Uppslag:DC15184-00-B

Från WPU
Hoppa till navigeringHoppa till sök


SPANINGSUPPSLAG
i grövre brottmål

Avsnitt
Löpande nr
15184-00-B
Registrerat
1993-07-27
Ad acta
1993-07-27
Avsnittsanteckningar
OMREG-FR-DC2237-B
Uppslagsanteckningar
FORHOR MED     -D,SLAGN
Till SPC
Åter SPC
SPC Noteringar
PTR
PTR Datum
Ant/enhet
Redov/enhetKort sammanfattning
Med anledning av att ett vykort beslagtogs hans bostad i samband med tullens husrannsakan
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1988-07-19 22:30
Avslutat
1988-07-19 23:08


Protokoll fört vid förhör med köpmannen ÖSTLING, KARL Gustav, Bor . Anställd  . Förhöret hållet den 19 juli 1988 i Östlings bostad med början klockan 2230. Förhörsledare krinsp Ingvar Kjellvås och Lennart Gustafsson. Förhörsvittne krinsp Stellan Akerbring. Bor   . Förhörsvittnet har påkallats av Östling.

Östling informeras om att han skall höras med anledning av att ett vykort beslagtogs hans bostad i samband med tullens husrannsakan.

Östling uppger att han inte har någon aning om vad det är för ett slags vykort förhörsledaren pratar om. Förhörsledaren kommer nu att läsa upp texten på detta kort: Svinet på den andra sidan låter sig fortfarande förfäras av fantombilden. När järnvägsspåret blir allt hetare. Sätt dig snarast i förbindelse med Enskedemannen.

Östling uppger att när han har hört texten läsas upp säger att det säger honom ingenting. För att kunna klarlägga ytterligare vill han se vykortet. Östling uppger att det måste vara något slags missförstånd. Och han säger återigen att skall han kunna komma ihåg det måste han se framsidan.

Östling vill höra texten återigen läsas upp. Förhörsledaren läser upp det för Östling. Efter det att förhörsledaren läst texten återigen kan fortfarande inte östling förstå någonting av det hela. Förhörsledaren berättar nu för Östling vad vykortets framsida föreställer, nämligen en sugga med sex-åtta bröst. Östling börjar då på att komma ihåg vad det hela rör sig om. Han

Pol-1988-07-19 2230 DC15184-00-B Förhör med Carl Östling.pdf

frågar då hur länge vykortet har varit i våran kännedom. Och det hela måste vara ett stort missförstånd. Ock Östling säger att det vykort som kommit till dom senaste tre månaderna.

Förhörsledaren upplyser nu Östling om att kortet är avstämplat i Stockholm Hammarby den 10/6 1988. Östling säger då att han vet vem som har skickat vykortet och att det hela är en, ja anka. Den som skickat brevet är en man vid namn . Därvid till yrket. skall bo på  .

Östling tillfrågas om anledningen till att skickat detta brev till honom. Östling svarar då att det har ingenting med Palmeutredningen att göra. Östling tillfrågas om vad ordet fantombilden betyder i brevet. Östling säger då att det får jag fråga om för att en följd av den allmänna situationen i samhället. Och att det är en följd av dom sista två årens händelser i Sverige.

Östling tillfrågas hur pass väl han känner . Han säger då att är en gammal skolkamrat och god vän. Och är det fortfarande. De håller kontakt med varandra, både oregelbundet och regelbundet. Bla skickar dom julkort till varandra. Östling tillfrågas om har skickat något liknande vykort. Östling säger då att han inte fått något kort/brev från som rör Palmeutredningen. Östling tillägger här att vykortet som han är hörd om idag har ingenting med Palmeutredningen att göra.

Östling tillfrågas om han kände till att brevet/vykortet var beslagtaget. Östling svarar

car då att han inte visste om det pga att vid husrannsakan beslagtogs så stort antal punkter att han hade svårt att överblicka detta.

Dastling är nu absolut säker på att han vet vilket vykort förhörsledarna pratar om och får han se det hela är han övertygad om att han kommer att känna igen det. Östling tillfrågas om han har varit i kontakt med efter det att han fått vykortet. Han säger då att han har varit i kontakt med

Pol-1988-07-19 2230 DC15184-00-B Förhör med Carl Östling.pdf

tidens händelser kring hans person.

Östling tillfrågas om han har tänkt någonting på textens innehåll. Textens innehåll kunde han inte alls förstå. Han skickar själv udda vykort. Dock ej med motsvarande text.

östling tillfrågas om orsaken till att han kunde förstå att det var Almgren som skickat vykortet. Han säger då att med hjälp av framsidan och dess motiv och underskriften Enskedemannen kunde han förstå att det var som skickat vykortet. Östling tillfrågas nu var befinner sig nu. Han säger då att det kan han inte svara på för att han har oregelbunden arbetstid och arbetsplatser. Senast han träffade honom var för cirka en vecka sedan i bostad i F: Förhörsledaren O: Östling

F: Jag frågar dig Kalle, du har hört vad jag har dikterat in på bandet här

vill du bandet uppspelat. Ö: No sir, för helvete. F: Du godkänner bandet som det är? Ö: Yes sir.

Då avslutar vi förhöret klockan 2308.

Stockholm den 19 juli 1988.

Inque pellens

Ingvar Kjellvås Krinsp

Pol-1988-07-19 2230 DC15184-00-B Förhör med Carl Östling.pdf