wpu.nu

Uppslag:EBA13458-00

Från wpu.nu

Avsnitt
Löpande nr
Registrerat
1990-11-25
Ad acta
1990-12-17
Uppslagsanteckningar (PU)
Uppslagsanteckningar (wpu)

Uppslag i samma avsnitt:

Förhör
Kort sammanfattning
1986-02-28 19-tiden. Iakttagelse av man på Tunnelgatans norra trottoar.

Iakttagelsen gjord från bil vid korsningen Holländargatan & Tunnelgatan, cirka 100 meter från den blivande mordplatsen.
Uppgiftslämnare
Uppgiftsmottagare
Förhöret påbörjat
1990-11-16 10:20
Avslutat


Fredagen 1986-02-28 vid 19:00-tiden befann sig  UL  i sin personbil på Tunnelgatan vid Holländargatan.

Anledningen till att han befann sig på den platsen vid nämnda tid, berodde på att

 UL  disponerade vid den här tiden en till färgen med registreringsnummer

Under tiden, som  UL  uppmärksammade han en person som kom från Kungsgatshållet. Mannen stannade på Tunnelgatans norra sida. Mannen började därefter vanka "fram och tillbaka", precis som om han väntade på någon.

 UL  fick den uppfattningen att mannen verkade stressad på något sätt. Han kan dock inte närmare redogöra för detta sitt mer eller mindre påstående.

 UL  beskriver mannen på följande sätt: cirka 180 cm lång.

Åldern uppskattar  UL  till någonstans mellan 35 och 40 år.

Personen var iklädd en blå/grå eventuellt blå/grön parkasliknande jacka. Jackan var .

Vidare har  UL  för sig att mannen eventuellt kan ha haft en på sig. Han vill dock tillägga, att han är lite osäker på den senare uppgiften.

Vidare berättar  UL , att han
.

Kan anknyta till uppslag .

Pol-1990-11-16 EBA13458-00 Iakttagelse-stressad-man-Tunnelgatan-Holländargatan.pdf

Pol-1990-11-16 EBA13458-00 Iakttagelse-stressad-man-Tunnelgatan-Holländargatan.pdf

Fredagen 1986-02-28 vid 19:00-tiden befann sig  UL  i sin personbil på Tunnelgatan vid Holländargatan.

Anledningen till att han befann sig på den platsen vid nämnda tid, berodde på att

 UL  disponerade vid den här tiden en till färgen med registreringsnummer

Under tiden, som  UL  uppmärksammade han en person som kom från Kungsgatshållet. Mannen stannade på Tunnelgatans norra sida. Mannen började därefter vanka "fram och tillbaka", precis som om han väntade på någon.

 UL  fick den uppfattningen att mannen verkade stressad på något sätt. Han kan dock inte närmare redogöra för detta sitt mer eller mindre påstående.

 UL  beskriver mannen på följande sätt: cirka 180 cm lång.

Åldern uppskattar  UL  till någonstans mellan 35 och 40 år.

Personen var iklädd en blå/grå eventuellt blå/grön parkasliknande jacka. Jackan var .

Vidare har  UL  för sig att mannen eventuellt kan ha haft en på sig. Han vill dock tillägga, att han är lite osäker på den senare uppgiften.

Vidare berättar  UL , att han
.

Kan anknyta till uppslag .

 UL  fick den uppfattningen att mannen
samtidigt som han vankade fram och tillbaka.På fråga, hur länge  UL  väntade på uppger han att han inte kommer ihåg detta exakt idag,

Vidare tillägger  UL  att i samband med attStockholm som ovan.

Krinsp Thure Nässén

Pol-1990-11-16 EBA13458-00 Iakttagelse-stressad-man-Tunnelgatan-Holländargatan.pdf

Pol-1990-11-16 EBA13458-00 Iakttagelse-stressad-man-Tunnelgatan-Holländargatan.pdf

 UL  fick den uppfattningen att mannen
samtidigt som han vankade fram och tillbaka.På fråga, hur länge  UL  väntade på uppger han att han inte kommer ihåg detta exakt idag,

Vidare tillägger  UL  att i samband med attStockholm som ovan.

Krinsp Thure Nässén