wpu.nu

Uppslag:EAD9976-01

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
9976-01
Registrerat
1993/04/22
Ad acta
1994/04/09
Uppslagsanteckningar (PU)
Uppslagsanteckningar (wpu)

Uppslag i samma avsnitt:

Förhör
Kort sammanfattning
Förhör med Lennart som jobbade i butiken Le Carterie i Skandiahuset mordkvällen
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1986-06-12 13:50
Avslutat


Pol-1986-06-12 1350 EAD9976-01-Förhor-med Lennart-pa-la-carterie.pdf

Avsnitt

Löpande nr

EAD

9976-1-A

RIKSPOLISSTYRELSEN RKP-A2

Vittnesförhör med butiksinnehavarentfnarbetstelefon (Förhöret hållet per telefon onsdagen den 20 oktober med början klockan 09.20.

Förhörsledare: Ann-Sofia Jonsson.är underrättad om att han skall höras angående sina iakttagelser natten då Olof Palme mördades.

bekräftaruppgifter om att han,och en anställd,

fanns i butiken. Man arbetade från tidig morgon till cirka 01.30 den 1 mars. Därefter åkte dom tre gemensamt hem i samma bil.skjutsade hemButiksdörren som vetter ut mot Sveavägen 44 var låst under kvällen. Till och från befanns sig Lennarti skyltfönstret till butiken La Carterie, eftersom han höll på med påskskyltning. Man hade monterat två stycken 2500-watts strålkastare i skyltfönstret vilket gjorde att det var nästan omöjligt att se ut. Det var som att titta in i en spegel.besök i affären av en väninna,och

nnet påför närvarande okänt. Dessa knackade på rutan vid 22-tiden. Dom var då på väg tillskulle följamot hemadressen. Hon följde henne till rulltrappan vid David Bagares gata. Där stod dom en stund och samtalade. Efteråt har man kommit fram till att detta måste ha rört sig om cirka fem minuter innan mordet. ocHhade inte gjort några iakttagelser, inte sett något onormalt. Dom hade skilts åt och hade sedan förmodligen gått tillbaka till affären.minns i vart fall att hon var inne i affären två gånger samma kväll.

Lennarthar för sig att han hörde två smällar men uppfattade dessa som avgassmällar. Först hörde han smällarna, tittade upp och såg i samband med detta

21,-93 HQ

Pol-1986-06-12 1350 EAD9976-01-Förhor-med Lennart-pa-la-carterie.pdf

Pol-1986-06-12 1350 EAD9976-01-Förhor-med Lennart-pa-la-carterie.pdf

Avsnitt

Löpande nr

EAD

9976-1-A

RIKSPOLISSTYRELSEN RKP-A2

Vittnesförhör med butiksinnehavarentfnarbetstelefon (Förhöret hållet per telefon onsdagen den 20 oktober med början klockan 09.20.

Förhörsledare: Ann-Sofia Jonsson.är underrättad om att han skall höras angående sina iakttagelser natten då Olof Palme mördades.

bekräftaruppgifter om att han,och en anställd,

fanns i butiken. Man arbetade från tidig morgon till cirka 01.30 den 1 mars. Därefter åkte dom tre gemensamt hem i samma bil.skjutsade hemButiksdörren som vetter ut mot Sveavägen 44 var låst under kvällen. Till och från befanns sig Lennarti skyltfönstret till butiken La Carterie, eftersom han höll på med påskskyltning. Man hade monterat två stycken 2500-watts strålkastare i skyltfönstret vilket gjorde att det var nästan omöjligt att se ut. Det var som att titta in i en spegel.besök i affären av en väninna,och

nnet påför närvarande okänt. Dessa knackade på rutan vid 22-tiden. Dom var då på väg tillskulle följamot hemadressen. Hon följde henne till rulltrappan vid David Bagares gata. Där stod dom en stund och samtalade. Efteråt har man kommit fram till att detta måste ha rört sig om cirka fem minuter innan mordet. ocHhade inte gjort några iakttagelser, inte sett något onormalt. Dom hade skilts åt och hade sedan förmodligen gått tillbaka till affären.minns i vart fall att hon var inne i affären två gånger samma kväll.

Lennarthar för sig att han hörde två smällar men uppfattade dessa som avgassmällar. Först hörde han smällarna, tittade upp och såg i samband med detta

21,-93 HQ

en bil som i hög fart framfördes på Sveavägen i riktning mot Norrtull. Han drog därför slutsatsen att det var denna bil som avgassmällt. Bilen var av okänt fabrikat, okänd färg. Det var en större bil, typ amerikanare, en vanlig personbil, ingen lastbil eller liknande.

B

Lennartminns inte omvar inne i affären när han hörde smällarna, möjligen stod hon strax innanför dörren.tillfrågas om han gjort några iakttagelser denna kväll, men säger att han inte sett något onormalt.brukar gå ut på Sveavägen för rökpaus. Han minns inte vilka tidpunkter han gjort det under denna kväll, men i vart fall har han inte reagerat för något onormalt.tillfrågas om det brukar röra sig underliga personer i omgivningen eller i affären, men kan inte dra sig till minnes någon. Han berättar om en yngre man i 25-årsåldern, ljus med kopparärrig hy, som brukade komma in och försöka stjäla kassan, men detta förlägger han längre fram i tiden, efter mordet.

Angående affärens lager så ligger detta i samma byggnad.tillfrågas om det finns möjlighet för människor att ta sig in på baksidan av Skandia-huset, och berättar då att det finns en garageport som är bevakad av väktare. När man kör in i garaget så hålls portarna öppna en stund efter, vilket kan ge möjlighet för människor att smita in.har dock aldrig hört att någon obehörig vistats i lokaliteterna. Han har aldrig träffat på någon. Inte heller uteliggare som har smitit in och försökt sova där. Området är TV-bevakat.

Hztillfrågas om det är någonting ytterligare han har att tillägga som kan föra utredningen framåt, några funderingar han haft, och frågar då om Christer Pettersson-ärendet är helt avfört. I samband med detta nämner han, att under 1982 eller 1983 såldeett företag till en man vid namnNär det i samband med Christer Petterssons rättegång skrivits om en/namnteckning och huruvida dennaskulle ha skrivit namnteckningen eller ej, slåsav likheten med namnteckningen i tidningen och namnteckning på det kontrakt som tecknades i samband med försäljningen av företaget.menar att dessa båda är identiskt lika. Med anledning av detta tog han kontakt med polisen i först med en man som han känner, men hänvisades senare till en annan polisman. Till denna polisman överlämnade han troligtvis originalet över kontraktet som skrivits mellanochHan undrar nu om dessa uppgifter finns med i utredningen. (hade vidare försökt nå Christer Petterssons försvarsadvokat men fått veta att denna var på semester.

Pol-1986-06-12 1350 EAD9976-01-Förhor-med Lennart-pa-la-carterie.pdf

Pol-1986-06-12 1350 EAD9976-01-Förhor-med Lennart-pa-la-carterie.pdf

en bil som i hög fart framfördes på Sveavägen i riktning mot Norrtull. Han drog därför slutsatsen att det var denna bil som avgassmällt. Bilen var av okänt fabrikat, okänd färg. Det var en större bil, typ amerikanare, en vanlig personbil, ingen lastbil eller liknande.

B

Lennartminns inte omvar inne i affären när han hörde smällarna, möjligen stod hon strax innanför dörren.tillfrågas om han gjort några iakttagelser denna kväll, men säger att han inte sett något onormalt.brukar gå ut på Sveavägen för rökpaus. Han minns inte vilka tidpunkter han gjort det under denna kväll, men i vart fall har han inte reagerat för något onormalt.tillfrågas om det brukar röra sig underliga personer i omgivningen eller i affären, men kan inte dra sig till minnes någon. Han berättar om en yngre man i 25-årsåldern, ljus med kopparärrig hy, som brukade komma in och försöka stjäla kassan, men detta förlägger han längre fram i tiden, efter mordet.

Angående affärens lager så ligger detta i samma byggnad.tillfrågas om det finns möjlighet för människor att ta sig in på baksidan av Skandia-huset, och berättar då att det finns en garageport som är bevakad av väktare. När man kör in i garaget så hålls portarna öppna en stund efter, vilket kan ge möjlighet för människor att smita in.har dock aldrig hört att någon obehörig vistats i lokaliteterna. Han har aldrig träffat på någon. Inte heller uteliggare som har smitit in och försökt sova där. Området är TV-bevakat.

Hztillfrågas om det är någonting ytterligare han har att tillägga som kan föra utredningen framåt, några funderingar han haft, och frågar då om Christer Pettersson-ärendet är helt avfört. I samband med detta nämner han, att under 1982 eller 1983 såldeett företag till en man vid namnNär det i samband med Christer Petterssons rättegång skrivits om en/namnteckning och huruvida dennaskulle ha skrivit namnteckningen eller ej, slåsav likheten med namnteckningen i tidningen och namnteckning på det kontrakt som tecknades i samband med försäljningen av företaget.menar att dessa båda är identiskt lika. Med anledning av detta tog han kontakt med polisen i först med en man som han känner, men hänvisades senare till en annan polisman. Till denna polisman överlämnade han troligtvis originalet över kontraktet som skrivits mellanochHan undrar nu om dessa uppgifter finns med i utredningen. (hade vidare försökt nå Christer Petterssons försvarsadvokat men fått veta att denna var på semester.

vet attdrev butiken han köpte avi cirka två år. Därefter gick den i konkurs ochmedflyttade tillån dom tidigare kom ifrån. Därefter flyt

skilde sig och är sedan några år omgift.tror att han kan plocka fram identitet på dennaom det hlir nödvändigt

Förhöret slut klockan 09.50.

Ann-Sofia Jonsson Krinsp.

Utskriftsdatum 1993-10-25/EÅ

Förhöret uppläst och godkänt 93-10-27 /AJ

Pol-1986-06-12 1350 EAD9976-01-Förhor-med Lennart-pa-la-carterie.pdf

Pol-1986-06-12 1350 EAD9976-01-Förhor-med Lennart-pa-la-carterie.pdf

vet attdrev butiken han köpte avi cirka två år. Därefter gick den i konkurs ochmedflyttade tillån dom tidigare kom ifrån. Därefter flyt

skilde sig och är sedan några år omgift.tror att han kan plocka fram identitet på dennaom det hlir nödvändigt

Förhöret slut klockan 09.50.

Ann-Sofia Jonsson Krinsp.

Utskriftsdatum 1993-10-25/EÅ

Förhöret uppläst och godkänt 93-10-27 /AJ

Protokoll över vittnesförhör med

Lennart

9

2

tfn Förhöret hållet på telefon den 12 juni 1986 med början klockan 13.50. Arbetsplats La Carterie AB, Sveavägen 44, Stockholm, tfn Förhörsledare: Krinsp E Skoglund. Inspelat på kassett.

Förhörsledare

Lennart

Vi har pratat lite grand inledningsvis här innan bandet kopplades på?

A: Mm.


F:
A: Vilka lokaler ni använder i stora Skandiahuset, kan du berätta? Jaa, först är de ju då på Sveavägen 44, de är övre plan, sen har vi en källare därtill. Och till de hör också ett lagerutrymme. Går man från de lagret ut till dom övriga lagrena, då får man passera branddörren. Mm, och adressen de är alltså på Luntmakargatan ni går in alltså då? Våran leveransadress är Luntmakargatan, ja. Och likaså om vi kör ner bilarna.


F:
A:


F: Och den är nummer 19 och .....?
A: 19 till 31 står det på skylten.


F: J
A: Är det någon speciell dörr som du direkt kan säga här som ni använder er utav? Är det många dörrar eller är de bara en eller två? A. Äähm, om vi kör in bilen då får vi först (ohörbart) här uppe vid gallergrinden.


F: Då säger ni till? J
a, då trycker vi på knappen och berättar vem vi är, så vi kommer in.

A.

Pol-1986-06-12 1350 EAD9976-01-Förhor-med Lennart-pa-la-carterie.pdf

Pol-1986-06-12 1350 EAD9976-01-Förhor-med Lennart-pa-la-carterie.pdf

Protokoll över vittnesförhör med

Lennart

9

2

tfn Förhöret hållet på telefon den 12 juni 1986 med början klockan 13.50. Arbetsplats La Carterie AB, Sveavägen 44, Stockholm, tfn Förhörsledare: Krinsp E Skoglund. Inspelat på kassett.

Förhörsledare

Lennart

Vi har pratat lite grand inledningsvis här innan bandet kopplades på?

A: Mm.


F:
A: Vilka lokaler ni använder i stora Skandiahuset, kan du berätta? Jaa, först är de ju då på Sveavägen 44, de är övre plan, sen har vi en källare därtill. Och till de hör också ett lagerutrymme. Går man från de lagret ut till dom övriga lagrena, då får man passera branddörren. Mm, och adressen de är alltså på Luntmakargatan ni går in alltså då? Våran leveransadress är Luntmakargatan, ja. Och likaså om vi kör ner bilarna.


F:
A:


F: Och den är nummer 19 och .....?
A: 19 till 31 står det på skylten.


F: J
A: Är det någon speciell dörr som du direkt kan säga här som ni använder er utav? Är det många dörrar eller är de bara en eller två? A. Äähm, om vi kör in bilen då får vi först (ohörbart) här uppe vid gallergrinden.


F: Då säger ni till? J
a, då trycker vi på knappen och berättar vem vi är, så vi kommer in.

A.

F:
A: Då hör Securitasvakterna inne i stora Skandiahuset detta? Jaa, dom får en signal och då frågar dom i princip "vem och vad man vill.!


F: Jah
a.

Om ni inte har bil och ska ner i garaget finns de någon annan

dörr också? A. Neeej, inte som vi kan Ja, vi kan ju säga till vakten ändå,

men nu går vi aldrig den vägen om vi inte har bil va'. F: Nej. Och då är det samma system, även om ni inte bilburna?
A: Ja, man måste trycka om man inte hör till personalen i Skandiahuset. För dom har ett kort som dom sätter i i en sån här dosa.


F: Men ni har ingen nyckel då?
A: Nej.


F: Nej.
A: Vi har ingen garageplats, men däremot får vi använda den på kvällarna.


F: J
A: A.


F: Eller vi får använda garaget på kvällarn
A: Så alltid när ni ska in i dom här lokalerna måste ni trycka på knappen och då svarar en Securitasvakt och ni presenterar er och säger ärende och så vidare och så vidare? Jaa, om vi kommer med bil inte annars. För annars går vi ju in genom ytterdörren till butiken. Jaa, till er butik, ja? A.


F: J
A: A. För jag vet aldrig att jag har gått in den vägen.


F: Nehej.
A: (Pratar i mun) ..... meter längre.


F: Hur är det då då, om ni går från butiken då och ner i utrymmen
A: hur gör ni då? A. Då är det ingenting för de är bara en trapp ner. Och sen då om vi kommer fram till -, för de måste vara den här branddörren dom pratar om.


F: Är den grön?
A: Jaa.


F:
A.

Jaha. De är den gröna. Och den sitter alltså ett sånt här larm på om den står öppen.

Pol-1986-06-12 1350 EAD9976-01-Förhor-med Lennart-pa-la-carterie.pdf

Pol-1986-06-12 1350 EAD9976-01-Förhor-med Lennart-pa-la-carterie.pdf

F:
A: Då hör Securitasvakterna inne i stora Skandiahuset detta? Jaa, dom får en signal och då frågar dom i princip "vem och vad man vill.!


F: Jah
a.

Om ni inte har bil och ska ner i garaget finns de någon annan

dörr också? A. Neeej, inte som vi kan Ja, vi kan ju säga till vakten ändå,

men nu går vi aldrig den vägen om vi inte har bil va'. F: Nej. Och då är det samma system, även om ni inte bilburna?
A: Ja, man måste trycka om man inte hör till personalen i Skandiahuset. För dom har ett kort som dom sätter i i en sån här dosa.


F: Men ni har ingen nyckel då?
A: Nej.


F: Nej.
A: Vi har ingen garageplats, men däremot får vi använda den på kvällarna.


F: J
A: A.


F: Eller vi får använda garaget på kvällarn
A: Så alltid när ni ska in i dom här lokalerna måste ni trycka på knappen och då svarar en Securitasvakt och ni presenterar er och säger ärende och så vidare och så vidare? Jaa, om vi kommer med bil inte annars. För annars går vi ju in genom ytterdörren till butiken. Jaa, till er butik, ja? A.


F: J
A: A. För jag vet aldrig att jag har gått in den vägen.


F: Nehej.
A: (Pratar i mun) ..... meter längre.


F: Hur är det då då, om ni går från butiken då och ner i utrymmen
A: hur gör ni då? A. Då är det ingenting för de är bara en trapp ner. Och sen då om vi kommer fram till -, för de måste vara den här branddörren dom pratar om.


F: Är den grön?
A: Jaa.


F:
A.

Jaha. De är den gröna. Och den sitter alltså ett sånt här larm på om den står öppen.

F: Jah
A: A. om den Men den stänger dom uppifrån. - för de är ett magnetlås blir uppställd på kvällen.


F: Jah
A: A. För den ska stängas vid 16.00, tror jag de är när man stänger den.


F: Så man kommer alltså inte in efter 16.00 då? I garaget kommer du in, men inte sen vidare in i lokalern
A: A.


F: Nej.
A:


F:
A: För där sitter också en sån här knappdosa som man får trycka och berätta vad man är för en. Mm. Men de facto: ingen utav er har nyckel, varken du själv, som är eller Neej. Ingen har nyckel till -, då är de garageporten igen. För till den här gröna dörren, där har vi en knapp inne på vårt lager som vi bara trycker på. Och de gör då att -? Dörren går att öppna. Jaha. Från utsidan.


F:
A:


F:
A:


F: Jah
A: Jag har själv inte varit på plats, kan du förklara vart du kommer nu då genom den här branddörren gröna dörren? A. Jaa, (ohörbart). f. Hur långt kan du komma? Kan du komma in i Skandias egna lokaler? A. Jaa, nu måste jag tänka här. Hur kan man komma Jo, de kan man ju. För de går ju kulvertar genom hela huset. f. Jaha. A. Så de är helt möjligt, men sen törs inte jag säga om man -, hur det är med låsningen på övriga dörrar. Men det finns ju alltid nödutgångar överallt, så att dom måste man ju kunna komma igenom.


F: Jag förstår.
A. Men det där är ju ingenting man tänker på när man springer här.

Pol-1986-06-12 1350 EAD9976-01-Förhor-med Lennart-pa-la-carterie.pdf

Pol-1986-06-12 1350 EAD9976-01-Förhor-med Lennart-pa-la-carterie.pdf

F: Jah
A: A. om den Men den stänger dom uppifrån. - för de är ett magnetlås blir uppställd på kvällen.


F: Jah
A: A. För den ska stängas vid 16.00, tror jag de är när man stänger den.


F: Så man kommer alltså inte in efter 16.00 då? I garaget kommer du in, men inte sen vidare in i lokalern
A: A.


F: Nej.
A:


F:
A: För där sitter också en sån här knappdosa som man får trycka och berätta vad man är för en. Mm. Men de facto: ingen utav er har nyckel, varken du själv, som är eller Neej. Ingen har nyckel till -, då är de garageporten igen. För till den här gröna dörren, där har vi en knapp inne på vårt lager som vi bara trycker på. Och de gör då att -? Dörren går att öppna. Jaha. Från utsidan.


F:
A:


F:
A:


F: Jah
A: Jag har själv inte varit på plats, kan du förklara vart du kommer nu då genom den här branddörren gröna dörren? A. Jaa, (ohörbart). f. Hur långt kan du komma? Kan du komma in i Skandias egna lokaler? A. Jaa, nu måste jag tänka här. Hur kan man komma Jo, de kan man ju. För de går ju kulvertar genom hela huset. f. Jaha. A. Så de är helt möjligt, men sen törs inte jag säga om man -, hur det är med låsningen på övriga dörrar. Men det finns ju alltid nödutgångar överallt, så att dom måste man ju kunna komma igenom.


F: Jag förstår.
A. Men det där är ju ingenting man tänker på när man springer här.

F: Nej.
A: Vi springer till vårt lager och gör de vi ska och sen tillbaka igen.


F: J
A: A.


F:
A: Och för att komma till vårt lager när vi har kommit igenom den gröna dörren, då behöver vi inte gå igenom nån mera låst dörr. Nehej, då förstår jag. Och då vill jag fråga dig, hur var det fredagkvällen den 28 februari? Om vi gick ut genom den här dörren? Jaa, ni-, du nämnde här inledningsvis att både du själv, och även arbetade från tidigt på morgonen till sent in på natten till den 1 mars? Jaa, och jag tror vi jobbade till halv ett, men de kan jag ju höra med dom andra.


F:
A:


F:
A:


F: 00.30? Det finns nog förresten uppgivet. För att dom var ju här tidigare. För att de är ju några månader sen nu. Polisen har alltså frågat? Ja
A: Dig? Neej.. A.


F:
A:


F:
A: Neej, A. Var de en kille inne och prata med här.


F: Jah
A: A.


F: De var bra precis en månad efter. Jag förstår. Under den så kallade dörrknackningen då? Ja
A: Nä, för vi var faktiskt lite undrande att dom inte hörde av sig tidigare. A.


F: Mm.
A: För att vi var ju här och de var ju upplyst.


F: Ja
a.

A.

Och vi har ju såna här stora halogenlampor i fönstret, så man ser tyvärr inte så mycket ut. Jaha.

F.

Pol-1986-06-12 1350 EAD9976-01-Förhor-med Lennart-pa-la-carterie.pdf

Pol-1986-06-12 1350 EAD9976-01-Förhor-med Lennart-pa-la-carterie.pdf

F: Nej.
A: Vi springer till vårt lager och gör de vi ska och sen tillbaka igen.


F: J
A: A.


F:
A: Och för att komma till vårt lager när vi har kommit igenom den gröna dörren, då behöver vi inte gå igenom nån mera låst dörr. Nehej, då förstår jag. Och då vill jag fråga dig, hur var det fredagkvällen den 28 februari? Om vi gick ut genom den här dörren? Jaa, ni-, du nämnde här inledningsvis att både du själv, och även arbetade från tidigt på morgonen till sent in på natten till den 1 mars? Jaa, och jag tror vi jobbade till halv ett, men de kan jag ju höra med dom andra.


F:
A:


F:
A:


F: 00.30? Det finns nog förresten uppgivet. För att dom var ju här tidigare. För att de är ju några månader sen nu. Polisen har alltså frågat? Ja
A: Dig? Neej.. A.


F:
A:


F:
A: Neej, A. Var de en kille inne och prata med här.


F: Jah
A: A.


F: De var bra precis en månad efter. Jag förstår. Under den så kallade dörrknackningen då? Ja
A: Nä, för vi var faktiskt lite undrande att dom inte hörde av sig tidigare. A.


F: Mm.
A: För att vi var ju här och de var ju upplyst.


F: Ja
a.

A.

Och vi har ju såna här stora halogenlampor i fönstret, så man ser tyvärr inte så mycket ut. Jaha.

F.

A: För att jag satt i skyltfönstret nästan hela kvällen. För jag höll på just och skylta men jag såg För att sätter man sig nära fönstret och tittar då ser man ut, 9 men inte annars.


F: J
A: Innan vi kommer in på själva mordhändelsen eventuellt vad du kan ha sett av de. Var ni ner i det här utrymmet någon gång under kvällen? Om vi passerade den gröna branddörren? Ja. A.


F:
A: De skulle jag tro i och med att vi har vårt säsongslager utanför där, där påsken (?)..finns. Och då var vi säkert ute och hämta. Men de är ingenting sånt där som jag kan säga om vi var klockan nio eller tio eller Eller ännu senare? -För vi var säkert flera gånger.


F:
A:


F: Jah
A: A. Har jag en känsla av.


F: Ni hade alltså som vi säger "struligt" för ni skulle skylta på något sätt i affären?
A: Vi hade?


F: Skyltning eller liknande?
A: Vi höll på och skylta inför påsken.


F: J
A: och då måste ni ha vissa saker som ni förvarar i dom här utrymmena? A. Ja, just de. De är alla. påsksaker då.


F: J
A: så besöken kan ha skett ganska så sent då i de här uttrymmena? A. Ja, vad ska jag kunna tänka mig. Man hämtar ju i och för sig upp de första man gör innan man börjar skylta, men sen kan de ju fattas nånting man vet att man har på lagret och då rusar man ju dit igen. Mm. Men man försöker att ta så mycket som möjligt på en gång för och slippa springa allt för många gånger. För de är ju dock en 75 meter bort.


F:
A.

Pol-1986-06-12 1350 EAD9976-01-Förhor-med Lennart-pa-la-carterie.pdf

Pol-1986-06-12 1350 EAD9976-01-Förhor-med Lennart-pa-la-carterie.pdf

A: För att jag satt i skyltfönstret nästan hela kvällen. För jag höll på just och skylta men jag såg För att sätter man sig nära fönstret och tittar då ser man ut, 9 men inte annars.


F: J
A: Innan vi kommer in på själva mordhändelsen eventuellt vad du kan ha sett av de. Var ni ner i det här utrymmet någon gång under kvällen? Om vi passerade den gröna branddörren? Ja. A.


F:
A: De skulle jag tro i och med att vi har vårt säsongslager utanför där, där påsken (?)..finns. Och då var vi säkert ute och hämta. Men de är ingenting sånt där som jag kan säga om vi var klockan nio eller tio eller Eller ännu senare? -För vi var säkert flera gånger.


F:
A:


F: Jah
A: A. Har jag en känsla av.


F: Ni hade alltså som vi säger "struligt" för ni skulle skylta på något sätt i affären?
A: Vi hade?


F: Skyltning eller liknande?
A: Vi höll på och skylta inför påsken.


F: J
A: och då måste ni ha vissa saker som ni förvarar i dom här utrymmena? A. Ja, just de. De är alla. påsksaker då.


F: J
A: så besöken kan ha skett ganska så sent då i de här uttrymmena? A. Ja, vad ska jag kunna tänka mig. Man hämtar ju i och för sig upp de första man gör innan man börjar skylta, men sen kan de ju fattas nånting man vet att man har på lagret och då rusar man ju dit igen. Mm. Men man försöker att ta så mycket som möjligt på en gång för och slippa springa allt för många gånger. För de är ju dock en 75 meter bort.


F:
A.

F:
A:


F: Jag förstår dig. Det är alltså ingen omöjlighet med andr
A: att ni kan ha varit i dom här utrymmena - ? Nehej. -Och kanske då utlöst någon form av larm på något sätt? Nej, jag fattar inte vad vi skulle kunna ha utlöst för larm. De där måste jag få mera klarlagt för mig, vilken dörr skulle vara larmad. För då kan jag svara på om vi kan ha gjort det eller om vi inte har gjort det. Ja, då kan vi säga att vi återkommer om de kanske? A. A. Jaa.


F: Då vill jag fråga dig, gjorde du själv några iakttagelser beträffande tidpunkten kring det här mordet på statsminister Palme?
A: Neej, för jag såg inte statsministern och har jag gjort de då kanske man har reagerat i och med att de är inte långt ifrån.


F: Neej:
A: Och sen hade vi en granne från där vi bodde förut som var inne här. Ja, straxt före. För hon var på väg med hem som bor på


F: Jah
A: Hur fick du själv vetskap om mordet? A. De fick jag veta på radion klockan 07.00 morgonen därefter.


F: På så vis.
A: Däremot att nånting hände. För att jag sa till här "de var hemskt vad dom kör", sa jag. För då kom de tre bilar nerför Sveavägen och då trodde jag de var såna här avgasbangar.


F: Mm.
A: Så jag bara kommenterade de helt ytligt.


F: Jah
A: A. Men sen då när vi körde runt upp hem då var det avspärrat, då sa jag "de var nog nån som vart skjuten här" eller nånting i den stilen.


F: Mm.
A: Men sen räknar man väl kanske inte med att det var statsministern. För de hörde vi först på radion på morgonen.


F: En avslutande fråg
a, kan du då höra med

och med den om dom har något minne av den här aktuella kvällen?

Pol-1986-06-12 1350 EAD9976-01-Förhor-med Lennart-pa-la-carterie.pdf

Pol-1986-06-12 1350 EAD9976-01-Förhor-med Lennart-pa-la-carterie.pdf

F:
A:


F: Jag förstår dig. Det är alltså ingen omöjlighet med andr
A: att ni kan ha varit i dom här utrymmena - ? Nehej. -Och kanske då utlöst någon form av larm på något sätt? Nej, jag fattar inte vad vi skulle kunna ha utlöst för larm. De där måste jag få mera klarlagt för mig, vilken dörr skulle vara larmad. För då kan jag svara på om vi kan ha gjort det eller om vi inte har gjort det. Ja, då kan vi säga att vi återkommer om de kanske? A. A. Jaa.


F: Då vill jag fråga dig, gjorde du själv några iakttagelser beträffande tidpunkten kring det här mordet på statsminister Palme?
A: Neej, för jag såg inte statsministern och har jag gjort de då kanske man har reagerat i och med att de är inte långt ifrån.


F: Neej:
A: Och sen hade vi en granne från där vi bodde förut som var inne här. Ja, straxt före. För hon var på väg med hem som bor på


F: Jah
A: Hur fick du själv vetskap om mordet? A. De fick jag veta på radion klockan 07.00 morgonen därefter.


F: På så vis.
A: Däremot att nånting hände. För att jag sa till här "de var hemskt vad dom kör", sa jag. För då kom de tre bilar nerför Sveavägen och då trodde jag de var såna här avgasbangar.


F: Mm.
A: Så jag bara kommenterade de helt ytligt.


F: Jah
A: A. Men sen då när vi körde runt upp hem då var det avspärrat, då sa jag "de var nog nån som vart skjuten här" eller nånting i den stilen.


F: Mm.
A: Men sen räknar man väl kanske inte med att det var statsministern. För de hörde vi först på radion på morgonen.


F: En avslutande fråg
a, kan du då höra med

och med den om dom har något minne av den här aktuella kvällen?

F:
A:


F:
A.

f.

A.

jag tänker nu på lagerutrymmena? Något speciellt? Ja, att jag har vart på lagret de är jag ju helt säker på. Ja, men om - Och ut ur lokalen de kan vem som helst komma. De ska man ju också vara medveten om. Ja. Även om dom har gömt sig här inne va', så de är ju bara ett vanligt patent: -.. Nej, jo, patentlås heter det med ett vred som man öppnar. Vred, jA: Alltså genom bakvägen. Bra. Men då återkommer jag eller min kollega Petrell om närmare information -


F:
A:


F:
A: Mm.


F:
A: -Beträffande vilken dörr som avses. Ja, just det. För att fråga då om de är den gröna dörren jämte vår ingång till lagret. Ja. För då vet jag exakt vad de är.


F:
A:


F: Br
A: A. För det är den enda som jag har sett eller som jag vet att är brandlarmad.


F: Jah
A: A.


F:
A: Eller -, ja, de är väl allihopa för det finns ju vissa såna här brandskott om man säger i huset. Jaha. Och dom dörrarna har dom ju ledning till då, så dom ser vilken dörr som står öppen. De vet jag för de har dom sagt, att "går ni igenom så får ni inte låta dom stå öppna." För att då får dom springa hela vägen igenom. Ja, men då tackar jag dig! Till sist de här, de är de här man menar? Ja, vi kan kanske alltså gemensamt undersöka vilken dörr. nu som ni använder?


F:
A:


F:
A.

Mm.

Pol-1986-06-12 1350 EAD9976-01-Förhor-med Lennart-pa-la-carterie.pdf

Pol-1986-06-12 1350 EAD9976-01-Förhor-med Lennart-pa-la-carterie.pdf

F:
A:


F:
A.

f.

A.

jag tänker nu på lagerutrymmena? Något speciellt? Ja, att jag har vart på lagret de är jag ju helt säker på. Ja, men om - Och ut ur lokalen de kan vem som helst komma. De ska man ju också vara medveten om. Ja. Även om dom har gömt sig här inne va', så de är ju bara ett vanligt patent: -.. Nej, jo, patentlås heter det med ett vred som man öppnar. Vred, jA: Alltså genom bakvägen. Bra. Men då återkommer jag eller min kollega Petrell om närmare information -


F:
A:


F:
A: Mm.


F:
A: -Beträffande vilken dörr som avses. Ja, just det. För att fråga då om de är den gröna dörren jämte vår ingång till lagret. Ja. För då vet jag exakt vad de är.


F:
A:


F: Br
A: A. För det är den enda som jag har sett eller som jag vet att är brandlarmad.


F: Jah
A: A.


F:
A: Eller -, ja, de är väl allihopa för det finns ju vissa såna här brandskott om man säger i huset. Jaha. Och dom dörrarna har dom ju ledning till då, så dom ser vilken dörr som står öppen. De vet jag för de har dom sagt, att "går ni igenom så får ni inte låta dom stå öppna." För att då får dom springa hela vägen igenom. Ja, men då tackar jag dig! Till sist de här, de är de här man menar? Ja, vi kan kanske alltså gemensamt undersöka vilken dörr. nu som ni använder?


F:
A:


F:
A.

Mm.

F. Och vilken dörr som nu Securitas och Skandia avser. A. (Chörbart). F. Jag får tacka dig. A. De är bra, tack hej. F. Hej.

Förhöret avslutas då klockan 14.00.

Stockholm som ovan

E Skoglund Krinsp

1986-07-29

4041/LS

Pol-1986-06-12 1350 EAD9976-01-Förhor-med Lennart-pa-la-carterie.pdf

Pol-1986-06-12 1350 EAD9976-01-Förhor-med Lennart-pa-la-carterie.pdf

F. Och vilken dörr som nu Securitas och Skandia avser. A. (Chörbart). F. Jag får tacka dig. A. De är bra, tack hej. F. Hej.

Förhöret avslutas då klockan 14.00.

Stockholm som ovan

E Skoglund Krinsp

1986-07-29

4041/LS