wpu.nu

Peter Steude

Från wpu.nu
Foto

Plats för foto
Relevans
Utredare
Avsnitt
Har inget eget avsnitt alt. ej angivet
Eget signalement
Ej angivet


Allmänt

Peter Steude

Tjänsteställe 1986:

Tjänstegrad 1986:

I utredningen

Uppslag i wpu

    Anledning Uppslag Registrerad Ad Acta Avsnittsanteckningar Uppslagsanteckningar

FHL Pomn 

A14205-01-B

FHL Pomn 

H22159-00

Hörd: Förhörd, FHL: Förhörsledare, Pomn: Omnämnd, Rel: Relaterar

Bilder