wpu.nu

Peter Steude

Från wpu.nu
Foto

Plats för foto
Relevans
Utredare
Avsnitt
Har inget eget avsnitt alt. ej angivet
Eget signalement
Ej angivet


Allmänt

Peter Steude

Tjänsteställe 1986:

Tjänstegrad 1986:

I utredningen

Uppslag i wpu

    Anledning Uppslag Registrerad Ad Acta Avsnittsanteckningar Uppslagsanteckningar

 [PDF] 

[Liggaren]

FHL Pomn 

A14205-01-B

2020-06-01

Jan Hermansson

 [PDF] 

[Liggaren]

FHL Pomn 

D7742-00

1992-10-06

1994-04-11

 [PDF] 

[Liggaren]

FHL Pomn 

D21659-00-G

2018-10-09

 [PDF] 

[Liggaren]

FHL Pomn 

D21871-01

2019-06-12

 [PDF] 

[Liggaren]

FHL Pomn 

D22353-00

2019-04-18

2019-05-16

Christina Jensen

 [PDF] 

[Liggaren]

FHL Pomn 

D22353-00-C

2019-07-19

 [PDF] 

[Liggaren]

Pomn 

E13-00-J

2019-09-30

Anders Björkman

 [PDF] 

[Liggaren]

FHL Pomn 

E15-00-K

2019-07-19

Lars Jeppsson

 [PDF] 

[Liggaren]

FHL Pomn 

E19-00-J

2018-05-21

Anna Hage

 [PDF] 

[Liggaren]

FHL Pomn 

E63-07-B

2018-06-07

Margareta Engström

 [PDF] 

[Liggaren]

FHL Pomn 

E63-07-G

2019-06-07

Margareta Engström

 [PDF] 

FHL Pomn 

E63-07-H

2020-06-10

Margareta Engström

 [PDF] 

[Liggaren]

FHL Pomn 

E63-15-E

2018-11-09

 [PDF] 

[Liggaren]

FHL Pomn 

E63-27

2018-11-06

Anna Eckerberg

 [PDF] 

[Liggaren]

FHL Pomn 

H21994-06

2018-05-17

Gunnar Ekbergs tid i och kunskap om IB och Stay Behind

 [PDF] 

[Liggaren]

FHL Pomn 

H22159-00

2018-03-08

Ulrika Glaser

 [PDF] 

[Liggaren]

FHL Pomn 

H22159-00-A

2018-04-23

Ulrika Glaser

 [PDF] 

[Liggaren]

FHL Pomn 

H22159-00-B

2018-08-02

Ulrika Glaser

 [PDF] 

[Liggaren]

FHL Pomn 

H22159-05

2018-05-18

Filippa Glaser

Hörd: Förhörd, FHL: Förhörsledare, Pomn: Omnämnd, Rel: Relaterar

Bilder