Uppslag:D6043-01-A

Från WPU
Hoppa till navigeringHoppa till sök


SPANINGSUPPSLAG
i grövre brottmål

Avsnitt
Löpande nr
6043-01-A
Registrerat
1993-05-27
Ad acta
1993-07-22
Avsnittsanteckningar
Uppslagsanteckningar
Till SPC
Åter SPC
SPC Noteringar
PTR
PTR Datum
Ant/enhet
Redov/enhetKort sammanfattning
Ett led i den pågående förundersökningen av mordet på Olof Palme samt att i sak gäller en uppgift angående hans egen person som inkommit till Palmeutredningen
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1993-05-06 13:00
Avslutat
1993-05-06 13:20


Protokoll upprättat vid förhör med journalisten Lina Jüri f.   Lina är frilansjournalist och har sålunda samma arbetstelefon som bostadstelefon. Förhöret hållet i RKP-A2:s lokaler 1993-05-06 med början kl. 13.00. Förhörsledare: Krinsp Ewa-Marie Aghede Förhörsvittne: Ej tillgängligt

Lina informeras om att förhöret är ett led i den pågående förundersökningen av mordet på Olof Palme samt att i sak gäller en uppgift angående hans egen person som inkommit till Palmeutredningen.

Lina berättar att han i inledningsskedet av Palmemordet medverkat vid förhör angående uppgifter rörande en kurd som han namngivit.

Angående dagens uppgifter tillfrågas Lina vad han gjorde den 28 februari 1986. Lina berättar att han befann sig hemma i bostaden tillsammans med sin mamma, Linda Lina, som bor på samma adress. Lina säger att han befann sig

i bostaden under hela kvällen den 28 februari 1986. Han säger att han under kvällens lopp och fram till cirka kl. 01.30 den 1 mars 1986 samtalade med

två personer över telefon. En av personerna var en kollega till honom, en rysk tolk, vid namn Erina Lina tillfrågas om hur han fick kännedom om mordet på Olof Palme. Han säger att han fick detta via radionsut sändningar under natten mellan den 28 februari och den 1 mars 1986. Lina säger att han brukar lyssna på radion efter kl. 24.00 då det nästan enbart spelas musik. Han säger att han brukar arbeta på nätterna och har svårt att koncentrera sig på sitt arbete om det pratas på radion. När han slog på radion fann han till sin förvåning att det spelades seriös

P.K к

Ex 2: Till spaningschefens parmi nr-fold inom avsnitt)

93

Pol-1993-05-14 1300 D6043-01-A Förhör Juri Lina.pdf

musik istället för mer lättsam musik som brukade vara det vanliga. Det visade sig sedan också att Olof Palme hade mördats.

Tillfrågad säger Lina att han varit kritisk mot Olof Palme och dennes poliktik. Han har framfört sina åsikter och han säger att han är kritisk mot allt som har med kommunism och socialism att göra.

Lina uppger, på fråga, att han för egen del tror att det är en KGB agent vid namn Joel Hauka som ligger bakom de uppgifter som framförts om Lina till Palmeutredningen. Nämnde Hauka är statslös och förekom i svensk press för att antal år sedan såsom "47-årige agenten". Lina berättar att nämnde Hauka

spridit uppgifter i finsk press för ett antal år sedan som gick ut på att Lina gripits som misstänkt för mordet på Olof Palme. Dessa uppgifter publicerades i finsk press och Lina säger att han fortfarande har tidningen där uppgifterna finns kvar. Lina berättar vidare att Hauka på alla möjliga olika sätt försökt att skada Lina. Anledningen till detta ska vara att Lina varit så kritisk mot det sovjetiska systemet som han varit.

Förhöret avslutas kl. 13.20.

Förhöret avlyssnat under inspelningens gång och godkänt.

Spookho

Stookhon som ovan

Alud

Ewa--Marie Aghede krinsp


flytja better anvends som fortsättningsblad

Pol-1993-05-14 1300 D6043-01-A Förhör Juri Lina.pdf