wpu.nu

Uppslag:D4044-00-B

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
4044-00-B
Registrerat
Ad acta
Ej Ad acta-lagt
Uppslagsanteckningar (PU)
Uppslagsanteckningar (wpu)

Uppslag i samma avsnitt:Förhör
Kort sammanfattning
Enarmade Lennart (Ingemar)
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1986-04-05 04:00
Avslutat


uppger sig ha uppgifter att lämna, men han önskar icke Tamna dessa per telefon. Han är anträffbar under lördag förmiddag (86-04-05) i sin bostad. 1

ang

KRKOM SCHÖNBECK 860405

08.50/Åkerlind.

Cortor

PRI2

20 860nob

Pol-1986-04-05 0400 D4044-00-B Enarmade Lennart (Ingemar).pdf

Pol-1986-04-05 0400 D4044-00-B Enarmade Lennart (Ingemar).pdf

uppger sig ha uppgifter att lämna, men han önskar icke Tamna dessa per telefon. Han är anträffbar under lördag förmiddag (86-04-05) i sin bostad. 1

ang

KRKOM SCHÖNBECK 860405

08.50/Åkerlind.

Cortor

PRI2

20 860nob