wpu.nu

Uppslag:E17-00

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
17-00
Registrerat
1991-01-22
Ad acta
1991-05-21
Uppslagsanteckningar (PU)
reed
Uppslagsanteckningar (wpu)

Uppslag i samma avsnitt:Förhör
Kort sammanfattning
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1986-03-01 00:00
Avslutat


Delsiom upper i förröret att han fått en körnine från Barkarby station till Kunsträdgårder., Stockrolm. Passagerarna var 3 stycken yngre damer. När Delsbom kommer fram till korsningen Sveavägen-Tunnelmatar., måste Delsior:. stanra för rött ljus. Delsborn framförde bilen i det mittre icörfältet. Delsborn säger med nästan full säkerhet att han inte hade någon vil bredvid sie, alltså 1 det vänstra körfältet. Delsborn har uppfattat situationen så att han, när man står för rött ljus iitta åt båda hållen / höger och vänster för att se om det kommer någon trafik utmed Tunnel gatan, i samma stund som Delsborn tittar åt vänster ser Delsborn 3 personer, ett par och en man, stå och samtala med varandra i korser ineen Sveavägen-Tunnelgatan / östra sidan av Sveavägen /. lannen, som Delsborn något senare såg avlossa ett skott mot paret, stod vänd med ryggen mot rasfasader., medan paret stod vänd med ryggen mot Delsborn, Omedelbart som Delsborn stariat färden igen, hör Delsbom en kraftig smäll, som kommer från det håll man sett de 3 personema stått och samtalat. Delsbom, som hunnit ut i korsningen vänder på huvudet samtidigt som han hör ytterligare en stig smäll samt ser en rökflamma från det vapen som mannen med ryggen Vånd mot husfasaden, håller i sin högra hand, riktad mot paret. Vapnet uppfattade Delsboro som ett vapen med ovanligt låne pipa, typ colt. Delaborn ser hur Cannen cox blivit beskjuten fall omkull, samtidigt beger sie den som avloggat skottet springande från platsen, man springer Tunnelgatas i riktning mot Luntmakargatan. Kanr.er. som avlossat skottet var c: 180-185 cm låne. Åldern har ingen uppfattair.com, det erda som Delsborn c&te sie närka var att

forts,

Pol-1986-03-01 0020 E17-00 Anders Delsborn.pdf

Pol-1986-03-01 0020 E17-00 Anders Delsborn.pdf

Delsiom upper i förröret att han fått en körnine från Barkarby station till Kunsträdgårder., Stockrolm. Passagerarna var 3 stycken yngre damer. När Delsbom kommer fram till korsningen Sveavägen-Tunnelmatar., måste Delsior:. stanra för rött ljus. Delsborn framförde bilen i det mittre icörfältet. Delsborn säger med nästan full säkerhet att han inte hade någon vil bredvid sie, alltså 1 det vänstra körfältet. Delsborn har uppfattat situationen så att han, när man står för rött ljus iitta åt båda hållen / höger och vänster för att se om det kommer någon trafik utmed Tunnel gatan, i samma stund som Delsborn tittar åt vänster ser Delsborn 3 personer, ett par och en man, stå och samtala med varandra i korser ineen Sveavägen-Tunnelgatan / östra sidan av Sveavägen /. lannen, som Delsborn något senare såg avlossa ett skott mot paret, stod vänd med ryggen mot rasfasader., medan paret stod vänd med ryggen mot Delsborn, Omedelbart som Delsborn stariat färden igen, hör Delsbom en kraftig smäll, som kommer från det håll man sett de 3 personema stått och samtalat. Delsbom, som hunnit ut i korsningen vänder på huvudet samtidigt som han hör ytterligare en stig smäll samt ser en rökflamma från det vapen som mannen med ryggen Vånd mot husfasaden, håller i sin högra hand, riktad mot paret. Vapnet uppfattade Delsboro som ett vapen med ovanligt låne pipa, typ colt. Delaborn ser hur Cannen cox blivit beskjuten fall omkull, samtidigt beger sie den som avloggat skottet springande från platsen, man springer Tunnelgatas i riktning mot Luntmakargatan. Kanr.er. som avlossat skottet var c: 180-185 cm låne. Åldern har ingen uppfattair.com, det erda som Delsborn c&te sie närka var att

forts,

han inte sprang med en mere mans vighet utan förde się något låna. långsamt i steget. Det som Delsborn uppfattade av mannens klädsel, var att han hade en grå herrhatt samt en gråaktig ulster med svarta stärk. Olstern var av normallängd. Av mannens ansikte uppfattade inte Delsborn någonting p sa att natten var långt nerdraken över pannan.

ACRET AFSLUTAT 1 01.30

he

Tundu

Pol-1986-03-01 0020 E17-00 Anders Delsborn.pdf

Pol-1986-03-01 0020 E17-00 Anders Delsborn.pdf

han inte sprang med en mere mans vighet utan förde się något låna. långsamt i steget. Det som Delsborn uppfattade av mannens klädsel, var att han hade en grå herrhatt samt en gråaktig ulster med svarta stärk. Olstern var av normallängd. Av mannens ansikte uppfattade inte Delsborn någonting p sa att natten var långt nerdraken över pannan.

ACRET AFSLUTAT 1 01.30

he

Tundu