sjömansregister

Vittne

Mås ägande Fullsaig Cam

Forekommer paanan gas utredningen sid/bilaga

TPersonnummer

Bostadsress (utoeningsadress, postnummer, artadress)

TTectonnummer

Yrkearsiainng

TTaccrnummer

Agress aberspas)

Tirskriveni sjomasregster

Vittne

Mås ägande Fisad am

Farekommer pa ang pas utredningen sid/bilaga

TPersonnummer

Bostadress utceringsaress, posirummer as cores)

Teernummer

Yixe/ansainng

TTeetonnummer

Adress (aberspas)

Tirskriveni sjömasiegster

1) Enligt best. i 21 § tredest făurdersökningskungöresen (1947:948)

Pol-2002-02-19-D4044-03 Ingela-Lennarts flickvän.pdf