Uppslag:DGB15302-01-A

Från WPU
Hoppa till navigeringHoppa till sök


SPANINGSUPPSLAG
i grövre brottmål

Avsnitt
Löpande nr
15302-01-A
Registrerat
Ad acta
Ej Ad acta-lagt
Avsnittsanteckningar
Uppslagsanteckningar
Zofia Kron i relation med Bror Perä och bekant med Lasse Lundberg
Till SPC
Åter SPC
SPC Noteringar
PTR
PTR Datum
Ant/enhet
Redov/enhetKort sammanfattning
Zofia Kron i relation med Bror Perä och bekant med Lasse Lundberg
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1993-03-19 13:30
Avslutat


Protokoll fört vid förhör med (       Förhöret hållet på rikskriminalpolisen tisdagen den 16 mars 1993, med början klockan 13.30. Förhöret hållet av krinsp Alf Andersson, utan tillgång av förhörsvittne.

underrättas om att hon skall höras om sin kännedom om en del personer som förekommer i utredningen av mordet på före detta statsministern Olof Palme.

var

Förhöret börjar med att underrättas om att vi först skall tala om hennes bekantskap med    uppger att hon träffade örsta gången (  1986. uppger därom att hon var tillsammans med en väninna som heter ( Det

som träffade då för dem båda okända hade själv förhållande till blev ytterst tillfälligt. På sensommaren 1986 kom att till och från träffa när han kom till hennes arbetsplats som då var företaget ( i och - I    De träffades och umgicks i vart fall till och från, men ( Någongång sommaren 1986 fick vetskap om at tſ i mordet på statsminister Olof Palme.ſ hade frågat utf med anledning av att denne (  hade då förklarat att    hade förklarat för   P.K

om blanketten används som fortsättningsblad

Ex 2. Til spaningschefens pärm nr följd inom avsnitt)

Hao

Pol-1993--03-19-DGB15302-01-A Zofia.pdf

uppger att ſ var trög i sitt berättande och gjorde ingen detaljrik berättelse. Hon tror nu vid eftertanke att ( är dock osäker på sin uppgift. var ej heller intresserad och har således inte ställt några frågor. I På fråga om ( vid något tillfälle har sett na 'vapen, uppger hon att       uppger att med (  säger att vid ett flertal tillfällen (  hade vid något tillfälle (  hade också vid tillfällen      sag

vill också påpeka att de

hade periodvis varit borta veckovis, ibland upp till tre veckor innan han visade sig för någon dag. vill säga att för det mesta bara kom och visade upp sig ibland. Den senaste gången som

och

hade även  därför hade man gjort en gemensam fest i familjerna. endast sett sporadiskt. Senast så var den det vill säga den dag då  hade då kommit ( Tillfrågad varför han kom hade    På frågan om umgänge son hade uppger att hon med ledning av vad hon hitills sagt endast givetvis kan berätta begränsat om vad hade för kontaktytor. har dock vid något enstaka tillfälle, kanske 2-3 gånger, varit med och träffat

som heter som bor på en gata

Trylls ej om blanketten används som fortsattningsblad

Pol-1993--03-19-DGB15302-01-A Zofia.pdf

Han är cirka år, ( samt har ( hår. ( hade då, för flera år sedan, sällskap med  anser att sammanträffade också vid några tillfällen, kanske 86-87, med  som bor på ( är (  . Av en händelse hade och träffat ( även av en ren händelse.

uppger att ( och hans familj var underbara människor som de hade trevlig gemenskap med. På fråga om ytterligare personer uppger att hon inte kan minnas detta, men påmind on en person som heter ( uppgerſ att hon flyktigt känner en person som är ( och kallas förf och son betecknar ( har satt ( med anledning av dennes ( hade varit | och ringde til  Vid tider som höll sig undan på okänd ort hade (  För att ytterligare belysa       uppger att ſ berättat om att (  och ( hade(  kan inte tidsbestämma det men tror att det kunde vara någongång i slutet av 86, möjligen 87, och framåt.

På grund av ſ ointresse förſ så vet hon också mycket lite om dennes förhållande, men har framställt

som ( har vid ett tillfälle sammanträffat med och detta var

underrättas om att det är känt genom I att hade några (   redogör här för att

Pol-1993--03-19-DGB15302-01-A Zofia.pdf

 En av de  som fanns i lägenheten när var där var  tillfrågas om hon känner någon som heter eller ( som haft verifierar att hon känner till I och hans  kan inte erinra sig hur de blev bekanta men de har endast umgåtts på så sätt att de träffats ute på stan, till exempel i på restaurangen ( eller Tillfrågad om hon även känner till.( uppger att hon känner igen      känner till men har inget umgänge med densamme.

tillfrågas om hon känner till någon som heter ( tänker igenom och säger att hon tror att hon har hört namnet och frågar: "Om dom kommer säger att hon tror sig ha hört talas om

och tillfrågas om hon har hört talas om

i sammanhanget och beriktigar att detta är möjligt och talar om att hon Förevisas foton beträffande

foto från

samt men vågar icke göra något utpekande på de gamla fotografierna. På frågor om

haft kontakt eller relationer med eller eller andra inom

uppger att hon är osäker. kan inte minnas något särskilt sammanträffande som hon har varit med om. vill då betona att det har gått mycket lång tid och att frågorna är ytterst besvärliga att svara på utan betänketid. uppger att hon har almanackor hemma med noteringar som hon vill ta del av och därefter ge mera konkreta svar.

tillfrågas om hon kan berätta vad hon sysslade med den dag och den kväll Olof Palme mördades. Kron tänker efter och uppger att hon inte på något sätt kan erinra sig vad hon gjorde under kvällen den 28 februari 1986 och att hon lika

fylse oblanketten används som fortsatt ingatlad

Pol-1993--03-19-DGB15302-01-A Zofia.pdf

lite kan berätta hur hon fick vetskap om att Olof Palme var mördad. ( uppger på fråga att hon inte brukar titta på morgonprogrammen i TV. antar att hon möjligen kan svara på frågan efter att ha tagit fram någon av sina gamla almanackor eller i vart fall får betänketid och kan erinra sig vad hon gjorde och befann sig.

På frågor on(  och Palme i synnerhet, uppger

att hon i samvaro med andra personer endast pratar om alldagliga ting och ( säger att hon är ( vill därmed säga att hon inte heller hört vare sig

eller någon annan här i förhöret omnämnd person uttala sig negativt om statsministern Olof Palme eller någon annan uppsatt person i samhället.

-anteckningarna Förhöret slutade klockan 14.35. tog ej del av förhöret men vill gärna ta del av utskriften och möjligen komplettera med uppgifter från de tidigare i förhöret nämnda almanackorna.

Stockholm som ovan

Manileno ,

Al Andersson Krinsp.

is com banketten används som fortsättningsblad

Ex 2: Till spaningschefens pärn li ne-följd inom avsnitt)

Pol-1993--03-19-DGB15302-01-A Zofia.pdf