Stig Engström

Från WPU
Hoppa till navigeringHoppa till sök


Foto

Andra kända namn

SE
Engström
Skandiamannen
Stig Folke Wilhelm Engström


Relevans
Engström har befunnit sig på eller mycket nära mordplatsen vid mordet men hans roll är mycket oklar.


Enligt Chefsåklagaren Krister Petersson är Engström en person man inte kommer runt och skäligen misstänkt som gärningsman.


Eftersom SE är avliden lades förundersökningen ner 2020-06-10.
Avsnitt
Eget signalement
52 år gammal, 182 cm (180*) lång och vägde drygt 80* kilo.vid tiden för mordet. (*Enligt egen utsaga)

Trolig klädsel: Lång mörk rock, stålbågade glasögon, handlovsväska;


Uppdaterad: 2022-01-12 03:10

Allmänt

Stig Folke Wilhelm Engström 340226-2954, även känd som Skandiamannen, är den man som Palmeutredningen pekade ut som misstänkt för mordet på Olof Palme då förundersökningen lades ner 2020-07-10.

Engström föddes 26 februari 1934 i Bombay (Calcutta?), Indien. Hans far Folke Engström jobbade som maskinspecialist hos Ivar Kreuger. Hans mor Ruth Engström var modist och levde till 111 år och 70 dagars ålder, vilket var den äldsta då levande svensken. Engström bodde kvar i Indien till 1945 då han som 11 åring flyttade tillbaka till Sverige. Föräldrarna pendlade mellan till Indien och Sverige. Stig fortsatte, efter internatskola i Indien, sin skolgång i Sverige. Efter realskolan studerade han på Humanistiska Läroverket i Sigtuna. År 1955 tog han studentexamen. Samma år påbörjade han sin militärtjänst vid I11 i Växjö. Han blev underofficer.

Engström utbildade sig därefter till grafisk formgivare (3 år på Konstfackskolan i Stockholm och 2 år på Grafiska Institutet) Under åren 1962-64 arbetade han vid Erikssons Reklamstudio med ateljeverksamhet som utsmyckare i tryckprodukter. Därefter arbetade han ett år vid Sveriges Radio & TV på utbildningsradion med vuxenutbildning. Under 1965-1967 utbildade han sig vid RMI(Reklam & Marknadsföringsinstitutet). År 1967 anställdes Stig Engström vid Skandia Försäkrings AB hos vilken arbetsgivare han kom att arbeta med reklam och sales promotion under 27 år. Han erhöll en guldklocka och år 1992 erhöll han en avtalspension med 20.000 kr netto i månaden. Stig Engström gifte sig 1968.


Engström hade planerat en skidresa till Idre, med avresa 1 mars 1986. Han hade lovat att vara färdig med vissa arbetsuppgifter och behövde då jobba över för att hinna med det innan semestern. Engström var grafiker/tecknare, och uppgav att det är ett svårplanerat arbete.

Kronologi:
• 1934-02-26 född i Indien.
• 1945-??-?? flyttar till Sverige
• 195?-??-?? föräldrarna flyttar tillbaka till Indien medans Stig stannar i Sverige
• 195? - 1955 Internat, Humanistiska Läroverket Sigtuna
• 1957 - 1960 arbetar på Kungliga Armetygförvaltningen, numera Försvarets Materielverk (FMV)
• 1962-1964 arbetar vid Erikssons Reklamstudio
• 1964-03-21 gifter sig med Anna Eckerberg
• 19??-??-?? skiljer från Anna
• 1964-1965 arbetar på Sveriges Radio & TV på utbildningsradion med vuxenutbildning
• 1965-1967 utbildar sig vid RMI(Reklam & Marknadsföringsinstitutet)
• 1967 utbildar sig vid RMI(Reklam & Marknadsföringsinstitutet)
• 1967 anställs på Skandia Försäkrings AB.
• 1968-06-08 gifter sig med Margareta Hessle, sjuksköterska
• 19??-??-?? Köper villa Roslags Näsby 8:16, Lahällsvägen 64 Täby
• 19??-??-?? Ordförande i Stockholms kamratförening.
• 1986-02-28 Ålder 52 år vid tiden för mordet.
• 1996 Förtidspensionerad 3 år i förtid.
• 1999-02-04 skild från Margareta
• 19??-??-?? flyttar till bostadsrätt Grindtorpsvägen 9, Täby
• 2000-06-26 avliden


Engström var medlem i Armetygförvaltningens pistolskytteförening.
Vid tiden skall förvaltningen tagit in revolvrar av märket Smith&Wesson till det Svenska försvaret.1

Engström rökte mycket.

På brottsplatsen

Den 28 februari 1986 jobbade Engström över på sitt kontor i Skandiahuset. Kontoret är beläget mot Luntmakargatan. Skandiahuset har sin huvudentré på Sveavägen 44, strax norr om mordplatsen. I huvudentrén finns en reception, i vilken det sitter vakter som Skandia hyrt in av Securitas. Under dygnet 28 februari - 1 mars arbetade Hans Olofsson, Anna-Lisa Gahn och Anette Kohut.

Engström stämplade ut från sitt arbete kl 23:20 (korrigerad tid). Han bytte några ord med Securitas-vakterna innan han gick ut. Enligt sin egen utsaga höll han på att springa på den skjutne Palme. <fyll på massor här>

I utredningen

En "elefant" är Hans Holmérs utryck om Engström i utredningen.

▪︎Engströms vittnesmål I rättegången mot Christer Pettersson


Förhörsteman:
E63-00 1986-03-01
Övertidsarbete på Skandia 1986-02-28. På trottoaren utanför Skandia hör Engström en smäll, ser någon ligga på marken. Ser person vid Kulturhuset, Tunnelgatan. Talar med Lisbeth Palme. Springer efter poliser som sprungit inåt gränden. Återvänder gående till mordplatsen. Signalementsuppgifter.

E63-00-A 1986-03-11
Om övertidsarbete till kl. 23:20 mordkvällen på Skandia. Kommer ut på Sveavägen, går söderut. Hör cirka 20 meter från Tunnelgatan en smäll. Stig Engströms egna åtgärder på mordplatsen enligt honom själv

Teorier

Det finns många teorier om Stig Engström. Han kan vara ett vittne som överdrivit sin insats, han kan också vara gärningsman. Han kan vara ett vittne som vet att något ska hända. Han kan vara ensam gärningsman, eller en del av en konspiration.

Pga hans iakttagelser av Lars Jeppsson och av Yvonne Nieminens iakttagelser av den springande mannen samt hans förmodade många egna lögner finns skäl att misstänka att han kan vara gärningsmannen. En annan teori är dock att han kom till platsen betydligt senare och var ett mer avlägset och passivt vittne.


Enligt egen utsago var han ett fåtal meter från paret Palme i skottögonblicket och tog en stor roll i återupplivningsförsöken och vidarebefodrade gärningsmannens signalement som han fått från Lisbeth Palme till polisen.

När det gäller Engströms tillgång till vapen har det framställts teorier att han på något sätt skall ha fått tillgång till vapnet från sin vän som var vapensammlare. Vapensammlarens vapnen såldes efter hans död på en utav dom årliga vapenauktionerna hos Walterborg. Vapnet ropades in för drygt 5700kr och köparen fick sedan (när denne sökte licens) ett brev ifrån polisen om att man sökte just det vapnet för en provskjutning. Så köparen fick lämna in vapnet till polisen för kontroll. Vapnet fick graderingen +-0 på sannoliksskalan med avseende på Palmekulorna.

▪︎ Citat ur förhör E63-00-C
SE: "Då har jag varit på mitt arbetsrum hela kvällen".
- Detta motsägs av väktarna i Skandias reception som vittnar om att Stig varit ute en längre stund på kvällen (runt 20:00-21:00)


Resten av denna artikel är länkar till det material som finns registrerat på Stig Engström i wpu.nu.

Avsnitt

Förhör med och om Stig Engström ligger under avsnittet E63-00 i utredningen. Följande finns registrerat under detta avsnitt:

 • E63-00 (1991-01-21, 1986-03-01 Engström inkommer med vittnesuppgifter från mordplatsen. Engström EA9982,EAF2520 63-48 Anteckningar, Ad acta lagt 1991-09-17 öppnat igen 2017-09-04 AA)
 • E63-00-A (2018-10-11, 2018-08-31 Stig Engström lämnar kompletterande uppgifter till tidigare lämnat)
 • E63-00-B (2018-10-11, 1986-03-11 Förhör med Stig Engström)
 • E63-00-C (2018-10-11, 1986-04-25 Kompletterande förhör med Engström)
 • E63-00-D (2018-10-11, 1986-05-29 Samtal med Stig Engström för att utröna identitet på en man.)

Dokument

Dokument i avsnitt E63-00

 • E63-00 (Om händelser på mordplatsen. Ser misstänkt mansperson vid Kulturhuset, Tunnelgatan. Signalementsuppgifter. Engström springer efter poliser inåt Tunnelgatan., 1986-03-01T12:20:00)
 • E63-00-A (Telefonförhör ang. uppföljning av tips E63-00, 1986-03-10T09:52:00)
 • E63-00-B (Iakttagelser på mordplats, 1986-03-11T13:20:00)
 • E63-00-C (Kompletterande förhör, 1986-04-25T09:00:00)
 • E63-00-D (Engström om arbetskamrat, 1986-05-29)

Dokument där Stig Engström är uppgiftslämnare

 • E63-00 (Telefonförhör med Stig Engström som ringde 1986-03-01 12:20, Om händelser på mordplatsen. Ser misstänkt mansperson vid Kulturhuset, Tunnelgatan. Signalementsuppgifter. Engström springer efter poliser inåt Tunnelgatan., 1986-03-01T12:20:00)
 • E63-00-A (Telefonförhör ang. uppföljning av tips E63-00, 1986-03-10T09:52:00)
 • E63-00-B (Iakttagelser på mordplats, 1986-03-11T13:20:00)
 • E63-00-C (Kompletterande förhör, 1986-04-25T09:00:00)
 • E63-00-D (Förhör med Stig Engström, Förhör med Stig Engström E63-00-D, Engström om arbetskamrat, 1986-05-29)
 • E63-07-G (Förhör med Sssssssssssssssss Datum E63-07-G, Förhör med Engström, Kompletterande förhör ang. Stig Engström, 2019-05-28, 2019-05-28T12:43:00)
 • E63-19 (PM av Engström 2018-10-16, 2018-10-16)
 • E63-20 (Förhör med Engström E63-20, 2020-03-12)
 • E63-21 (PM av Engström 2018-11-08, 2018-11-08)
 • E63-32 (Förhör med Engström E63-32, 2019-02-19)
 • E63-34 (Förhör med Stig Engström E63-34, 2019-05-31)
 • E63-36 (Förhör Stig Engström i Svea Hovrätt, Förhör Stig Engström i Svea Tingsrätt, 1989-11-02)
 • E63-47 (Förhör med Engström E63-47, 2020-03-05)
 • E63-51-A (PM om Engström 2020-05-06, PM av Engström 2020-05-06, 2020-05-06 meddelar att han av en kamrat vid namn fått tillgång till brev som skrivits av Engström, 2020-05-06)
 • E63-54 (Förhör med Engström E63-54, 2019-05-31, 2020-05-11)
 • E63-54-A (Förhör med Engström E63-54-A, Sidomaterial rörande finansiell utredning avseende Stigs bostad, Attemyndighetene ändring idinen vognetvrdel sa eystruks., 2019-05-31)
 • E63-58 (Förhör med Engström E63-58, 2020-03-12)
 • E63-60 (Förhör med Engström E63-60, 2020-10-23)
 • T8684-00 (Förhör Statssekreterare Odd Engström T 8684, 1986-04-04)

Dokument där Stig Engström omnämns

Förhör

Stig Engström har lämnat uppgifter, eller förhörts i följande uppslag:

Omnämnd

Stig Engström har nämnts i följande förhör eller uppslag:

Bilder


Referenser

 1. ^  Thomas Pettersson. Den osannolika mördaren. , 2018.