Stig Engström

Från WPU
Hoppa till navigeringHoppa till sök


Foto

Andra kända namn

SE
Engström
Skandiamannen


Relevans
Engström har befunnit sig på, eller mycket nära, mordplatsen på aktuell tidpunkt men hans roll är mycket oklar. Enligt egen utsago var han ett fåtal meter från paret Palme i skottögonblicket och tog en stor roll i återupplivningsförsöken och vbf av signalement från LP. Pga hans iakttagelser av LJ, YNs iakttagelser av den springande mannen, samt hans egna medvetna lögner finns skäl att misstänka att han kan vara gärningsmannen. Andra vittnar om att han kom till platsen betydligt senare och var ett mer avlägset vittne. Enligt CÅ Krister Petersson är SE en person man inte kommer runt. Eftersom SE är avliden lades förundersökningen ner 2020-06-10.
Avsnitt
Eget signalement
Ej angivet


Allmänt

Stig Folke Wilhelm Engström, även känd som Skandiamannen, är den man som Palmeutredningen pekade ut som misstänkt för mordet på Olof Palme då förundersökningen lades ner 2020-07-10.

Engström föddes 26 februari 1934 i Bombay, Indien. Hans far Folke Engström jobbade som maskinspecialist hos Ivar Kreuger. Hans mor Ruth Engström var modist, och levde till 111 år, och 70 dagars ålder, vilket var den äldsta då levande svensken. Engström bodde kvar i Indien till 1948 då han flyttade tillbaka till Sverige. 195X flyttade föräldrarna tillbaka till Indien medans... Engström utvecklade från 198X ett tilltagande alkoholberoende. Engström utbildade sig till grafisk formgivare och arbetade på Skandia, Sveavägen 44, från 196X. Engström avled år 2000 till följd av en överdos av sömntabletter.


Engström hade planerat en skidresa till Idre, med avresa 1 mars 1986. Han hade lovat att vara färdig med vissa arbetsuppgifter och behövde då jobba över för att hinna med det innan semestern. Engström var tecknare, och uppgav att det är ett svårplanerat arbete.

På brottsplatsen

Den 28 februari 1986 jobbade Engström över på sitt kontor i Skandiahuset. Kontoret är beläget mot Luntmakargatan. Skandiahuset har sin huvudentré på Sveavägen 44, strax norr om mordplatsen. I huvudentrén finns en reception, i vilken det sitter vakter som Skandia hyrt in av Securitas. Under dygnet 28 februari - 1 mars arbetade Hans Olofsson, Anna-Lisa Gahn och Anette Kohut.

Engström stämplade ut från sitt arbete kl 23:20 (korrigerad tid). Han bytte några ord med Securitas-vakterna innan han gick ut. Enligt sin egen utsaga höll han på att springa på den skjutne Palme. <fyll på massor här>

I utredningen

En elefant som tycker att Polisen inte är så bra på pussel

Teorier

Det finns många teorier om Stig Engström. Han kan vara ett vittne som överdrivit sin insats - han kan också vara gärningsman. Han kan vara ett vittne som vet att något ska hända. Han kan vara ensam gärningsman, eller en del av en konspiration.


Resten av denna artikel är länkar till det material som finns registrerat på Stig Engström i wpu.nu.

Avsnitt

Förhör med och om Stig Engström ligger under avsnittet E63 i utredningen. Följande finns registrerat under detta avsnitt:

 • E63-00 (1991-01-21, 1986-03-01 Engström inkommer med vittnessuppgifter från mordplatsen. Engström EA9982,EAF2520 63-48 Anteckningar, Ad acta lagt 1991-09-17 öppnat igen 2017-09-04 AA)
 • E63-00-A (2018-10-11, 2018-08-31 Stig Engström lämnar kompletterande uppgifter till tidigare lämnat)
 • E63-00-B (2018-10-11, 1986-03-11 Förhör med Stig Engström)
 • E63-00-C (2018-10-11, 1986-04-25 Kompletterande förhör mec  )
 • E63-00-D (2018-10-11, 1986-05-29 Samtal med   för att utröna identitet på en  )
 • E63-01 (1992-01-15, 1987-02-09 PM av Håkan Ström rörande Yvonne Nieminen och Stig Engström)
 • E63-02 (1992-02-03, 1992-01-15 ■■■■■■■■■■ inkommer med tidningsartikel rörande ■■■■■■■■■■■■■■ samt ett dokument avseende förehavanden Skandia)
 • E63-03 (1992-05-20, 1992 Intervju med   I tidningen Skydd & Säkerhet nr 5 1992.)
 • E63-03-A (2019-01-07, 2019-01-04 Samtal med Jan Arvidsson som skrev artikeln om Stig Engström i tidsskriften Skvdd och Säkerhet 1992.)
 • E63-04 (2000-05-11, 1999-20-15 inkommer med begäran att få kopia av en redogörelse skriven av som sänt Palmeutredningen. DNR:327-99)
 • E63-04-A (2000-05-11, 2000-01-24 Svar Till   om att aktuell handling inte går att återfinna)
 • E63-04-B (2014-09-08, 2014-02-28     ringer på årsdagen och villl beratta att han tidigare hört av sig till Palmegruppen detta I anledning av att han var en nara kamrat til     som berattat och skrivit en rapport om sitt handlande på platsen.)
 • E63-04-C (2018-05-22, 2018-01-05 Tiänsteanteckning avseende förhör med  .)
 • E63-04-D (2018-06-05, 2018-01-08   inkommer med komplettering till sitt CV-)
 • E63-05 (2015-11-06, 2015-11-06 Journalisten tror sig veta att berättelse aldrig nådde PU utan skickades direkt till som aldrig vbf det hit Uppgifterna framkom efter att)
 • E63-05-A (2017-09-29, 2017-09-29 Förhör med Thomas Pettersson)
 • E63-05-B (2017-10-03, 2017-10-03 Komplettering till förhör från Thomas Pettersson)
 • E63-05-C (2018-02-26, 2017-04-15 io000000000000 inkommer med information rörandet enffn d UÖ K)
 • E63-05-D (2018-05-18, 2018-05-17 inkommer med reportage om som ska publiceras I tidsskriften Filter nästkommande vecka)
 • E63-05-E (2019-03-01, 2019-02-27 Artikel I Tidningen Filter som är skriven av   Thomas Pettersson)
 • E63-05-F (2019-11-26, 2019-11-26 E-post från med överblivet material som inte kom med i hans bok)
 • E63-06 (2017-04-27, 2017-04-20 inkommer med information om att han oct efterforskat om)
 • E63-06-A (2018-02-01, 2017-10-05   inkommer med komplettering Ul tidigare tips.)
 • E63-06-B (2020-02-20, 2020-01-24 Telefonsamtal mec   gällande olika hypoteser.)
 • E63-06-C (2020-02-28, 2020-01-24 Skrivelse från)
 • E63-07 (2017-09-07, 2017-09-07 Förhör med Stig Engströms ex. Fru Matgareta)
 • E63-07-A (2017-10-25, 2017-10-25 Förhör med)
 • E63-07-B (2018-06-07, 2018-05-21 Förhör med  )
 • E63-07-C (2018-06-20, 2018-03-14 Fråga till   rörande tomtköp på Muskö.)
 • E63-07-E (2019-01-11, 2018-11-15 Forhör mec)
 • E63-07-F (2019-01-11, 2019-01-10 Samtal med)
 • E63-07-G (2019-06-07, 2019-05-28 Förhör med om =: e-postadress)
 • E63-07-H (2020-06-10, 2019-08-29 Förhör med Margareta fd Engström)
 • E63-08 (2017-11-27, 2017-09-26 PMI över samtal med Håkan Ström)
 • E63-08-A (2018-12-21, 2018-11-12 Förhör med Håkan Ström med anledning an den PM han upprättade 1987-02-09 rörande Stig Engström. E63-1)
 • E63-08-B (2018-12-21, 2018-11-29 Kompletteringsförhör med Håkan Ström på egen begäran.)
 • E63-09 (2018-02-28, 2018-01-23 Svar från Försvarets Materielverk FMV avseendexXXXXXXXXXXXX anställning på XNKIIOO00000000X)
 • E63-09-A (7914-05-02)
 • E63-10 (2018-04-09, 2018-04-09 Anmälningar i RAR avseende   och   .)
 • E63-11 (2018-05-22, 2018-04-25 Förhör med journalisten   om artikel i Svenska Dagbladet 1986-03-02.)
 • E63-12 (2018-06-07, 2018-05-29 Förfrågan till   om att ta del av Engströms personalakt.)
 • E63-13 (2018-07-17, 2018-06-26 Forhor mec angående sin anställning vid   och sina kontakter mec)
 • E63-13-A (2020-06-15, 2018-06-28 Forhör med angående hennes fars arbete VId 000000 och hans umgänge MeconwWkbNoomKKXXX.)
 • E63-14 (2018-07-17, 2018-06-25 Förhör med med anledning av att lånade deras stuga veckan efter mordet på)
 • E63-14-A (2018-07-17, 2018-06-25 Förhör med med anledning av aTTXXXXXXXXXXXXXx lånade deras stuga veckan efter mordet på)
 • E63-14-B (2019-12-04, Intervju med i Knngelfjords-Nytt vintersäsongen 2018-19)
 • E63-15 (2018-10-10, 2018-10-05 Förfrågan tiil Krigsarkivet avseende   och   eventuella koppling till Hemvärnet.)
 • E63-15-A (2018-10-11, 2017-11-17 Handlingar från Krigsarkivet rörande  )
 • E63-15-B (2915-01-04, 2018-09-18 Förfrågan till Riksarknet Krigsarkivet avseende bl.a)
 • E63-15-C (2018-11-09, 2018-11-09 Fotograferade handlingar vid Krigsarkivet rörande)
 • E63-15-D (2018-11-05, 2018-11-06 Slutsats angående fråga rörande huruvida er är samma person som förekommer i detta uppslag.)
 • E63-15-E (2018-11-09, 2018-10-08 Identifiering av   avseende skjutresultat där det framkommer at   var sjuk enligt skjutprotokoll samt tidkort)
 • E63-15-F (2018-11-09, 2018-10-24 Genomgång av microfilmer vid Krigsarkivet)
 • E63-15-G (2018-11-09, 2018-10-24 Ljudfiter från vakthavande befäl vid Försvarsmakten 1986-02-28.)
 • E63-16 (2019-01-04, 12019-01-04 Begäran om rörande vårdtilifälle)
 • E63-16-A (2019-01-10, 12019-01-09 Svar från RNA NR att det ej finns någon )))
 • E63-17 (2018-10-16, 2018-08-30 (MASKAT) förhör för att utreda om (MASKAT) skrivit artikel om (MASKAT) i Svenska Dagbladet 1986-03-02)
 • E63-18 (2018-10-16, 2018-10-1   förhör angående försäljning av tomt på Muskö.)
 • E63-19 (2018-10-18, 2018-10-16 Förfrågan till Stockholms läns Landsting rörande   eventuella medicin- och psykjournaler.)
 • E63-19-A (2018-10-31, 2018-10-23 Svar från Stockholms läns Landsting.)
 • E63-20 (2018-10-31, 2018-10-31 Förfrågan till Landstingsarkvet avseende journalanteckningar rörande)
 • E63-20-A (2018-11-01, 2018-11-01 Förfrågan till Landstingsarkivet avseende journalanteckningar rörande från medicinmottagningen vid Danderyds sjhs.)
 • E63-20-B (2018-11-22, 2018-11-20 Landstingsarkivet inkommer med krav på komplettering om bl.a. lagstöd för utbekommande.)
 • E63-20-C (2018-11-22, 2018-11-22 Komplettering skickad ull Landsarkivet)
 • E63-20-D (2019-01-04, 2018-12-14 Svar från Landstingsarkivet.)
 • E63-20-E (2013-01-01, 2019-01-17 Landstingsarkivet inkommer med journalanteckningar rorande   000000000 från 2000-04-10)
 • E63-21 (2018-11-08, 2018-11-08 Förfrågan till Beroendecentrum I Täby avseende journalanteckningar)
 • E63-21-A (2018-11-22, 2018-11-19 Beroendecentrum)
 • E63-22 (2018-12-28, 62018-10-24 Förhör med (MASKAT) som varit gift med Per Engström, bror til Stig.)
 • E63-22-A (2019-01-10, 2019-01-07   Inkommer med komplettering till tigigare förhör.)
 • E63-23 (2018-12-28, 2018-11-29 Uppgifter frår   rörande   dödsfall)
 • E63-24 (2019-01-09, 2019-01-09 Gunnar Wall inkommer med brev till PU)
 • E63-25 (2019-01-11, 2018-11-26 Arkivsokning avseende vapenlicenser for   Nigra vapenlicenser gick ej att återfinna. i)
 • E63-25-A (2020-03-13, 2020-03-09 Eftersök av vapenlicenser tillhörande familjen   i Region Ost.)
 • E63-26 (2019-01-17, 2019-01-17 Förfrågan titl Telia angående fasta telefonnummer 1986.)
 • E63-27 (2018-11-06, 2018-10-18   Förhör med anledning av att   varit gift med    )
 • E63-28 (2018-12-21, 2018-11-29 Kontakt med Stockholms tingsrätt för att eftersöka kuvert till brev skrivet av för att spåra DNA. Kuvert ej sparat)
 • E63-29 (2019-02-11, Tidningsartiklar om   från 7 april 1986.)
 • E63-29-A (2019-02-12, Tidningsartikel om   i Expressen 5 september 1986.)
 • E63-30 (2019-02-12, 2019-02-05 Förfrågan till Sveriges Radio om   personalakt.)
 • E63-30-A (2019-02-12, 2019-02-07 Sveriges Radio inkommer med   personalakt)
 • E63-31 (2019-02-18, 2019-02-14 Förfrågan till   i Norrtälje huruvide det finns dokumenterad bokförine)
 • E63-32 (2019-02-19, 2019-02-19   och   deklarationer 1980 - 1988)
 • E63-33 (2919-05-04, 2018-10-15 Förhör medXXXXXXXXXXXXX med anledning av att han arbetat på)
 • E63-34 (2019-06-03, 2019-05-31 inhämtning av uppgifter från Kronofogden avseende  )
 • E63-35 (2019-05-10, 2019-06-07 Olle Minell lämnar information om en man med koppling till  som besökt )
 • E63-36 (2019-08-01, 1989 Förhör med   från Hovrätten 1989)
 • E63-37 (2019-08-08, 2019-08-02 Förhör med   angående eventuellt telefonsamtal)
 • E63-38 (2019-09-30, Förfrågan till Rejonalarkivet - Region Stockholm om busstidtabell för linje 691 och)
 • E63-39 (2019-10-23, 2019-10-18 Eftersök av vapellicenser tillhörande familjen  )
 • E63-40 (2020-02-04, 2020-02-03 Samtal med författarer   .)
 • E63-41 (2020-03-02, 2020-02-28 Telefonsamtal mec , tidigare granne med)
 • E63-42 (2020-03-13, 2020-03-03 finansiell utredning avseende   oct  )
 • E63-43 (2020-03-24, 2020-03-07 inkommer med information om arbetade med skyltning ihop under 20 års tid. De)
 • E63-44 (2020-04-01, 2020-03-04 Förhör med   angående hennes släktskap med  )
 • E63-44-A (2020-04-01, 2020-03-04 personuppgifter)
 • E63-45 (2020-04-01, 2020-03-03 Förhör med   angående hennes släktskap med   OK 10000000)
 • E63-45-A (2020-04-01, 2020-03-0:   , personuppgifter.)
 • E63-46 (2020-04-01, 2020-03-04 Förhör m edXXXXXXXXXXXXXXXXX angående hans bekantskap med  )
 • E63-46-A (2020-04-01, 2020-03-04   nersonunpogilter)
 • E63-47 (2020-04-01, 2020-03-65 Förhör med   angående sitt släktskap med Stig Engström)
 • E63-47-A (2020-04-01, 2020-03-05 personuppgifter)
 • E63-48 (2020-05-06, 2020-03-03 Förhör med   angående hennes släktskap med  )
 • E63-49 (2020-05-06, I2019-11-13 Förhör med   med antedning av att han köpte   och villa på Lahällsvägen i Täby.)
 • E63-50 (2020-05-06, 2020-02-19 Förhör med   angående sitt släktskap med  )
 • E63-51 (2020-05-11, 2020-03-03 Forhör medXXXXXXXXXXXXXXXX angående sin bekantskap med  )
 • E63-51-A (2020-05-11, 2020-05-06   meddelar att han av en kamrat vid namn   fått tillgång till brev som skrivits av  )
 • E63-51-B (2020-05-11, 2020-05-07 Artikel i Kvällsposten där brevet som   fårt av     finns oublicerat.)
 • E63-52 (2020-05-14, 2020-04-08   som är professor och rättslåkare I rättspsykiatri inkommer med ett psykologiskt porträtt av XXXKONXX)
 • E63-53 (2020-05-14, 2020-05-07 Jan Bergendal inkommer med införmation om att han 1957 hyrde ut ett rum till   De lärde känna varandra och   hade vid ett tillfälle visat upp en sprängskiss av en kanon. -)
 • E63-54 (2020-06-03, 2020-05-11 Finansiell utredning avseende   0ChXXXXXXXXXXXXXXXXX)
 • E63-54-A (2020-06-05, 2020-06-05 Sidomaterial rörande finansiell utredning avseende och)
 • E63-55 (2020-06-03, 2020-06-03 Förfrågan till Synsam för att utröna om   beställt)
 • E63-56 (2020-06-15, 2019-08-06 Förhör med med anledning av hans arbete på   och eventuella koppling till)

Dokument

Dokument där Stig Engström är uppgiftslämnare

 • E63-00 (Stig Engström ringer polisen, Iakttagelse av person, 1986-03-01T12:20:00)
 • E63-00-A (Förhör med Stig Engström E63-00-A, UPPFÖLJNING AV TIPS E 63., 1986-03-10T09:52:00)
 • E63-00-B (Förhör med Stig Engström, Stigs iakttagelser 20m ifrån mordplatsen. Arbetade kvar på fredagskvällen för att hinna få undan eftersom skulle resa på vinter semester veckan efter., 1986-03-11T13:20:00)
 • E63-00-C (Förhör med Stig Engström, Uppföljning av ärende E 63 Fa Förhörsledaren Es Engström F: : Du är tidigare hörd som vittne i Palme-mordet vid flera tillfällen., 1986-04-25T09:00:00)
 • E63-00-D (Förhör med Stig Engström 1986-05-29, 1986-05-29)
 • E63-07-G (Förhör med Stig Enströms exfru E63-07-G, Förhör med Sssssssssssssssss Datum E63-07-G, förhör med engströms ex fru 2, Kompletterande förhör angående Stig Engström, 2019-05-28T12:43:00)
 • E63-20 (begäran om engströms journalhandling landstingsarkivet, Jonas Englund., 2020-03-12)
 • E63-32 (Förhör med Engström E63-32, Den 6 februari 2019 beställde undertecknad från Riksarkivet inkomstdeklarationerna för paret Engström från åren 1980-1988., 2019-02-19)
 • E63-34 (Uppgifter från kronofogden Engström, Uppgifter från kronofogden Engström, 2019-05-31)
 • E63-36 (Förhör Stig Engström i Svea Hovrätt, Förhör Stig Engström i Svea Tingsrätt, 1989-11-02)
 • E63-51 (förför barndomsvän engström,   med Stig Engström, 2020-03-03T15:38:00)
 • E63-54 (Förhör med Engström E63-54, finansiell utredning engström, Förhör med Engström E63-54, finansiell utredning engström, 2020-05-11)
 • E63-54-A (Förhör med Engström E63-54-A, 1 Stavots do Tomi 2 Austych bar TYP ON Jot., Attemyndighetene ändring idinen vognetvrdel sa eystruks., 2019-05-31)

Dokument där Stig Engström omnämns

 • E13-00-J (Förhör med Anders Björkman E13-00-J, Kompletterande förhör 2019, Anders Björkman, 2019-09-23T12:09:00)
 • E63-00 (Stig Engström ringer polisen, Iakttagelse av person, Stig Engström, 1986-03-01T12:20:00)
 • E63-00-A (Förhör med Stig Engström E63-00-A, UPPFÖLJNING AV TIPS E 63., Stig Engström, 1986-03-10T09:52:00)
 • E63-00-B (Förhör med Stig Engström, Stigs iakttagelser 20m ifrån mordplatsen. Arbetade kvar på fredagskvällen för att hinna få undan eftersom skulle resa på vinter semester veckan efter., Stig Engström, 1986-03-11T13:20:00)
 • E63-00-C (Förhör med Stig Engström, Uppföljning av ärende E 63 Fa Förhörsledaren Es Engström F: : Du är tidigare hörd som vittne i Palme-mordet vid flera tillfällen., Stig Engström, 1986-04-25T09:00:00)
 • E63-01 (Uppf ljning av Stig Engström och Yvonne Nieminen, PM Uppföljning YN & SE, Håkan Ström, 1987-02-09)
 • E63-05-B (Mejl från Thomas Pettersson till Palmegruppen, Kompletterande uppgifter via mail ang. E63-05-A, Thomas Pettersson, 2017-10-03)
 • E63-07-A (Förhör med Margareta fd Engström om Stig E-63-7-A, Förhör med Stig Engströms Ex-fru, Förhör med Margareta Engström, Margareta Engström, 2017-10-25T13:27:00)
 • E63-07-B (Förhör med Margareta fd Engströms E-63-07-B, Förhör med Sssssssssssssssssssss Datum E63-07-B, Margareta hörs för kompletteringar om Stig, Sssssssssssssssssssss Datum, Margareta Engström, 2018-05-21T12:28:00)
 • E63-07-E (Förhör med Stig Engströms Exfru E63-07-E, Kompletterande förhör angående Stig Engström, Margareta Engström, 2018-11-15T10:03:00)
 • E63-07-G (Förhör med Stig Enströms exfru E63-07-G, Förhör med Sssssssssssssssss Datum E63-07-G, förhör med engströms ex fru 2, Kompletterande förhör angående Stig Engström, Stig Engström, Sssssssssssssssss Datum, Margareta Engström, 2019-05-28T12:43:00)
 • E63-07-H (Förhör med Stig Engströms Exfru E63-07-H, förhör engströms exfru 2, Kompletterande förhörmed Stig Engströms Exfru angående Stig Engström, Kompletterande förhör angående Stig Engström, Margareta Engström, Engströms exfru, 2019-08-29, 2019-08-29T12:15:00)
 • E63-11 (Förhör med Följande E63-11, 2018-04-25 Förhör med journalisten (MASKAT=13) om artikel i Svenska Dagbladet 1986-03-02. E63-11, Journalisten (MASKAT=13), 2018-04-25)
 • EA9982-00-B (per häggström pm, PM från Per Häggström angående Stig Engström, Per Häggström, 1986-06-05)
 • EA9982-01 (Förhör med Per Häggström EA9982-01, Telefonförhör med Per Häggström, Häggström Ha F: H: F: H: F: Skoglund kriminalen., Telefonförhör med Per Häggström av kriminp Skoglund, Saku signalernant och klädser sakuppgifter med av Hinwunwaverkan) : Förhörsledaren = Häggström : : : : Skoglund kriminalen., Per Häggström, 1986-06-09)
 • EA9982-02 (Förhör med Per Häggström EA9982-02, Förhör med Henry Olofsson EA9982-0, Förhörsledaren Häggström Ha F: H: F: H: F: Skoglund kriminalen., Henry Olofsson, Per Häggström)
 • EA9982-02-A (Tillägsförhör med Henry Olofsson, Omr-3 182 EA Tilläggsförhör hållet den 12/6 1986 kl 10., Henry Olofsson, 1986-06-12T10:05:00)
 • EA9982-03 (Förhör med Roland Bergström, Förhör med Aralaanhal EA9982-3 T, Förhör med Roland Bergström, Roland Bergström, Aralaanhal, 1986-06-03T13:30:00, 1986-06-09T13:30:00)
 • EA9982-04 (Förhör med Anna-Lisa Gahn EA9982-0, Förhör med Anna-Lisa Gahn EA9982-0, Anna-Lisa Gahn, 1986-06-10)
 • EDE9980-00-A (Förhör med Anette Kohut EDE9980-A, Anette Kohut, 1986-06-26T14:30:00)
 • EH9981-00-B (B, Sammandrag av band forhör med   Inledningsvis ombeds (  om möjligt utveckla sina funderingar/teorier mordet på Olof Palme, 1986-05-12)
 • EH9981-00-E (Förhör med Butiksbiträde, Åland EH9981-00-E, Protokoll fört vid förhör ned Förhöret hållet den 4/2 1987 med början klockan 10., (MASKAT) Butiksbiträde, Åland, 1987-02-04T10:33:00)

Förhör

Stig Engström har lämnat uppgifter, eller förhörts i följande uppslag:

 • E63-00 (Stig Engström ringer polisen, Iakttagelse av person, Stig Engström, 1986-03-01T12:20:00)
 • E63-00-A (Förhör med Stig Engström E63-00-A, UPPFÖLJNING AV TIPS E 63., Stig Engström, 1986-03-10T09:52:00)
 • E63-00-B (Förhör med Stig Engström, Stigs iakttagelser 20m ifrån mordplatsen. Arbetade kvar på fredagskvällen för att hinna få undan eftersom skulle resa på vinter semester veckan efter., Stig Engström, 1986-03-11T13:20:00)
 • E63-00-C (Förhör med Stig Engström, Uppföljning av ärende E 63 Fa Förhörsledaren Es Engström F: : Du är tidigare hörd som vittne i Palme-mordet vid flera tillfällen., Stig Engström, 1986-04-25T09:00:00)
 • E63-00-D (Förhör med Stig Engström 1986-05-29, Stig Engström, 1986-05-29)
 • E63-07-G (Förhör med Stig Enströms exfru E63-07-G, Förhör med Sssssssssssssssss Datum E63-07-G, förhör med engströms ex fru 2, Kompletterande förhör angående Stig Engström, Stig Engström, Sssssssssssssssss Datum, Margareta Engström, 2019-05-28T12:43:00)
 • E63-20 (begäran om engströms journalhandling landstingsarkivet, Jonas Englund., Stig Engström, 2020-03-12)
 • E63-32 (Förhör med Engström E63-32, Den 6 februari 2019 beställde undertecknad från Riksarkivet inkomstdeklarationerna för paret Engström från åren 1980-1988., Stig Engström, 2019-02-19)
 • E63-34 (Uppgifter från kronofogden Engström, Uppgifter från kronofogden Engström, Stig Engström, 2019-05-31)
 • E63-36 (Förhör Stig Engström i Svea Hovrätt, Förhör Stig Engström i Svea Tingsrätt, Stig Engström, 1989-11-02)
 • E63-51 (förför barndomsvän engström,   med Stig Engström, Stig Engström, 2020-03-03T15:38:00)
 • E63-54 (Förhör med Engström E63-54, finansiell utredning engström, Förhör med Engström E63-54, finansiell utredning engström, Stig Engström, 2020-05-11)
 • E63-54-A (Förhör med Engström E63-54-A, 1 Stavots do Tomi 2 Austych bar TYP ON Jot., Attemyndighetene ändring idinen vognetvrdel sa eystruks., Stig Engström, 2019-05-31)

Omnämnd

Stig Engström har nämnts i följande förhör eller uppslag:

 • E13-00-J (Förhör med Anders Björkman E13-00-J, Kompletterande förhör 2019, Anders Björkman, 2019-09-23T12:09:00)
 • E63-00 (Stig Engström ringer polisen, Iakttagelse av person, Stig Engström, 1986-03-01T12:20:00)
 • E63-00-A (Förhör med Stig Engström E63-00-A, UPPFÖLJNING AV TIPS E 63., Stig Engström, 1986-03-10T09:52:00)
 • E63-00-B (Förhör med Stig Engström, Stigs iakttagelser 20m ifrån mordplatsen. Arbetade kvar på fredagskvällen för att hinna få undan eftersom skulle resa på vinter semester veckan efter., Stig Engström, 1986-03-11T13:20:00)
 • E63-00-C (Förhör med Stig Engström, Uppföljning av ärende E 63 Fa Förhörsledaren Es Engström F: : Du är tidigare hörd som vittne i Palme-mordet vid flera tillfällen., Stig Engström, 1986-04-25T09:00:00)
 • E63-01 (Uppf ljning av Stig Engström och Yvonne Nieminen, PM Uppföljning YN & SE, Håkan Ström, 1987-02-09)
 • E63-05-B (Mejl från Thomas Pettersson till Palmegruppen, Kompletterande uppgifter via mail ang. E63-05-A, Thomas Pettersson, 2017-10-03)
 • E63-07-A (Förhör med Margareta fd Engström om Stig E-63-7-A, Förhör med Stig Engströms Ex-fru, Förhör med Margareta Engström, Margareta Engström, 2017-10-25T13:27:00)
 • E63-07-B (Förhör med Margareta fd Engströms E-63-07-B, Förhör med Sssssssssssssssssssss Datum E63-07-B, Margareta hörs för kompletteringar om Stig, Sssssssssssssssssssss Datum, Margareta Engström, 2018-05-21T12:28:00)
 • E63-07-E (Förhör med Stig Engströms Exfru E63-07-E, Kompletterande förhör angående Stig Engström, Margareta Engström, 2018-11-15T10:03:00)
 • E63-07-G (Förhör med Stig Enströms exfru E63-07-G, Förhör med Sssssssssssssssss Datum E63-07-G, förhör med engströms ex fru 2, Kompletterande förhör angående Stig Engström, Stig Engström, Sssssssssssssssss Datum, Margareta Engström, 2019-05-28T12:43:00)
 • E63-07-H (Förhör med Stig Engströms Exfru E63-07-H, förhör engströms exfru 2, Kompletterande förhörmed Stig Engströms Exfru angående Stig Engström, Kompletterande förhör angående Stig Engström, Margareta Engström, Engströms exfru, 2019-08-29, 2019-08-29T12:15:00)
 • E63-11 (Förhör med Följande E63-11, 2018-04-25 Förhör med journalisten (MASKAT=13) om artikel i Svenska Dagbladet 1986-03-02. E63-11, Journalisten (MASKAT=13), 2018-04-25)
 • EA9982-00-B (per häggström pm, PM från Per Häggström angående Stig Engström, Per Häggström, 1986-06-05)
 • EA9982-01 (Förhör med Per Häggström EA9982-01, Telefonförhör med Per Häggström, Häggström Ha F: H: F: H: F: Skoglund kriminalen., Telefonförhör med Per Häggström av kriminp Skoglund, Saku signalernant och klädser sakuppgifter med av Hinwunwaverkan) : Förhörsledaren = Häggström : : : : Skoglund kriminalen., Per Häggström, 1986-06-09)
 • EA9982-02 (Förhör med Per Häggström EA9982-02, Förhör med Henry Olofsson EA9982-0, Förhörsledaren Häggström Ha F: H: F: H: F: Skoglund kriminalen., Henry Olofsson, Per Häggström)
 • EA9982-02-A (Tillägsförhör med Henry Olofsson, Omr-3 182 EA Tilläggsförhör hållet den 12/6 1986 kl 10., Henry Olofsson, 1986-06-12T10:05:00)
 • EA9982-03 (Förhör med Roland Bergström, Förhör med Aralaanhal EA9982-3 T, Förhör med Roland Bergström, Roland Bergström, Aralaanhal, 1986-06-03T13:30:00, 1986-06-09T13:30:00)
 • EA9982-04 (Förhör med Anna-Lisa Gahn EA9982-0, Förhör med Anna-Lisa Gahn EA9982-0, Anna-Lisa Gahn, 1986-06-10)
 • EDE9980-00-A (Förhör med Anette Kohut EDE9980-A, Anette Kohut, 1986-06-26T14:30:00)
 • EH9981-00-B (B, Sammandrag av band forhör med   Inledningsvis ombeds (  om möjligt utveckla sina funderingar/teorier mordet på Olof Palme, 1986-05-12)
 • EH9981-00-E (Förhör med Butiksbiträde, Åland EH9981-00-E, Protokoll fört vid förhör ned Förhöret hållet den 4/2 1987 med början klockan 10., (MASKAT) Butiksbiträde, Åland, 1987-02-04T10:33:00)

Bilder