Uppslag:D7742-00

Från WPU
Hoppa till navigeringHoppa till sök


SPANINGSUPPSLAG
i grövre brottmål

Avsnitt
Löpande nr
7742-00
Registrerat
1992-10-06
Ad acta
1994-04-11
Avsnittsanteckningar
Uppslagsanteckningar
POLIS BASEBOLLLIGAN,REPOVNING BODEN  
Till SPC
Åter SPC
SPC Noteringar
PTR
PTR Datum
Ant/enhet
Redov/enhetKort sammanfattning
Uppgiftslämnare
Förhöret påbörjat
2017-03-01 11:37
Avslutat


TIPS ANG PALMEMORDET.

Stockholm 871115.

(kvällstid) till krim

Ovanstående datum ringde jouren och ville lämna tips ang Palmemordet.

Han har en kamrat som 145 inkallad som fallskärmsjägare i Karlsborg 1986 Under en tvåveckorsperiod så var regementet uppe på en vinterövning i Bo en under februari månad. Kamraten hade kontakt med en f d polis frin bas balligen, som nu var reservofficer eller något liknande. Denne uppträdde konstigt enligt kamraten. Samma morgon som nyheten kom att Olof Palme mö ats, så avvek (reservofficeren) från övningarna i Boden utan att någon kä till det. Denne varskodde inte någon att han ikte därifrån. kamrat har tänkt på saken och upplevde reservofficerens beteende som und erligt.

Stockholt som oven

D.Gustafzon/ Ins?

Pol-1987-11-16 D7742-00 Tips-Stefan-Svensson FJS.pdf

Förhörsdatum: 2017-03-01, kl. 11.37 Hörd person: JacobsSsSsSs . Förhörsledare: Sven-Åke Blombergsson, Peter Steude Förhörsplats: Polhemsgatan 30, Stockholm

Anledning till förhöret: Hörs som vittne efter ett inkommit tips från [MASKATMASKATM]

Jacob ombads berätta lite om sig själv och han uppgav att han är född och uppväxt i Karlstad och har även studerat där. I[MASKATMASKATMASKATMASKATMASKATMAS] [MASKAT] [MAS]

[MASKATMASKATMASKATMASKATMASKATMASKATMASKATMAS]

På fråga uppgav att han tror att han ryckte in i lumpen i början av juni månad 1985 och ryckte ut i slutet av mars 1986. Jacob låg på [MASKATMAS] och han hade en kapten som hette ([MASKATMASK] [MASK]

[MASKAT] Jacob hade |[MASKATMASKAT] som instruktör. Där som var en legendar. Jacob ininns inte namnet på kompanichefen. Jacob blev gruppbefäl när han kom till FJS vilket alla blev. Jacob var KBS-uttagen på 12 i Karlstad. Han sökte sedan vid mönstringen till FJS.

Jacob till frågas vilka övningar han var på förutom i närheten av Karlsborg och han uppgav att de var på olika platser, men mest i Karlsborg, bl.a. i Norrland. Vid den första övningen, som hette "Chefens övning". landsattes de på Kusträsk. Detta var någon gång i augusti och övningen höll på i en vecka. Denna övning återkom varje år. En annan stor övning hette "Fjärtjägarprov höst" som var i Karlstadtrakten där även Önmarschen var på hösten och som höll på i ett dygn. De hade inga övningar i Stockholm. Däremot gjorde de högvakten i Stockholm. Efter Juluppehållet blev de stationerade vid Boden där de var fram till slutet av mars.

Jacob uppmanas att berätta om slutövningen i Norrland och han uppgav att på den övningen som kom det andra som gjorde repövning och som fyllde upp i de olika grupperna. Jacob tror inte att det var någon som fyllde upp i hans grupp. Jacob minns kvällen då Palme blev mördad och då befann de sig vid polcirkeln. De låg vid Rödupp. De hade fast spaning där. Jacob minns detta väl. Han gick in i tältet och där var en kille som var KBS. För att få rätt tidsangivelse så "kollade" de på radioanläggningen som de hade, på BBC. När Jacob kom in i tältet så satt en kille där med ögon stora som pingpongbollar och sade med skånsk dialekt - Dc har tagit kål på Palme.

Vid delgivning uppgav Jacob att den hette Glada Ankan.

Pol-1987-11-16 D7742-00 Tips-Stefan-Svensson FJS.pdf

Om Jacob minns rätt så var BBC först ut med nyheten. De skruvade upp radion och en engelsk reporter berättade på engelska om attentatet mot Palme. Jacob trodde att de, gruppen, skulle få åka till Stockholm och försvara Sverige.

Jacob tillfrågas varför de lyssnade på BBC och han uppgav att han inte var så insatt i det där med radio cftersom han själv var prickskytt men han tror att de hade att göra med att ställa sina klockor. Det var kring 23-tiden som de hörde detta över radion. De hade inte fått någon order om att lyssna på just BBC. Jacob uppgav att ett befäl vid namn [MASKATM], som var kapten, kom ut till dem dagen efter och kolla till gruppen och lämnade även information om mordet på Palme. Jacob är dock lite osäker på om det var [MASKATM] som var ut dagen efter. Jacob uppgav att fallskärmsjägare tidigare hade varit bchjälpliga vid ubåtskränkningar och därför trodde Jacob att de skulle få åka till Stockholm men det blev inget.

Jacob informeras om att det enligt tipset så skulle Jacob ha pratat om en reservofficer som hade kopplingar till Baseballigan. Jacob vill understyrka att detta är enligt hörsägen. Jacob har hört att det var en person i en annan grupp som hade kopplingar till Bascballigan som det skrivits om i pressen på den tiden. Jacob har inga förstahandsuppgifter på detta utan det pratades om det. Jacob vet inte vad polisen heter. De har träffats när de förberedde olika övningar.

Jacob uppgav att han tror att "polisen" var med på övningen den 28 februari 1986 men träffade själv honom inte under övningen. Jacob är säker på att polisen var med på bussen efter avslutat övning. Jacob såg honom på bussen. [MASKATMASKATMASKATMASKA] [MASKATMASKATMASKATM]. De olika grupperna hade blivit upphämtade vid de olika posteringarna och blev sedan körda till logementet i Boden.

Jacob ombads beskriva nännare polisens åsikter i bussen och Jacob uppgav att polisen [MAS] [MASKATMASKATMASKATMASKATM]

[MASKATMASKA]

[MASK]

Jacob uppgav att övningen höll på i några veckor men att polisen helt plötsligt var försvunnen. Jacob tror att övningen tog slut 2-3 dagar efter den 28 februari. Jacob har inte träffat på polismannen vid något annat tillfälle än i bussen. Jacob tyckte att det var konstigt att han försvann.

Jacob informeras om den information som finns angående Stefan Svenssons militärtjänstgöring 1985-1986. Jacob anser att detta kan stämma. Jacob förevisas en karta, benämnd bilaga A, som visar Kalix och en karta över Överkalix, benämnd bilaga B. Jacob kan inte exakt peka ut den plats där han och hans

Pol-1987-11-16 D7742-00 Tips-Stefan-Svensson FJS.pdf

grupp befann sig men han uppgav att han var två dygn på samma ställe och tittade på en skylt med namnet Rödupp och det var ett par hundra meter norr om Polcirkeln.

Jacob tillfrågas om han känner till någon annan värnpliktig som träffat "polisen" på övningen men han kan inte namnge någon.

Jacob förevisas ett foto, bilaga C, på en person som enligt uppgift skall vara polisen. Jacob uppgav att han tror att den han träffade på bussen skulle vara äldre och mörkare. Fotot i sig säger inget för Jacob. Jacob informeras om att personen heter Stefan Svensson.

Jacob tillfrågas hur många de var i hans grupp och det var 10-11 stycken. Det var tre grupper i varje pluton och totalt tre plutoner. Jacob tror att den reservofficer som omnämnts, polisen, var i andra pluton, kanske i fjärde eller sjätte gruppen. Jacob tillhörde femte gruppen. Polisen var alltså i samma pluton som Jacob. Jacob tillfrågas om det var fler reservofficerare i hans pluton och han uppgav att han inte riktigt vet men han förmodar detta men det var ingen som var i hans grupp.

Jacob uppgav på fråga att han på övningen, där och då, visste att reservofficeraren var polis och hade koppling till Baseballigan.

Avslutningsvis tillfrågas Jacob hur mentaliteten och sammanhållningen var vid FJS och han uppgav att så här i efterhand så var det en av hans bättre tider i hans liv. Han trivdes jättebra och hade många vänner. Flera av dessa umgås han med idag. Befälen var bra och det förekom ingen pennalism, som kanske var mer vanlig vid kustjägarskolan. De värnpliktiga var över lag stabila personer.

Jacob tillfrågas om det pratades om själva händelsen om mordet på Olof Palme och han uppgav att de ”var på tårna”. De pratade om det och alla som var där var ju engagerade i denna typ av frågor, de var motiverade.

Med anledning av att Jacob tidigare nämnt att han trodde att de skulle få åka till Stockholm med anledning av mordet så tillfrågas han om han märkte någon skillnad hos officerarna, om de pratade om det, och han uppgav att det var relativt lite prat om det. Han hade förväntat sig att det skulle vara mer upphaussat. Det var ju en stor händelse men det blev inget "extra". Det var inget som förbereddes för andra insatser. Jacob tillfrågas om han känner till namne|[MASKATMAS] med smeknamnet|[MASKATM] och som är från Karlsborg men Jacob känner inte igen namnet. Han känner inte heller till en grupp vid namn Gustav som skall ha kopplingar till Karlsborg.

Förhöret avslutas kl. 12.11.

Pol-1987-11-16 D7742-00 Tips-Stefan-Svensson FJS.pdf

DELGIVNING

Jacob [MASKAT] delgavs förhöret per telefon den 18 december 2017 och godkände förhöret efter en anmärkning.

Sven-Åke Blombergsson

StfB1

Pol-1987-11-16 D7742-00 Tips-Stefan-Svensson FJS.pdf

Öppna i PMF

[MAS] Per Olof JACOB

[MAS]

[MA]

[MASKA]

Mobil

Per Olof JACOB Gift 1996-06-08

Personnummer Födelsedatum

Namn Mellannamn Efternamn Förnamn Civilstånd Folkbokföringsadress Folkbokföringsdatum Folkbokföringslän Folkbokföringskommun Distrikt Födelsehemort Födelselän Medborgarskap

[MAS]

2017-07-10 01 STOCKHOLMS LÄN

NORRSTRAND 17 VÄRMLANDS LAN 0000-00-00 SVERIGE

Telefoni

Inga abonnemang kopplade till personnummer Kalla: Eniro

Relationer

Pol-1987-11-16 D7742-00 Tips-Stefan-Svensson FJS.pdf

Kalix

Overker

t

Momo

NA

Swarthy

no

ge

Kaskanta

treet

Keuro

Nerd

Arges

Lates

Kource

kollen

Rufoscort

Astyn

cases

Tobi

Vista

Bosby

Parve

Mat

Pon|

Vallalansaari

Haparanda Ve

Valen

Porte

ERA

esh

Google

Kartdata ©2017 Google 5 km

-NATAAN RAYA..

Pol-1987-11-16 D7742-00 Tips-Stefan-Svensson FJS.pdf

Overkalix

Mora

Wat

JV

LO

Yere

men

Vys

fo

B

taske

Made

B

H.

Kurs

B

Pem

A

Olanina

Ho

nus

und

Sven

L

Google

Kartdata ©2017 Google 5 km

Pol-1987-11-16 D7742-00 Tips-Stefan-Svensson FJS.pdf